Translate

tisdag 29 oktober 2013

Var finns evangelium inom katolska kyrkan?

Från reformationen och framåt såg man rom och den katolska kyrkan som antikrist.
I dag verkar många som kallar sig kristna börja kalla katoliker för ens bröder och systrar.
Vad man ofta gör är inte att man går till deras katekes och läser innan till vad katolska kyrkan tror.
Utan istället kollar man på deras välgörenhets program och man kollar på helande under och på att folk talar i tungor och trillar i backen och de nämner namnet Jesus. Allt detta är ett felaktigt sätt att urskilja.

1. Att kolla på välgörenheten blir att bedraga sig själv för många sysslar med det.
Röda korset sysslar med välgörenhet, Rädda barnen sysslar med välgörenhet och cancerfonden också.
Betyder det att de är våra bröder och systrar i Herren?

2. Att kolla på under och tecken, tungotal och folk som trillar i backen är också fel.
Helanden förekommer inom new age också genom så kallad healing. Faraos spåmän i biblen förvandlade en stav till en orm och Jesus säger i Matt 7:21-23 att många som gjort under i Jesu namn inte kommer in i himlen. Tungotal förekommer inom andra religioner också och inom kyrkorna förekommer ett babbel som inte är ett bibliskt tungotal. Det bibliska tungotalet är ett riktigt språk som människor kan förstå.
Så att kolla på det är också fel. Att folk trillar i backen är inte heller ett tecken på att de är bröder och systrar. Folk trillar i backen inom hinduismen också och i bibeln trillade folk i backen när demoner manifesterade sig.  Ett sant möte med Gud i bibeln då trillade folk framlänges på sina ansikten och drabbades av fruktan och bävan.

3. Katoliker söker Gud och blir därmed inte bedragna säger en del.
Men det gjorde judarna också och fann inte Gud "Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. 32 Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, 33 så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam." - Rom 9:31-33

Varför fanns de inte Gud? För de sökte vinna frälsningen genom gärningar. Precis vad man gör inom den katolska kyrkan.

4. De tror ju att Jesus är Herre.
Bara för att man säger något sådant betyder det inte att man är frälst. Även demoner tror ju det men blir inte frälsta. "Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar." - Jak 2:19. 
I Matt 7:21 kallar folk Jesus Herre, Herre men hamnar ändå i helvetet.

Nej utan den stora frågan är tror man på evangelium eller ej.
Gal 1:6-10 är tydlig. Om någon, ens en ängel, förkunnar ett falskt evangelium är man under förbannelse.

Det var därför som reformatorerna och äldre bibelkommentarer från Gill, Henry, Wesley m.fl kallade romersk katolska kyrkan för antikrist och ett annat evangelium.
Man lärde inte ut frälsning genom tron allena utan man lärde ut frälsning genom sakramenten och genom kyrkan och gärningar.


Richard Bennet har varit katolsk präst i 22 år och varit katolik i totalt 48 år och har mycket kunskap och undervisning om skillnaden på det katolska evangeliet och det evangeliet som Jesus och apostlarna predikade.