Translate

torsdag 31 oktober 2013

Förtrösta på att Jesus skall komma tillbaka

Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er 7 och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, 8 i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. 2 thess 1:6-8

En av våra trosläror säger att Jesus en dag skall komma tillbaka till denna jorden. Han kommer inte att komma förgäves utan han skall komma och återlösa sitt folk från dess lidande och hämnas på alla sina fiender.
I texten framför oss ser vi hur mycket Gud bryr sig om dig som är hans barn. Han bryr sig så mycket att han en dag skall straffa de som plågar dig i flammande eld. Vi ser gång på gång hur David bad att Gud skulle gripa in och straffa hans fiender när Davids lidanden var som värst.
Men apostlarna lärde oss att vi skall be för våra fiender och utlämna dem åt den rättvisa domen.
Den dagen Jesus kommer tillbaka är en fruktansvärd dag för alla som är fientliga mot honom. Men för oss som är hans barn är det en dag av återlösning. På den dagen kommer allt lidande att upphöra och fullständig rättvisa skipas.
Redan på den tiden när Paulus skrev dessa ord så tvivlade de troende på att detta skulle ske och därför skrev Paulus ned det för att trösta dem som går igenom lidanden.
Så vad du än går igenom så kan du lita på att det kommer en dag när allt tar slut och rättvisa skipas.
Vi skall se fram emot den dagen och troget och tålmodigt se fram emot den dagen då Jesus kommer tillbaka.