Translate

fredag 4 oktober 2013

Mer om Älmhultsväckelsen

Jag ser att diskuteras mycket om detta över nätet och åsikterna verkar hänga isig.
Personligen så var jag tidigare ganska het i gröten och snabb att dra slutsatser. Jag är lite försiktigare idag och vill verkligen veta om det förekommer ett sant bibliskt evangelium innan jag öppnar munnen om något.

Många tror jag gör misstaget att man kollar på manifestationer och sammankopplar de på en gång med new age. Problemet är att genom kyrkohistorien har alltid märkliga manifestationer funnits och det var långt innan new age rörelsen fanns. Det andra problemet är att detta fanns även i sanna väckelser, mer om det senare.

Vi kan ju gå till bibeln och titta och en utmärkt artikel i ämnet finner du här: http://www.vaknasverige.se/2010/06/11/andliga-manifestationer-%E2%80%93-vad-sager-egentligen-bibeln/
En del av manifestationerna påminner helt klart om de som skedde när demoner manifesterade sig i bibeln.
Både under metodistväckelsen i England och den stora väckelsen på 1700-talet i USA förekom märkliga manifestationer. Vilket många pekade på och sade att detta inte är ett Guds verk MEN det finns en MARKANT skillnad mot vad som förkunnades då och idag. PÅ den gamla tiden var evangelium det centrala och folk drabbades av syndanöd. När man tittar på Älmhultsväckelsen får man inte alls det intrycket utan det är ständiga profetior om väckelse och andeutgjuttelse som gäller.

Wesley själv hade synen att när det var kraftiga manifestationer så var det när en männsiska blev frälst och demonen for ur honom. Vi kan ju se i bibeln att de tankegångarna mycket väl kan stämma eftersom när demoner manifestarades i bibeln så "kastades man till marken", "tuggade fradga". Läste själv idag från någon som hade varit i Älmhult och beskrivit hur personen jämte honom var i ett transliknande tillstånd och rullade med ögonen. Det som är skrämmande är att man kallar detta för andeuppfyllelse. Eller var det som Wesley sade att det var en demon som for ut? Även det är lite svårt att se för många som kallar sig kristna har dessa beteenden många gånger och inte bara en gång. Då blir det lite som att man vandrar från besättelse till frihet.
sådant finner jag inte alls i skriften utan i skriften står det "ni vandrade EN gång i mörkrets välde" osv.

Jonathan Edwards vart också starkt kritiserad i den väckelsen han fick se. Anledningen var samma sak. Det var manifestationer där folk trillade av stolen, folk erfor konvulsioner, skakningar och visioner av Jesus.
Edwards försvarade detta till en början i sin bok "God at Work?" Och menade att där namnet Jesus upphöjs kan inte Satan infiltrera. Då skrev han att sådana manifesatatoiner mycket väl kunde hända även om de inte var bibliska.
Men några år senare efter han hade studerat frukten från denna väckelse som han själv var front personen i så skrev han en ny bok som heter "Religious Affections" där han säger att det fanns mycket ondskefullt och mycket  i vad som hade skett och andliga erfarenheter inte alls behöver vara ett tecken på ett sant verk.
Han konstanterade att under en sann väckelse så kommer även djävulen med villfarelser och menade att folk som erfar starka andliga upplevelser inte alls behöver vara sant omvända men samtidigt kan de vara det också. Han avslutar boken med att ge tecken på sann biblisk frukt och hur den också förekom under väckelsen. Så han gick alltså från synen att andliga manifestationer kan visst vara ett verk av Gud till synen att de säger ingenting om det är från gud eller ej.

Så betyder då detta att Älmhultsväckelsen är en sann väckelse?
Skillnaden som sagt är stor på den gamla tiden var evangelium i fokus. Man predikade lag, dom, Guds rättvisa och evangelium. Medans i Älmhult verkar det mesta man hör på det jag har lyssnat på handla om väckelse och framgång och välgång vilket aldrig kan leda till en sann omvändelse av hjärtat.
Det är väl det som är mest oroande att man kallar något väckelse när det inte ens finns någon evangelieförkunnelse på möterna.

" Gamla tiders profeter, de som varit före mig och dig, har profeterat om krig, olycka och pest mot många länder och mot stora riken. Men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av HERREN, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse."" - Jer 28:8-9

Kolla på video från Älmhult här : www.youtube.com/watch?v=SjcjJV5wHow