Translate

fredag 25 oktober 2013

Cessationism vs Karismatik och Strange Fire konferensen

Debatterna är i full gång i USA efter den senaste konferensen med John F MacArthur och nu har debatterna även kommit till Sverige.
Cessationism är tron att gåvorna som var specifika för Apostlarna har upphört. Man brukar då nämnda profetians gåva samt gåvan att utföra mirakler och att Gud inte ger nya uppenbarelser utanför skriften.
Man argumenterar ofta med att eftersom nu kanon finns behövs inte längre detta. En vanlig missuppfattning som cessationister ofta anklagas för är att de inte alls tror att Gud kan gör mirakler idag. Det är helt felaktigt så att försöka motbevisa dem genom att peka på att mirakler sker idag är inte så bra för de tror ju absolut att Gud är suverän och kan utföra mirakler även i dag.
Man tror på mirakaler absolut men vad man menar är att de Apostosliska gåvorna att göra mirakler är borta.
Miraklerna är alltså inte av samma omfång som Apostlarnas där folk dog för att man ljög för anden och där Petrus skugga botade sjuka etc.

Konferensen i USA som hette Strange Fire har fått mycket kritik från karismatiker eftersom man menar att MacArthur heretiker förklarade alla som är karismatiker.
Nu har jag inte hört alla predikningar men har hört en del och jag kan inte alls se honom säga något sådant.
Utan två gånger i samma predikan påpekar han att många blir sant frälsta inom den karismatiska rörelsen och många sant frälsta finns där. Vi skall inte heller glömma bort att MacArthur har bjudit in karismatiker så som John Piper till sina konferenser. Samtidigt lyfter han fram att det finns otroligt mycket osundheter inom rörelsen och många också är icke kristna. Han påpekar att den karismatiska rörelsen har lett till mycket konstigheter och att man dras bort i från bibeltroheten. Han pekar på profetior som inte blivit uppfyllda och nämner att i GT blev man stenad för sådant och stämplad som en falsk profet. Han pekar på att folk trillar i golvet och beter sig som berusade och att folk sätter "tilltal" över Guds ord. Han pekar också på att inget nytt har kommit ut rörelsen som inte redan funnits inom kyrkan.

I allt detta kan jag hålla med MacArthur. Inget nytt kom genom den karismatiska rörelsen som inte redan fanns genom kyrkohistorien.  Helanden och mirakler förekom och även profetior.
Det enda som var nytt var att man lärde ut en helt annan syn på andedopet än vad som tidigare lärdes ut och man menade att tecknet på detta andedopet var att man talade i tungor.

Samtidigt håller jag inte alls med MacArthur i hans cessationism när det gäller profetians gåva.
Vi kan se profetians gåva flertalet gånger genom kyrkohistorien. Charles Spurgeon som själv var cessationist hade ironiskt nog gåvan att profetera.

Vi läser : " Men om alla profeterar och en som inte tror eller förstår kommer in, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla.  Hans hjärtas hemligheter uppenbaras, och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar: "Gud är verkligen i er!"" - 1 kor 14:24-25

Det finns många berättelser i biografierna om Spurgeon om hur Spurgeon plötsligt under ett möte kunde peka på någon som hade begått en synd och avslöja exakt vad synden var och personen i fråga hade omvänt sig och blivit frälst.

Även inom baptismen i Sverige förekom samma saker genom Anders Bogren som jag tidigare skrivit om här.

Eftersom att det inte står någonstans i bibeln att detta skulle upphöra så blir det lite konstigt att man följer en sådan teologi. Dessutom finns ju vittnesbörden att gåvan att profetera inte har upphört.
Men och andra sidan ser man inte gåvan så mycket heller så just denna sidan av att profetera är inte vanlig idag heller men det betyder inte att den har upphört..

Men jag känner mig personligen mer hemma hos cessationister än hos karismatiker och jag vill gärna inte kalla mig karismatiker utan lägger mig mitt emellan de båda.
Jag tror inte gåvan att profetera har upphört.
Jag tycker en del går alldeles för långt i sin kritik. Jag har sett karismatiker säga att MacArthur inte är frälst.
Detta är dumheter för frälst är man genom tron på evangelium och det finns inte många i USA som stått upp så mycket för evangelium som MacArthur. Att säga sådant vore att göra om frälsningen till att man blir frälst genom något annat än tron på evangelium.
Och andra sidan skall man inte dra alla karismatiker över en kam heller och säga att alla är heretiker.