Translate

torsdag 10 oktober 2013

Pornografi : Den nya drogen

Morgan Bennett publicerade i går en artikel där han säger att pornografins inverkan på hjärnan är lika stark och kanske kraftigare än beroende framkallande substanser så som kokain och heroin,

I USA idag finns det 2 miljoner som använder tunga droger medans det finns 40 miljoner som regelbundet besöker porrsajter. Jag tror inte siffran är annorlunda i Sverige. Många kanske inte rent ut använder heroin eller kokain och det skulle aldrig falla dem in men användandet av porr i Sverige är mycket högre.
40 miljoner av USA:s är 13% av befolkningen. Det skulle i Sverige innebära 1.3 miljoner som är fast i porr.

Jesus sade i bergspredikan att den som tittar på en person och i sitt hjärta lustar han begår äktenskapsbrott och därmed bryter mot Guds lag som säger "Du skall inte begå äktenskapsbrott".
Brottet ligger i att man i sitt hjärta lustar efter en annan person och därmed har man i sitt hjärta varit otrogen.
Porr är alltså att i sitt hjärta begå äktenskapsbrott. Men inte bara porr utan det räcker att se på en person på gatan, i en tidning eller var som helst och lusta för att synda.

Bibeln är sann när den säger "alla har syndat". Alla människor har brutit mot Guds lag och förtjänar att rättvist dömas under lagen.
Synd framkallar slaveri. Det finns ingen neutral mark antingen är man en slav under synden och gör vad den har begär till eller så är man en slav under Gud.
Hur kommer det sig att det finns så många som är fast i porr? Jo för att de är syndens slavar.
En del kanske inte kommer i närheten av denna drog men istället lustar man efter kvinnan på jobbet eller bussen och är därmed också förslavade under samma synd. Det är samma slaveri som driver heroinmissbrukaren eller porrmissbrukaren och alla år lika skyldiga inför Gud.
Synden är ett slaveri och ett gissel som människan behöver bli befriad i från.
Om vi begår brott här i världen så blir vi brottslingar och förtjänar att dömas rättvist efter vad lagen kräver.
Gud ser människans hjärtan och vet att alla ha syndat och allas hjärtan är fulla av orenhet.
Det är därför vi behöver en frälsare som frälser oss i från syndens slaveri och renar oss i från all orenhet och brott.
Det var därför Jesus kom till världen. Han begick ingen synd utan höll lagen. Han begick inget äktenskapsbrott utan levde felfritt och dog för oss syndare som ett offer för våra synder.
Var och en som omvänder sig och tror på Jesus skall inte så där med skam.