Translate

torsdag 31 oktober 2013

Förtrösta på att Jesus skall komma tillbaka

Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er 7 och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, 8 i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. 2 thess 1:6-8

En av våra trosläror säger att Jesus en dag skall komma tillbaka till denna jorden. Han kommer inte att komma förgäves utan han skall komma och återlösa sitt folk från dess lidande och hämnas på alla sina fiender.
I texten framför oss ser vi hur mycket Gud bryr sig om dig som är hans barn. Han bryr sig så mycket att han en dag skall straffa de som plågar dig i flammande eld. Vi ser gång på gång hur David bad att Gud skulle gripa in och straffa hans fiender när Davids lidanden var som värst.
Men apostlarna lärde oss att vi skall be för våra fiender och utlämna dem åt den rättvisa domen.
Den dagen Jesus kommer tillbaka är en fruktansvärd dag för alla som är fientliga mot honom. Men för oss som är hans barn är det en dag av återlösning. På den dagen kommer allt lidande att upphöra och fullständig rättvisa skipas.
Redan på den tiden när Paulus skrev dessa ord så tvivlade de troende på att detta skulle ske och därför skrev Paulus ned det för att trösta dem som går igenom lidanden.
Så vad du än går igenom så kan du lita på att det kommer en dag när allt tar slut och rättvisa skipas.
Vi skall se fram emot den dagen och troget och tålmodigt se fram emot den dagen då Jesus kommer tillbaka.tisdag 29 oktober 2013

Var finns evangelium inom katolska kyrkan?

Från reformationen och framåt såg man rom och den katolska kyrkan som antikrist.
I dag verkar många som kallar sig kristna börja kalla katoliker för ens bröder och systrar.
Vad man ofta gör är inte att man går till deras katekes och läser innan till vad katolska kyrkan tror.
Utan istället kollar man på deras välgörenhets program och man kollar på helande under och på att folk talar i tungor och trillar i backen och de nämner namnet Jesus. Allt detta är ett felaktigt sätt att urskilja.

1. Att kolla på välgörenheten blir att bedraga sig själv för många sysslar med det.
Röda korset sysslar med välgörenhet, Rädda barnen sysslar med välgörenhet och cancerfonden också.
Betyder det att de är våra bröder och systrar i Herren?

2. Att kolla på under och tecken, tungotal och folk som trillar i backen är också fel.
Helanden förekommer inom new age också genom så kallad healing. Faraos spåmän i biblen förvandlade en stav till en orm och Jesus säger i Matt 7:21-23 att många som gjort under i Jesu namn inte kommer in i himlen. Tungotal förekommer inom andra religioner också och inom kyrkorna förekommer ett babbel som inte är ett bibliskt tungotal. Det bibliska tungotalet är ett riktigt språk som människor kan förstå.
Så att kolla på det är också fel. Att folk trillar i backen är inte heller ett tecken på att de är bröder och systrar. Folk trillar i backen inom hinduismen också och i bibeln trillade folk i backen när demoner manifesterade sig.  Ett sant möte med Gud i bibeln då trillade folk framlänges på sina ansikten och drabbades av fruktan och bävan.

3. Katoliker söker Gud och blir därmed inte bedragna säger en del.
Men det gjorde judarna också och fann inte Gud "Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. 32 Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, 33 så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam." - Rom 9:31-33

Varför fanns de inte Gud? För de sökte vinna frälsningen genom gärningar. Precis vad man gör inom den katolska kyrkan.

4. De tror ju att Jesus är Herre.
Bara för att man säger något sådant betyder det inte att man är frälst. Även demoner tror ju det men blir inte frälsta. "Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar." - Jak 2:19. 
I Matt 7:21 kallar folk Jesus Herre, Herre men hamnar ändå i helvetet.

Nej utan den stora frågan är tror man på evangelium eller ej.
Gal 1:6-10 är tydlig. Om någon, ens en ängel, förkunnar ett falskt evangelium är man under förbannelse.

Det var därför som reformatorerna och äldre bibelkommentarer från Gill, Henry, Wesley m.fl kallade romersk katolska kyrkan för antikrist och ett annat evangelium.
Man lärde inte ut frälsning genom tron allena utan man lärde ut frälsning genom sakramenten och genom kyrkan och gärningar.


Richard Bennet har varit katolsk präst i 22 år och varit katolik i totalt 48 år och har mycket kunskap och undervisning om skillnaden på det katolska evangeliet och det evangeliet som Jesus och apostlarna predikade. 

måndag 28 oktober 2013

När Gud visar sin makt genom vädret

 HERREN är sen till vrede men stor i kraft, han låter ingen gå ostraffad. HERREN har sin väg i storm och oväder,  och molnen är dammet under hans fötter - Nah 1:3

