Translate

måndag 30 september 2013

Vad innebär det att vara en reformert baptist?

Reformerta baptister finns det inte så många av i Sverige idag (Jag är en av få). Men i mitten på 1800 talet fanns det många av dem, när svenska baptistväckelsen drog fram.
Vad innebär det då att vara en reformert baptist?. (håll i dig).

Att vara reformert innebär att man håller sig till reformationens läror (De fem solas: Sola Scriptura, Sola Christus, Solo Deo Gloria, Sola Fide och Sola Gratia) och speciellt John Calvin framför Luther.

Att vara baptist innebär att man tror på ett troende dop där man döper folk som först kommit till en tro.
Genom historien fanns det många reformerta baptister. De mest kända heter. John Bunyan, Charles Spurgeon, William Carey, A.W Pink och Adoniram Judson. I Sverige hade vi Anders Bogren, F.O Nilsson och Anders Wiberg som alla var reformerta Baptister.

Att vara reformert innebär även att ordet är i centrum i den kristnas liv. Ordet och endast ordet är våran vägledning. Det innebär att endast ordet definierar vad en kyrka är och hur den skall styras.
Vi lägger stor vikt på ordet i en tid då andra lägger vikten på underhållning, musik, vittnesbörd och dans i kyrkan. Reformerta brukar ha så kallad "expository preaching", alltså bibelutläggande predikningar där fokus inte är på att tolka in saker i versarna som inte står där utan att tolka ut ur versarna vad som de riktiga författarna menade med det de sade eller skrev. Detta görs genom att vi går igenom skriften vers för vers och bok för bok för att inte missa något som med i skriften och inte hoppa över obekväma sanningar.
Vi tror även att endast Guds ord kan frälsa en människa och inga modeller eller metoder utan endast ett oförfalskad evangelium frälser.

Vi tror även att en kyrka har två "offices":  Äldste och Diakoner och bibeln talar om vad som krävs för att man skall kunna ha en sådan position. Reformerta baptister förkastar ungdomspastors ämbetet och tror inte på att dela in kyrkan i flera områden utan alla är vi ett i Kristus och under en och samma äldste (äldsten om man har flera vilket de flesta har).

Vi läger även stor vikt på mission och att mission innebär att förkunna evangelium man till man eller ofta på gatan, många reformerta baptister är gatupredikanter. Vi förkastar iden att det så kallade "social gospel" skulle ha något med mission att göra.

Reformerta Baptister lever i övertygelsen att vi är här för att ära Gud och i allt vi gör skall vi ära honom även i Gudstjänst livet. Vi är övertygade om att vi skall ha Guds leende över det vi gör och inte människans. Vi eftersträvar inte att folk skall tycka om oss utan att vi skall ära Gud i allt vi gör. Om folk tycker om oss så är det O.K om de inte gör det är det O.K också.

En reformert baptist lever med övertygelsen att frälsningen är något som skall levas ut. Därför avskyr vi all form av "besluts kristendom" Som går ut på att man skall fatta ett beslut att bli en kristen. Tex genom frälsningsböner, där en person leder en annan i att repetera en magisk formel och tror att han blir frälst genom det. Vi är övertygade om att när en människa verkligen blir en kristen sker det en förändring i den personens hjärta och att detta endast kan ske genom pånyttfödelsen. Vi tror inte att man kan surfa på nåden in i himlen (Jud. v. 4) utan att nåden ger oss kraft att motstå synden.
Vi tror även på "lordship salvation" Om du har blivit frälst är även Jesus din Herre och du är hans slav och har inga egna rättigheter utan du är nu skyldig att leva som Jesus levde (1 Joh 2:6)..

Vi tror även att Guds lag är våran guide för hur vi skall leva. Med Guds lag menar vi de tio budorden.
Vi tror inte på laglöshet utan de tio budorden är en guide för hur vi kristna bör leva.

Reformerta Baptister lever med övertygelse om att ledarskapet i en kyrka skall vara manligt och vi förkastar kvinnliga äldsten. Mannen är ledaren i sin egna familj och likaså i församlingen.

Reformerta baptister är försiktiga med vilka de ta in som medlemmar i sina församlingar. Man vill försäkra sig om att alla som är medlemmar är sant troende och lever ett Kristuscentrerat liv inte bara på söndagar utan även hemma.

Reformerta baptister tillämpar församlingsdiciplin i enlighet med Jesu ord i Matt 18:15-20 och Pauli ord i 1 Kor kapitel 5. Syftet är att omvända den som har begått en synd samt skydda fåren från det orena.

Reformerta baptister lägger stort fokus vid att uppfostra sina barn i Herren genom att ge dem evangelium och visa dem vilken väg de skall vandra på.

Det finns säkert mera saker men jag tror inte du hittar någon reformert baptistkyrka som inte är sådan som jag nu har beskrivit.

Du kan läsa mera här : http://www.rbclouisville.com/information/Reformed%20Baptist.pdf