Translate

söndag 6 oktober 2013

Den stora vedermödan - Markus kapitel 13

Jag skall inte skriva så mycket i ämnet för det kommer mycket om detta när vi kommer in a Markus kapitel 13 till våren i vår kyrka. Men det vanligaste synsättet idag är att det skall komma en framtida vedermöda på sju år. Men är detta vad bibeln verkligen lär?. Innan du kallar detta liberalteologi ber jag dig öppna bibeln och verkligen djupdyka i ämnet. Bra tips är att skaffa lite äldre bibelkommentarer som skrev innan 1900-talet de är ofta gratis på nätet. Varför det? Jo för om du gör det kommer du finna att den moderna tanken om en framtida vedermöda på sju år är väldigt främmande. Vad har då hänt var de mer liberala än oss? Hade de inte fått det uppenbarat för sig? Eller är det vår tidsteologer som har hamnat snett?

Personligen tror jag svaret finns i Markus kapitel 13. Hela kapitlet. Mycket av det som står i slutet där tolkar vi in som Jesu återkomst och en form av uppryckande. Men är det som var Jesu tema i boken var? Eller är det vi som läser in sker som de inte alls betyder. Det bästa sättet att förstå något är att ta det som ät tydligt förklarat och utifrån det försöka med hjälp av skriften att förstå det som inte alls verkar passa in där.

Markus kapitel 13 börjar med att Jesus säger att templet skall förstöras. När han sade detta fanns det ett fysiskt tempel stående i Jerusalem. Jesus säger att detta templet ni nu ser skall förstöras och inte en sten skall lämnas kvar. Lärjungarna som förstår vad Jesus säger svarar i vers 4 "När skall detta ske?".
Lägg märke till att Jesus nu svarar på frågan och ger massor av tidstecken och saker som skall ske innan templet faller (Templet föll år 70). Det är viktigt att förstå detta för det är hela kapitlets och talets tema.
Jesus listar massor av saker som måste ske innan templet faller. Det finns en Historiker som heter Josephus som var överlevade efter templet och Israels fall. Han skrev en historiebok om vad han såg med egna ögon. Denna bok ger en mycket detaljerad beskrivning av vad som skedde och de tecken som Jesus listar från vers 5-13 skedde och blev uppfyllda. Så Jesus talar inte just då om tecken på Jesu andra tillkommelse utan han talar om tecken och saker som kommer att ske innan templet förstörs och landet Israel utplånades totalt och landet hamnar i ruiner i nästan två tusen år.
Lägg märke till i texten att Jesus aldrig bytar ämne utan hela vägen svarar på frågan vad som måste ske innan templets och Israels fall.

I vers 14 börjar Jesus tala om förödelsens styggelse och en del biblar säger förödelsen styggelse som profeten Daniel talade om. Detta syftar på vedermödan som Daniel hade profeterat om i Dan kapitel 9. och som var bestämda över Israel och Jerusalem (Dan 9:24). Ingenstans i bibeln står det att det var bestämd över hela jorden utan enligt profeten Daniel var det bestämt över Israel endast (Dan 9:24).
Det är därför som Jesus går vidare att säga "De som bor i Judeen måste fly upp i bergen". Judeen låg i Israel och eftersom profetian och vedermödan gällde dem så sade Jesus till dem att fly upp i bergen. Han säger även på ett parallell ställe "Be att ni inte behöver fly över sabbaten". Sabbat var också en judisk tradition och inget som hedningar firar. Så det syftar helt och hållet på Israels fall och templets fall år 70.

Från vers 24-36 kommer versar som gör att folk tolkar in Jesu andra tillkommelse och placerar vedermödan innan Jesu andra tillkommelse. Men lägg märke till att temat och ämnet Jesu talar om har vi sett i vers 1-4 och ingenstans i texten visar på att han syftar på en händelse 2000 år senare utan i stället säger han i vers 24. " Men i de dagarna, efter denna nöd" Men i de dagarna syftar som han säger i de dagar då det sker. Inte 2000 år senare. Då skall vad då ske ?  

" skall solen förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken. 25 Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens makter skall skakas. 26 Då skall man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. 27 Och då skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himlens yttersta gräns."

Detta låter absolut som Jesu andra tillkommelse eller jorden undergång men när vi vet temat och frågan Jesus svarar på så har vi kanske missförstått detta totalt. Svaret på vad Jesus menar här finns i gamla testamenet.

När han säger solen skall förmörkas och månen inte ge sitt sken så syftar det inte på världens undergång utan på dom över en nation. Detta används flera gånger i GT. Bland annat när Jesaja profeterade dom över Babel så läser vi i Jes 13:10 "Ty himlens stjärnor och stjärnbilder sänder inte mer sitt ljus. Solen går upp mörk, och månens ljus lyser inte. " (Jes 13:10)

I vers 26 så står det " Då skall man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet.". Även detta finns med i GT när det talar om dom. I tex Ps. 18:8-13. Talar det om Hur Herren for ner på en kerub och med moln under sina fötter. Han kom för att döma Davids fiender.
Ett annat exempel är Jes 19:1 där det står lite konstigt i folkbibeln men i engelska står det att han kommer på molnen. Detta syftade på när han skulle döma Egypten. Även Joel 2:1-2 talar om moln när det talar om hur Herren skulle komma och döma Israel.

Så Jesu språk här är ett symbolspråk som användes i GT för att tala om dom över ett land. 

I vers 27 säger han "Och då skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himlens yttersta gräns"
Många tolkar detta som att han skall hämta alla frälsta och ta dem med sig till himlen. 
Änglar behöver inte syfta på Änglar som vi tänker det utan kan som vi ser i (Upp 2:1; 2:8; 2:12 m.fl) Syfta på Guds tjänare dvs pastorer, evangelister osv.
Så Jesus kan även ha menat att på den dagen skall jag samla mina tjänare och de skall sprida ut evangelium till jordens (landets som det även kan översättas) yttersta gräns. Det syftar troligen på att Israel skulle förstöras och nu skulle evangelium helt ut bara till hedningarna. 

Vers 28-32 bekräftar det jag tidigare varit inne på när han säger att detta släkte (generation) skall inte förgås innan allt detta sker. Och det skedde också en generation ( 40 år) efter att Jesus hade sagt dessa orden och det blev precis som Jesus hade sagt.

Slutligen i vers 33-36 talar han om att de måste vaka för de vet inte exakt vilken dag eller timme som denna förödelse skall komma över Israel. Men de behöver vara bereda och vaka så att de kunde snabbt fly upp i bergen vilket Jesus också hade sagt åt dem att göra.

Min slutsats är alltså att som kallas den stora vedermödan som var profeterat i Danielsboken var uppfylld år 70 efter Kristus vid templets fall och vid Israels förstörelse.
Jag säger inte att detta är den helt korrekta tolkningen men jag tycker den passar in bättre än att tolka in ett gap på 2000 år i versarna och Jesu andra tillkommelse eftersom det är inte vad frågan just då handlade om. Jag säger inte heller att jag inte tror att Jesus en dag skall komma tillbaka och döma levande och döda men jag kan inte se att detta stycke handlar om det även om folkbibelns rubrik säger det..
Rubrikerna i biblarna är dit satta av Människor och är inte Guds ofelbara ord.