Ibland demonstrerar Gud sin makt och vrede och ibland gör han det genom vädret. När Gud manifesterar sin makt och vrede då är människan chanslös. 54m/s mättes just upp i Danmark vilket är det starkaste som någonsin har uppmätts i Danmark träden faller ner inför honom, byggnader förstörs, inget kan stoppas när Gud far fram i vädret. När han har bestämt sig för att agera vem kan då stoppas det?
Vad är en människa mot Gud? Hur mycket man en försöker stoppa det eller stå emot så kan ingen stå emot Gud.  Han är jordens skapare och den som styr på denna jorden.
Människan vet att han finns men man förtrycker honom. Människan har inte älskat honom eller sin nästa så som sig själv. I stället har man syndat genom att förtala, sprida lögner, skvaller, elakheter, själviskhet osv.
Därför är Gud arg och vi förtjänar att dömas att dömas av honom.
Det finns två alternativ antingen straffas vi för våra synder eller så straffas någon annan.
Jesus Kristus var Guds lösning på syndaproblemet. Jesus syndade aldrig och dog i vårt ställe på grund av sin kärlek till hans utvalda. Jesus uppstod för att vi skulle kunna bli förklara oskyldiga. Jesus dog för våra synder. Var och en som omvänder sig och tror skall bli frälst på domens dag.


fredag 25 oktober 2013

Cessationism vs Karismatik och Strange Fire konferensen

Debatterna är i full gång i USA efter den senaste konferensen med John F MacArthur och nu har debatterna även kommit till Sverige.
Cessationism är tron att gåvorna som var specifika för Apostlarna har upphört. Man brukar då nämnda profetians gåva samt gåvan att utföra mirakler och att Gud inte ger nya uppenbarelser utanför skriften.
Man argumenterar ofta med att eftersom nu kanon finns behövs inte längre detta. En vanlig missuppfattning som cessationister ofta anklagas för är att de inte alls tror att Gud kan gör mirakler idag. Det är helt felaktigt så att försöka motbevisa dem genom att peka på att mirakler sker idag är inte så bra för de tror ju absolut att Gud är suverän och kan utföra mirakler även i dag.
Man tror på mirakaler absolut men vad man menar är att de Apostosliska gåvorna att göra mirakler är borta.
Miraklerna är alltså inte av samma omfång som Apostlarnas där folk dog för att man ljög för anden och där Petrus skugga botade sjuka etc.

Konferensen i USA som hette Strange Fire har fått mycket kritik från karismatiker eftersom man menar att MacArthur heretiker förklarade alla som är karismatiker.
Nu har jag inte hört alla predikningar men har hört en del och jag kan inte alls se honom säga något sådant.
Utan två gånger i samma predikan påpekar han att många blir sant frälsta inom den karismatiska rörelsen och många sant frälsta finns där. Vi skall inte heller glömma bort att MacArthur har bjudit in karismatiker så som John Piper till sina konferenser. Samtidigt lyfter han fram att det finns otroligt mycket osundheter inom rörelsen och många också är icke kristna. Han påpekar att den karismatiska rörelsen har lett till mycket konstigheter och att man dras bort i från bibeltroheten. Han pekar på profetior som inte blivit uppfyllda och nämner att i GT blev man stenad för sådant och stämplad som en falsk profet. Han pekar på att folk trillar i golvet och beter sig som berusade och att folk sätter "tilltal" över Guds ord. Han pekar också på att inget nytt har kommit ut rörelsen som inte redan funnits inom kyrkan.

I allt detta kan jag hålla med MacArthur. Inget nytt kom genom den karismatiska rörelsen som inte redan fanns genom kyrkohistorien.  Helanden och mirakler förekom och även profetior.
Det enda som var nytt var att man lärde ut en helt annan syn på andedopet än vad som tidigare lärdes ut och man menade att tecknet på detta andedopet var att man talade i tungor.

Samtidigt håller jag inte alls med MacArthur i hans cessationism när det gäller profetians gåva.
Vi kan se profetians gåva flertalet gånger genom kyrkohistorien. Charles Spurgeon som själv var cessationist hade ironiskt nog gåvan att profetera.

Vi läser : " Men om alla profeterar och en som inte tror eller förstår kommer in, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla.  Hans hjärtas hemligheter uppenbaras, och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar: "Gud är verkligen i er!"" - 1 kor 14:24-25

Det finns många berättelser i biografierna om Spurgeon om hur Spurgeon plötsligt under ett möte kunde peka på någon som hade begått en synd och avslöja exakt vad synden var och personen i fråga hade omvänt sig och blivit frälst.

Även inom baptismen i Sverige förekom samma saker genom Anders Bogren som jag tidigare skrivit om här.

Eftersom att det inte står någonstans i bibeln att detta skulle upphöra så blir det lite konstigt att man följer en sådan teologi. Dessutom finns ju vittnesbörden att gåvan att profetera inte har upphört.
Men och andra sidan ser man inte gåvan så mycket heller så just denna sidan av att profetera är inte vanlig idag heller men det betyder inte att den har upphört..

Men jag känner mig personligen mer hemma hos cessationister än hos karismatiker och jag vill gärna inte kalla mig karismatiker utan lägger mig mitt emellan de båda.
Jag tror inte gåvan att profetera har upphört.
Jag tycker en del går alldeles för långt i sin kritik. Jag har sett karismatiker säga att MacArthur inte är frälst.
Detta är dumheter för frälst är man genom tron på evangelium och det finns inte många i USA som stått upp så mycket för evangelium som MacArthur. Att säga sådant vore att göra om frälsningen till att man blir frälst genom något annat än tron på evangelium.
Och andra sidan skall man inte dra alla karismatiker över en kam heller och säga att alla är heretiker.söndag 20 oktober 2013

Avfall är förutsagt

Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram - 2 thess 2:3

Så att Thessalonikierna inte skall förvänta sig en snabbt dag av återlösning säger Paulus till dem att det skall komma ett förfall av kyrkan, och säger att kyrkan måste strida en lång tid innan den slutliga segern kommer.

