Translate

tisdag 10 september 2013

Hur mycket privatliv har vi egentligen?

 Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont. - Pred 12:14

Har du någonsin ställt dig frågan "Hur mycket privatliv har vi"?? Jag ställde den till mig själv idag när jag gick till affären. Tänkt dig denna cd skiva. Det är en cd skiva men tänk dig att den skulle lagra ditt liv.
Alla dina tankar, alla dina handlingar och alla dina ord under en hel vecka! Tänk dig sen att vi tar denna cd:n och spelar upp den på tv ikväll så att hela världen kan se dina dolda tankar, hemligheter och gärningar!
Tyvärr är inte detta bara en tanke utan en verklighet. Gud som har skapat oss. Har en bok precis som denna cd:n. I den boken finns hela ditt liv och alla dina privata grejer."Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars." (Hebr 4:13) och allt detta dolda skall på domens dag plockas fram. Du kanske inte har så bra minne just nu, men på domens dag kommer du att ha ett bra minne, när Gud spelar upp hela ditt liv framför dig och ställer det i ljuset mot hans gudomliga lag. du förstår att om du begår brott här på jorden så kommer domstolen att döma dig efter dina brott. Och när vi dör så skall vi alla stå inför Gud och dömas efter hans lag, ingen slipper undan utan fullkomlig rättvisa skall skipas. Det som finns inspelat på cd:n kommer att spelas framför dig och allt som du idag skulle göra allt för att dölja och som du skäms över kommer på den dagen fram i ljuset.
Ingen av oss är oskyldig utan vi har alla syndat och vi alla förtjänar att dömas rättvist av Gud för våra brott. På grund av våra synder är Gud arg på oss och har rätten att vara det.
Men tänk dig en annan cd, en cd som bara skulle vara helt tom. När den spelas upp så är alla dina synder bortraderade och bara det goda spelas upp. Är det möjligt?Du själv kan aldrig radera innehållet på cd:n eftersom Gud äger den och man kan inte på egen hand radera ut något där. Om du rånar IKEA och du fångas på övervakningskamera som bara Securitas har tillgång till så kan du aldrig få det ogjort, och du är fångad på kameran. På samma sätt kan bara Gud radera innehållet. Inga goda gärningar vi gör kan kompensera vad som finns inspelat. En rättvis domare måste döma allt det dåliga och alla synder som finns inspelat. Men det finns en lösning att gud själv raderar innehållet.
Det var det han gjorde också när han sände Jesus Kristus för att dö för våra synder.
Han dog för att ta bort synden ur våra liv och rensa innehållet i cd:n. Jesus levde ett syndfritt liv och hans cd har inga anmärkningar. Därför kunde han dö i syndares ställe för att frikänna brottslingar som oss.
Vad skall man då göra för att bli räddad?
Man skall tro på hans verk på korset där han dog för våra för att utplåna dem och vi skall omvända oss bort från våra synder och avgudar till honom.