Vi har här ett intressant stycke som är värt att observera noggrant. En stor förförelse och frestelse kommer att skaka även de mest bekräftade kristna och få dem att tappa fotfästet och se hur kyrkan som en gång byggts upp, plötsligt börja falla samman och falla in i ruiner. Paulus talar inte enbart till Thessalonikerna utan till alla heliga i förtid, så att när kyrkan skingras och faller kan de troende veta att det är inget nytt sker utan det är redan förutsagt.

Paulus säger att Kristi dag kommer inte förens världen har kommit in i kyrkan och antikrists styre har fått fotfäste i kyrkan. Han använder termen falla bort eller avfall och menar ett trolöst avfall i från Gud, inte bara några få personer, utan den största delen av personer. För när avfall nämns utan att nämna något annat, så kan det inte syfta på några få.

Ingen kan vara en avfälling eller falla bort om han en gång inte har haft en form av bekännelse till Kristus och evangelium. Paulus förutsäger därför en generell revolt i den synliga kyrkan. Han säger "Kyrkan måste reduceras till en gräslig och förskräcklig ruin, innan dess fulla återupprättelse åstadkoms.

- John Calvin, från 365 days with Calvin, 17e september

Att förgås under människobud

"Det skall du inte röra, det skall du inte smaka, det skall du inte ta på". 22 Och detta gäller sådant som är bestämt att användas och förbrukas, efter människors bud och läror.  - Kol 2:21-22
Paulus tillrättavisar här folk som har böjt sig under människobud. Paulus varnar oss för att människobud är sådant som binder upp oss och tar bort friheten vi har i Kristus. Det handlar om saker som Gud har skapat för att användas och förbrukas som vissa förbjöd och sade "Det skall du inte äta, Det skall du inte ta på, det skall du inte smaka".

Paulus syftade på den tiden på de judiska lärarna som sade till folk att ni inte får äta viss mat, inte röra vid vissa saker och inte smaka andra saker. De lärde ut de cermoniella lagarna och menade att de fortfarande gällde.
Paulus går emot allt detta i vers 16 och menar att låt ingen döma dig för vad du äter eller dricker. Allt var bara en skugga på Kristus.

Sann andlighet ligger inte vad vi äter eller dricker som dessa judiska lärarna påstod. De till och med späkte sin kropp och menade att det var en gudstjänst inför Gud att äta rätt saker.

" Detta uppfattas visserligen som 'vishet', med sin självvalda gudstjänst, sin 'ödmjukhet' och sin späkning av kroppen, men det har inget värde utan är bara till för att tillfredsställa det köttsliga sinnet." - vers 23

Men Paulus säger i vers 23 att allt detta har inget värde alls.

I dag finns det folk som håller på precis likadant. De säger "Det skall du inte äta, Det skall du inte röra och det skall du inte smaka eller det skall du inte dricka".

De är precis som dessa judaitiska lärarna som med sina yttre gudstjänster dyrkade Gud förgäves med sina lagar och regler.

Dessa människobud är livsfarliga för de håller människor borta från frälsningen och evangelium. Vi måste se upp för allt sådant.


tisdag 15 oktober 2013

Älska inte denna världen

 Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. 16 Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen.
Jag har funderat på dessa versar och vad de betyder. De är ju inte så tydliga och ofta tänker man lagiskt här och tolkar dem helt fel. Så här brukade jag tolkade dessa versar tidigare :Allt vi ser i världen skall vi inte älska d.v.s. om folk har långt hår skall vi inte ha det om folk har svarta kläder skall vi ha vita om folk lyssnar på technomusik skall vi inte göra det dricker folk en öl till maten skall vi dricka vatten.
Men det blir lite konstigt för allt detta är ju Guds skapelse.
Men är det vad versarna säger? Det tror jag inte.
Världen syftar på synden som finns i världen. Så vad Johannes säger är älska inte synden!
Tre exempel på synd ges senare fast egentligen när man kollar på dem som täcker de allt som har med synd att göra.

Han börjar med att nämna "Köttets begär". I Galaterbrevet 5:19-21. Finns en lista på vad köttets begär är för något. " Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, 20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, 21 illvilja, fylleri, utsvävningar"
För att förenkla det hela så har allt detta att göra med att inte älska sin nästa så som sig själv eller Herren vår Gud så som oss själva.

Det andra han nämner är "ögonens begär". Med det syftar han troligtvis på saker du ser med dina ögon och de synder som föds genom det. I bibeln finns två synder som kommer genom ögonens begär.
Det tionde budordet "Du skall inte ha begär efter något som tillhör din nästa".
Så om vi ser en iphone eller något som tillhör en annan och vi känner begär efter den. Då syndar vi och bryter mot det tionde budordet.
Den andra grejen är äktenskapsbrott. Jesus sade att den som tittar på en människa med sexuellt begär i sitt hjärta har redan begått äktenskapsbrott med henne/honom.

Det sista han nämner är "Högmod över livets goda".
Även detta syftar på synder saker som gör folk högmodiga så som ära och berömmelse, positioner, välgång i livet och en fin karriär. Allt sådant kan föda högmod och det skall man inte älska.

När vi tittar på dessa versar så äger de förenklat "Älska inte synden".måndag 14 oktober 2013

Ett bra sätt att memorera bibeln

Jag har tidigare skrivit om Sons of Korah som sjunger psalmer och att det är ett bra sätt att memorera skriften på.  Nu har jag hittat ett nytt band som också sjunger texter ur bibeln rakt upp och ner med vissa extra kommentarer.
Bandet heter Dragons Cry och kommer i från Brasilien och spelar Power Metal.
Vilket gör mig extra glad för jag gillar power metal :-)
Musik är alltid bra att använda för att memorera skriften för musik sätter sig i huvudet på ett helt annat sätt än vad bara läsning gör.
Vi talar ju ändå om Guds ord det viktigaste som finns.
Vad är bättre än att memorera det i huvudet?

Lyrics:

[Isaiah]
And His name shall be called:
Prince of peace, the mighty God
The everlasting Father, wonderful and counselor

Every battle of the warrior is with confused noise
And garments rolled in blood
All this shall be with burning and fuel of fire
For a child hath been born to us

A Son hath been given to us
And the power is on His shoulder
To the increase of the princely power
And all the people shall know
That peace there shall be no end
Upon the throne of the king David

On his kingdom
To order it
To establish it with judgment and justice
From henceforth even for ever
The zeal of Yahweh, the Lord of the hosts
Shall perform this
With judgment
And justice
torsdag 10 oktober 2013

Pornografi : Den nya drogen

Morgan Bennett publicerade i går en artikel där han säger att pornografins inverkan på hjärnan är lika stark och kanske kraftigare än beroende framkallande substanser så som kokain och heroin,

I USA idag finns det 2 miljoner som använder tunga droger medans det finns 40 miljoner som regelbundet besöker porrsajter. Jag tror inte siffran är annorlunda i Sverige. Många kanske inte rent ut använder heroin eller kokain och det skulle aldrig falla dem in men användandet av porr i Sverige är mycket högre.
40 miljoner av USA:s är 13% av befolkningen. Det skulle i Sverige innebära 1.3 miljoner som är fast i porr.

Jesus sade i bergspredikan att den som tittar på en person och i sitt hjärta lustar han begår äktenskapsbrott och därmed bryter mot Guds lag som säger "Du skall inte begå äktenskapsbrott".
Brottet ligger i att man i sitt hjärta lustar efter en annan person och därmed har man i sitt hjärta varit otrogen.
Porr är alltså att i sitt hjärta begå äktenskapsbrott. Men inte bara porr utan det räcker att se på en person på gatan, i en tidning eller var som helst och lusta för att synda.

Bibeln är sann när den säger "alla har syndat". Alla människor har brutit mot Guds lag och förtjänar att rättvist dömas under lagen.
Synd framkallar slaveri. Det finns ingen neutral mark antingen är man en slav under synden och gör vad den har begär till eller så är man en slav under Gud.
Hur kommer det sig att det finns så många som är fast i porr? Jo för att de är syndens slavar.
En del kanske inte kommer i närheten av denna drog men istället lustar man efter kvinnan på jobbet eller bussen och är därmed också förslavade under samma synd. Det är samma slaveri som driver heroinmissbrukaren eller porrmissbrukaren och alla år lika skyldiga inför Gud.
Synden är ett slaveri och ett gissel som människan behöver bli befriad i från.
Om vi begår brott här i världen så blir vi brottslingar och förtjänar att dömas rättvist efter vad lagen kräver.
Gud ser människans hjärtan och vet att alla ha syndat och allas hjärtan är fulla av orenhet.
Det är därför vi behöver en frälsare som frälser oss i från syndens slaveri och renar oss i från all orenhet och brott.
Det var därför Jesus kom till världen. Han begick ingen synd utan höll lagen. Han begick inget äktenskapsbrott utan levde felfritt och dog för oss syndare som ett offer för våra synder.
Var och en som omvänder sig och tror på Jesus skall inte så där med skam.

söndag 6 oktober 2013

Den stora vedermödan - Markus kapitel 13

Jag skall inte skriva så mycket i ämnet för det kommer mycket om detta när vi kommer in a Markus kapitel 13 till våren i vår kyrka. Men det vanligaste synsättet idag är att det skall komma en framtida vedermöda på sju år. Men är detta vad bibeln verkligen lär?. Innan du kallar detta liberalteologi ber jag dig öppna bibeln och verkligen djupdyka i ämnet. Bra tips är att skaffa lite äldre bibelkommentarer som skrev innan 1900-talet de är ofta gratis på nätet. Varför det? Jo för om du gör det kommer du finna att den moderna tanken om en framtida vedermöda på sju år är väldigt främmande. Vad har då hänt var de mer liberala än oss? Hade de inte fått det uppenbarat för sig? Eller är det vår tidsteologer som har hamnat snett?

Personligen tror jag svaret finns i Markus kapitel 13. Hela kapitlet. Mycket av det som står i slutet där tolkar vi in som Jesu återkomst och en form av uppryckande. Men är det som var Jesu tema i boken var? Eller är det vi som läser in sker som de inte alls betyder. Det bästa sättet att förstå något är att ta det som ät tydligt förklarat och utifrån det försöka med hjälp av skriften att förstå det som inte alls verkar passa in där.

Markus kapitel 13 börjar med att Jesus säger att templet skall förstöras. När han sade detta fanns det ett fysiskt tempel stående i Jerusalem. Jesus säger att detta templet ni nu ser skall förstöras och inte en sten skall lämnas kvar. Lärjungarna som förstår vad Jesus säger svarar i vers 4 "När skall detta ske?".
Lägg märke till att Jesus nu svarar på frågan och ger massor av tidstecken och saker som skall ske innan templet faller (Templet föll år 70). Det är viktigt att förstå detta för det är hela kapitlets och talets tema.
Jesus listar massor av saker som måste ske innan templet faller. Det finns en Historiker som heter Josephus som var överlevade efter templet och Israels fall. Han skrev en historiebok om vad han såg med egna ögon. Denna bok ger en mycket detaljerad beskrivning av vad som skedde och de tecken som Jesus listar från vers 5-13 skedde och blev uppfyllda. Så Jesus talar inte just då om tecken på Jesu andra tillkommelse utan han talar om tecken och saker som kommer att ske innan templet förstörs och landet Israel utplånades totalt och landet hamnar i ruiner i nästan två tusen år.
Lägg märke till i texten att Jesus aldrig bytar ämne utan hela vägen svarar på frågan vad som måste ske innan templets och Israels fall.

I vers 14 börjar Jesus tala om förödelsens styggelse och en del biblar säger förödelsen styggelse som profeten Daniel talade om. Detta syftar på vedermödan som Daniel hade profeterat om i Dan kapitel 9. och som var bestämda över Israel och Jerusalem (Dan 9:24). Ingenstans i bibeln står det att det var bestämd över hela jorden utan enligt profeten Daniel var det bestämt över Israel endast (Dan 9:24).
Det är därför som Jesus går vidare att säga "De som bor i Judeen måste fly upp i bergen". Judeen låg i Israel och eftersom profetian och vedermödan gällde dem så sade Jesus till dem att fly upp i bergen. Han säger även på ett parallell ställe "Be att ni inte behöver fly över sabbaten". Sabbat var också en judisk tradition och inget som hedningar firar. Så det syftar helt och hållet på Israels fall och templets fall år 70.

Från vers 24-36 kommer versar som gör att folk tolkar in Jesu andra tillkommelse och placerar vedermödan innan Jesu andra tillkommelse. Men lägg märke till att temat och ämnet Jesu talar om har vi sett i vers 1-4 och ingenstans i texten visar på att han syftar på en händelse 2000 år senare utan i stället säger han i vers 24. " Men i de dagarna, efter denna nöd" Men i de dagarna syftar som han säger i de dagar då det sker. Inte 2000 år senare. Då skall vad då ske ?  

" skall solen förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken. 25 Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens makter skall skakas. 26 Då skall man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. 27 Och då skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himlens yttersta gräns."

Detta låter absolut som Jesu andra tillkommelse eller jorden undergång men när vi vet temat och frågan Jesus svarar på så har vi kanske missförstått detta totalt. Svaret på vad Jesus menar här finns i gamla testamenet.

När han säger solen skall förmörkas och månen inte ge sitt sken så syftar det inte på världens undergång utan på dom över en nation. Detta används flera gånger i GT. Bland annat när Jesaja profeterade dom över Babel så läser vi i Jes 13:10 "Ty himlens stjärnor och stjärnbilder sänder inte mer sitt ljus. Solen går upp mörk, och månens ljus lyser inte. " (Jes 13:10)

I vers 26 så står det " Då skall man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet.". Även detta finns med i GT när det talar om dom. I tex Ps. 18:8-13. Talar det om Hur Herren for ner på en kerub och med moln under sina fötter. Han kom för att döma Davids fiender.
Ett annat exempel är Jes 19:1 där det står lite konstigt i folkbibeln men i engelska står det att han kommer på molnen. Detta syftade på när han skulle döma Egypten. Även Joel 2:1-2 talar om moln när det talar om hur Herren skulle komma och döma Israel.

Så Jesu språk här är ett symbolspråk som användes i GT för att tala om dom över ett land. 

I vers 27 säger han "Och då skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himlens yttersta gräns"
Många tolkar detta som att han skall hämta alla frälsta och ta dem med sig till himlen. 
Änglar behöver inte syfta på Änglar som vi tänker det utan kan som vi ser i (Upp 2:1; 2:8; 2:12 m.fl) Syfta på Guds tjänare dvs pastorer, evangelister osv.
Så Jesus kan även ha menat att på den dagen skall jag samla mina tjänare och de skall sprida ut evangelium till jordens (landets som det även kan översättas) yttersta gräns. Det syftar troligen på att Israel skulle förstöras och nu skulle evangelium helt ut bara till hedningarna. 

Vers 28-32 bekräftar det jag tidigare varit inne på när han säger att detta släkte (generation) skall inte förgås innan allt detta sker. Och det skedde också en generation ( 40 år) efter att Jesus hade sagt dessa orden och det blev precis som Jesus hade sagt.

Slutligen i vers 33-36 talar han om att de måste vaka för de vet inte exakt vilken dag eller timme som denna förödelse skall komma över Israel. Men de behöver vara bereda och vaka så att de kunde snabbt fly upp i bergen vilket Jesus också hade sagt åt dem att göra.

Min slutsats är alltså att som kallas den stora vedermödan som var profeterat i Danielsboken var uppfylld år 70 efter Kristus vid templets fall och vid Israels förstörelse.
Jag säger inte att detta är den helt korrekta tolkningen men jag tycker den passar in bättre än att tolka in ett gap på 2000 år i versarna och Jesu andra tillkommelse eftersom det är inte vad frågan just då handlade om. Jag säger inte heller att jag inte tror att Jesus en dag skall komma tillbaka och döma levande och döda men jag kan inte se att detta stycke handlar om det även om folkbibelns rubrik säger det..
Rubrikerna i biblarna är dit satta av Människor och är inte Guds ofelbara ord.
lördag 5 oktober 2013

Varför frodas den karismatiska rörelsen i Afrika?- Conrad Mbewe

Många förklaringar har lagts fram för den karismatiska rörelsens explosion i Afrika. Många har betraktat detta som ett kraftfullt ankomst av Helige Ande. Det finns emellertid troligtvis flera orsaker, men jag tänker här framlägga min syn på detta. I detta inlägg hänvisar jag inte till den gamla traditionella formen av Pingströrelse som en gång representerades av Assemblies of Gods kyrkor. Jag har i åtanke den nuvarande extrema formen som frodas som svampar under varje stubbe och träd i Afrika. Hur kan man förklara denna företeelse? Jag tror att en anledning till att den karismatiska rörelsen i Afrika har spritt sig som en präriebrand är för att den har inte utmanat den afrikanska religiösa världssynen, utan har istället adopterat den. Den har helt enkelt döpt den med Bibelverser och kristna ord vilka tidigare betydde något helt annat.


Den afrikanska andliga synen på världen

Jag tänker förklara här vad jag menar. Den afrikanska andliga synen på världen består av fyra lager:

1. Gud
2.änglar och demoner
3. förfädernas andar
4. människor

Det är utav denna anledning som afrikaner inte ifrågasätter Guds existens, vilket fallet istället är med många människor i västvärlden. För en afrikan finns Gud. Han är skaparen och den slutliga Regenten och Upprättållaren av hela universum. Fast det är så i vår andliga världsbild, att trots att Gud finns, befinner Han sig ändå långt bort. Mellan Honom och oss människor finns två lager i den andliga världen. Ett består av änglar och demoner (dvs. onda änglar) och det andra, som befinner sig närmare oss, består av de avlidnas andar. Så trots att Gud är en välgörande, älskvärd och omsorgsfull Person, så kan inte Hans välsignelser nå oss såvida man inte går till mötes varelserna vilka befinner sig i dessa två lager. Det är därför viktigt att blidka förfädernas andar och att besegra demonerna. Endast efter det kommer Guds välsignelser att nå oss.

Det är här som i afrikanska traditionella religioner häxdoktorer får sin roll. De är folket med mystiska krafter som bryter igenom dessa två lager. De berättar för oss vad vi måste göra för att blidka våra förfäders andar. De tar sig även an demonerna åt oss genom sin trans vid midnatt, danser och rökelse. En person som plågas av ständig sjukdom, som misslyckas hitta ett arbete, som misslyckas att träffa en fru eller att skaffa barn, som misslyckas med sitt företag, etc. går helt enkelt till häxdoktorn vilken ensam sitter inne med nyckeln vilken öppnar andevärlden. Han får berättat för sig att det är antingen en avliden person eller en ond ande som plågar honom. Ibland är fienden en person som ännu lever. Anledningen varför denne levande person tycks ha ett mystiskt grepp över ditt liv är på grund av att han lyckas koppla sig till dessa två lager (av antingen döda förfäder eller onda andar) medan du ar inte det. Med hjälp av en kraftfull häxdoktor kan du utmanövrera honom i dessa två lager, och Guds välsignelser kan åter flöda in i ditt liv.


Häxdoktorns styrka består inte av att förklara någon sanning, utan av besinningslösa känsloutbrott. Hans grepp om människors sinne är hans mysticism och hans förmåga att koppla ur dina sinnen för at sedan förklara dig vara befriad. Detta sker självklart inte av välgörenhet, utan du betalar för dennes tjänster.Förklaringen till den karismatiska rörelsen

Jag menar inte att vara oförskämd, men vad den karismatiska rörelsen gjort i Afrika är att helt enkelt tagit över hela denna felaktiga struktur av afrikansk religiös världsåskådning, döpt den med felaktigt använda Bibelverser och kristet språk. Den enda skillnaden består av att lagret av döda förfäder och onda andar är nu en enda förvirrad soppa. Detta är anledningen till att pratet om demoner som tar sin boning i män och fruar - vilket föröder äktenskap - tas emot med öppna armar. Detta är också varför irrläran om släktförbannelser har blivit så populär. Enligt vår syn kan otur överföras från lagret av döda förfäder. I de afrikanska karismatiska kretsarna har "Guds man" ersatt häxdoktorerna. Han är den som flödar över av mystisk kraft som förmår honom att bryta igenom de två ogenomträngbara lagren, vilka vi lägre stående dödliga inte kan tränga genom. Så när välsignelser inte flödar in i våra liv trots våra böner, brukar vi bilda en lång kö till dennes hem eller till hans kyrka för att få hjälp. Detta förklarar folkmassorna i dessa cirklar. Folket söker inte efter någon som kan förklara för dem vägen till försoning med Gud. Nej! De vill att "Guds man" ska be för dem.

Detta förklarar också varför greppet som "gudsmänniskor" har om sina efterföljare i församlingarna. I evangeliska kretsar var under tidigare generationer "Guds män" först och främst predikanter, för Guds ord. Men i den nya miljön är de främst präster vilka träder in i de inre helgedomarna för att kunna föra ned välsignelser åt oss. Detta förklarar också varför svaret på varje problem som du bär fram inför dessa "gudsmänniskor" lyder "befrielse" och "genombrott". Gud vill välsigna dig, men du behöver bryta igenom dessa ogenomträngbara lager innan dessa välsignelser kan nå dig. "Gudsmänniskans" böner kommer medföra befrielse, därför att på grund av bönemötet under natten eller uppe på höjden kommer han lyckas med ett genombrott. Vem kan förneka att dessa två fraser har blivit de främsta slagorden i denna rörelse?

Detta förklarar också varför bön i den moderna karismatiska rörelsen i Afrika är bokstavligen en kamp. Förbedjarna kallas faktiskt för "bönekrigare". Trots att de inleder genom att rikta sig till Gud, så börjar de emellertid redan under de första sekunderna att rikta sig bort från Gud för att kämpa med sina nävar mot andarna i dessa ogenomträngbara lager, Språket lyder nästan alltid: "Vi binder varje oren ande i Jesu namn! Vi löser Anden som bryter oket i Jesu namn!"

"Bönekämparna" skriker för full hals och repeterar Jesu namn. De börjar svettas när de åtar sig en mäktig strid med dessa andar och när de anstränger varje muskel i sin kropp, ända till når fram till Gud och att Hans välsignelser kan börja flöda. Detta är ingenting annat än den traditionella afrikanska synen på världen som strötts över med ett tunt lager av kristendom.

Lägg dessutom märke till att läran är inte den moderna karismatiska rörelsens styrka i Afrika. Dess företrädare klarar sig genom några få, utslitna och misshandlade verser: "Genom Hans sår är vi helade." - "Vi är inte svansen utan huvudet.", etc. Det finns inga som helst försök till att behandla Skriften exegetiskt. Utan istället skanderar man fraser, får folk att falla under en slags trans helt i stil med häxdoktorer, och håller på så sätt ett grepp om människors sinnen. Folket älskar detta och betalar för det! "Gudsmänniskorna" börjar bli äckligt rika i och med att folkmassorna växer.Detta är inte kristendom

Det som oroar mig är att detta är så uppenbart så jag undrar varför vi inte ser detta. Eller om vi ändå gör det, varför vi inte varnar kristna för detta. I kärlek till människorna har vi tillåtit afrikansk traditionell religion att krypa in i kyrkan genom bakdörren. Liksom den arabiska kamelen, har den sparkat ur sanningen. Detta är anledningen till att jag inte är uppspelt över förökningen av kyrkor - eller ministries - som går under denna flagg.
Vi behöver blåsa ett alarm att detta är inte kristendom. Jag vet att denna metod fyller våra kyrkor och klassrum till bredden tills vi behöver utöka gudstjänsterna för att tillmötesgå folkmassorna. Men detta är inte kristendom. Det leder inte fram till himmelriket. Det är en tunn kappa över den religion som funnits på afrikansk mark sedan evinnerligen, den som kristendomen var tänkt att ersätta. Vi har förlorat den kristna tron medan vi håller Bibeln i våra händer och använder några av dess ord. Det är tragiskt.

Bibeln lär inte ut en Gud som befinner så långt bort från oss så att såvida inte några mäktiga personer träder in och ger oss ett genombrott, så kan Han inte välsigna oss. Nej! Bibeln lär ut en Gud som är nära oss. Det enda hindret mellan Gud och oss är vår synd, och Jesus har avklarat detta med sin död på korset. När vi ber befinner vi oss inför nådens tron och talar direkt med Gud. Vi behöver inte rikta oss till demoner och förfädernas andar innan vi bryter genom till Honom. Vi behöver inte skandera och hoppa runt som häxdoktorer runt sin eld under fullmånens sken. Gud är vår himmelske Fader. Bara vår synd kan hindra våra böner. Änglar och demoner finns, men de är inga ogenomträngbara andliga lager vilka behöver någon som flödar över av smörjelse för att kunna tränga genom deras lager, innan vi kan nå Guds välsignelser. De är helt enkelt varelser som antingen utför Guds eller satans bud. De befinner sig inte mellan Gud och oss!

Slutligen behöver vi inte "gudsmänniskor" som lägger händerna på oss varje söndag (eller bönenätter om fredagar, eller uppe på höjderna i utkanterna av våra städer) för att vi ska kunna nå Guds välsignelser. Det finns bara en Medlare mellan Gud och oss - det är människan Jesus Kristus. Alla andra är bara bedragare och måste avvisas med det förakt de förtjänar.

Översättning av Magnus


fredag 4 oktober 2013

Mer om Älmhultsväckelsen

Jag ser att diskuteras mycket om detta över nätet och åsikterna verkar hänga isig.
Personligen så var jag tidigare ganska het i gröten och snabb att dra slutsatser. Jag är lite försiktigare idag och vill verkligen veta om det förekommer ett sant bibliskt evangelium innan jag öppnar munnen om något.

Många tror jag gör misstaget att man kollar på manifestationer och sammankopplar de på en gång med new age. Problemet är att genom kyrkohistorien har alltid märkliga manifestationer funnits och det var långt innan new age rörelsen fanns. Det andra problemet är att detta fanns även i sanna väckelser, mer om det senare.

Vi kan ju gå till bibeln och titta och en utmärkt artikel i ämnet finner du här: http://www.vaknasverige.se/2010/06/11/andliga-manifestationer-%E2%80%93-vad-sager-egentligen-bibeln/
En del av manifestationerna påminner helt klart om de som skedde när demoner manifesterade sig i bibeln.
Både under metodistväckelsen i England och den stora väckelsen på 1700-talet i USA förekom märkliga manifestationer. Vilket många pekade på och sade att detta inte är ett Guds verk MEN det finns en MARKANT skillnad mot vad som förkunnades då och idag. PÅ den gamla tiden var evangelium det centrala och folk drabbades av syndanöd. När man tittar på Älmhultsväckelsen får man inte alls det intrycket utan det är ständiga profetior om väckelse och andeutgjuttelse som gäller.

Wesley själv hade synen att när det var kraftiga manifestationer så var det när en männsiska blev frälst och demonen for ur honom. Vi kan ju se i bibeln att de tankegångarna mycket väl kan stämma eftersom när demoner manifestarades i bibeln så "kastades man till marken", "tuggade fradga". Läste själv idag från någon som hade varit i Älmhult och beskrivit hur personen jämte honom var i ett transliknande tillstånd och rullade med ögonen. Det som är skrämmande är att man kallar detta för andeuppfyllelse. Eller var det som Wesley sade att det var en demon som for ut? Även det är lite svårt att se för många som kallar sig kristna har dessa beteenden många gånger och inte bara en gång. Då blir det lite som att man vandrar från besättelse till frihet.
sådant finner jag inte alls i skriften utan i skriften står det "ni vandrade EN gång i mörkrets välde" osv.

Jonathan Edwards vart också starkt kritiserad i den väckelsen han fick se. Anledningen var samma sak. Det var manifestationer där folk trillade av stolen, folk erfor konvulsioner, skakningar och visioner av Jesus.
Edwards försvarade detta till en början i sin bok "God at Work?" Och menade att där namnet Jesus upphöjs kan inte Satan infiltrera. Då skrev han att sådana manifesatatoiner mycket väl kunde hända även om de inte var bibliska.
Men några år senare efter han hade studerat frukten från denna väckelse som han själv var front personen i så skrev han en ny bok som heter "Religious Affections" där han säger att det fanns mycket ondskefullt och mycket  i vad som hade skett och andliga erfarenheter inte alls behöver vara ett tecken på ett sant verk.
Han konstanterade att under en sann väckelse så kommer även djävulen med villfarelser och menade att folk som erfar starka andliga upplevelser inte alls behöver vara sant omvända men samtidigt kan de vara det också. Han avslutar boken med att ge tecken på sann biblisk frukt och hur den också förekom under väckelsen. Så han gick alltså från synen att andliga manifestationer kan visst vara ett verk av Gud till synen att de säger ingenting om det är från gud eller ej.

Så betyder då detta att Älmhultsväckelsen är en sann väckelse?
Skillnaden som sagt är stor på den gamla tiden var evangelium i fokus. Man predikade lag, dom, Guds rättvisa och evangelium. Medans i Älmhult verkar det mesta man hör på det jag har lyssnat på handla om väckelse och framgång och välgång vilket aldrig kan leda till en sann omvändelse av hjärtat.
Det är väl det som är mest oroande att man kallar något väckelse när det inte ens finns någon evangelieförkunnelse på möterna.

" Gamla tiders profeter, de som varit före mig och dig, har profeterat om krig, olycka och pest mot många länder och mot stora riken. Men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av HERREN, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse."" - Jer 28:8-9

Kolla på video från Älmhult här : www.youtube.com/watch?v=SjcjJV5wHow