Translate

måndag 30 september 2013

Vad innebär det att vara en reformert baptist?

Reformerta baptister finns det inte så många av i Sverige idag (Jag är en av få). Men i mitten på 1800 talet fanns det många av dem, när svenska baptistväckelsen drog fram.
Vad innebär det då att vara en reformert baptist?. (håll i dig).

Att vara reformert innebär att man håller sig till reformationens läror (De fem solas: Sola Scriptura, Sola Christus, Solo Deo Gloria, Sola Fide och Sola Gratia) och speciellt John Calvin framför Luther.

Att vara baptist innebär att man tror på ett troende dop där man döper folk som först kommit till en tro.
Genom historien fanns det många reformerta baptister. De mest kända heter. John Bunyan, Charles Spurgeon, William Carey, A.W Pink och Adoniram Judson. I Sverige hade vi Anders Bogren, F.O Nilsson och Anders Wiberg som alla var reformerta Baptister.

Att vara reformert innebär även att ordet är i centrum i den kristnas liv. Ordet och endast ordet är våran vägledning. Det innebär att endast ordet definierar vad en kyrka är och hur den skall styras.
Vi lägger stor vikt på ordet i en tid då andra lägger vikten på underhållning, musik, vittnesbörd och dans i kyrkan. Reformerta brukar ha så kallad "expository preaching", alltså bibelutläggande predikningar där fokus inte är på att tolka in saker i versarna som inte står där utan att tolka ut ur versarna vad som de riktiga författarna menade med det de sade eller skrev. Detta görs genom att vi går igenom skriften vers för vers och bok för bok för att inte missa något som med i skriften och inte hoppa över obekväma sanningar.
Vi tror även att endast Guds ord kan frälsa en människa och inga modeller eller metoder utan endast ett oförfalskad evangelium frälser.

Vi tror även att en kyrka har två "offices":  Äldste och Diakoner och bibeln talar om vad som krävs för att man skall kunna ha en sådan position. Reformerta baptister förkastar ungdomspastors ämbetet och tror inte på att dela in kyrkan i flera områden utan alla är vi ett i Kristus och under en och samma äldste (äldsten om man har flera vilket de flesta har).

Vi läger även stor vikt på mission och att mission innebär att förkunna evangelium man till man eller ofta på gatan, många reformerta baptister är gatupredikanter. Vi förkastar iden att det så kallade "social gospel" skulle ha något med mission att göra.

Reformerta Baptister lever i övertygelsen att vi är här för att ära Gud och i allt vi gör skall vi ära honom även i Gudstjänst livet. Vi är övertygade om att vi skall ha Guds leende över det vi gör och inte människans. Vi eftersträvar inte att folk skall tycka om oss utan att vi skall ära Gud i allt vi gör. Om folk tycker om oss så är det O.K om de inte gör det är det O.K också.

En reformert baptist lever med övertygelsen att frälsningen är något som skall levas ut. Därför avskyr vi all form av "besluts kristendom" Som går ut på att man skall fatta ett beslut att bli en kristen. Tex genom frälsningsböner, där en person leder en annan i att repetera en magisk formel och tror att han blir frälst genom det. Vi är övertygade om att när en människa verkligen blir en kristen sker det en förändring i den personens hjärta och att detta endast kan ske genom pånyttfödelsen. Vi tror inte att man kan surfa på nåden in i himlen (Jud. v. 4) utan att nåden ger oss kraft att motstå synden.
Vi tror även på "lordship salvation" Om du har blivit frälst är även Jesus din Herre och du är hans slav och har inga egna rättigheter utan du är nu skyldig att leva som Jesus levde (1 Joh 2:6)..

Vi tror även att Guds lag är våran guide för hur vi skall leva. Med Guds lag menar vi de tio budorden.
Vi tror inte på laglöshet utan de tio budorden är en guide för hur vi kristna bör leva.

Reformerta Baptister lever med övertygelse om att ledarskapet i en kyrka skall vara manligt och vi förkastar kvinnliga äldsten. Mannen är ledaren i sin egna familj och likaså i församlingen.

Reformerta baptister är försiktiga med vilka de ta in som medlemmar i sina församlingar. Man vill försäkra sig om att alla som är medlemmar är sant troende och lever ett Kristuscentrerat liv inte bara på söndagar utan även hemma.

Reformerta baptister tillämpar församlingsdiciplin i enlighet med Jesu ord i Matt 18:15-20 och Pauli ord i 1 Kor kapitel 5. Syftet är att omvända den som har begått en synd samt skydda fåren från det orena.

Reformerta baptister lägger stort fokus vid att uppfostra sina barn i Herren genom att ge dem evangelium och visa dem vilken väg de skall vandra på.

Det finns säkert mera saker men jag tror inte du hittar någon reformert baptistkyrka som inte är sådan som jag nu har beskrivit.

Du kan läsa mera här : http://www.rbclouisville.com/information/Reformed%20Baptist.pdflördag 28 september 2013

Några gatupredikanter berättar

Gatupredikanter är inte vanligt i vår tid men de finns och har alltid funnits Både George Whitefield och John Welsey var gatupredikanter, Jesus, Petrus, Timoteus och Paulus var det också. Även många av de gamla profeterna så som Jeremia var också gatupredikanter. Genom skriften verkar det finnas två sätt att sprida evangelium och sitt budskap på. Det första är att gå in i templet, eller synagogan vilket Paulus ofta gjorde. Väl där inne försökte Paulus övertyga de om det som hör till Guds rike (Apg 19:8). Det andra sättet är ren gatupredikan där man går till ett torg eller en vägkant eller whatever och sprider sitt budskap.
Detta ser vi ofta genom skriften och ofta talas det om att man ropade eller talade med hög röst.
Bara tanken vid att Jesus stod och ropade (Joh 7:37) gör att många får hicka.
Gatupredikan är absolut bibliskt och de största väckelepredikningarna genom tiden från apostlagärningarna kapitel 2 och 10 är bägge utomhus. Jesu mest kända predikan var predikad på ett berg (Matt 5-7).
Listan kan göras lång och vi kan gå igenom gamla testamentets profeter som de flesta var friluftspredikanter.

Bara den senaste veckan har jag läst två rapporter ifrån två gatupredikanter.
Den första är Josh Williamsson som bor i Skottland någonstans där han är pastor i en reformert baptistkyrka. Han blev först arresterad av Polisen för någon hade ringt in och klagat. Han blev några dagar senare satt i arrest för precis samma sak.
Han berättar själv om det här : http://www.joshwilliamson.org/home/87-jailed-for-preaching-jesus-in-scotland.html. vilket även blev nationella nyheter : http://www.thecourier.co.uk/news/local/perth-kinross/perth-preacher-may-face-charges-1.133762
På hans blogg finner du även inspelade predikningar från gatan om du är intresserad av innehållet i vad som sägs.

Den andra heter Daniel Lundgren som berättar om hur någon slog honom och folk reagerar på hans predikningar du kan läsa om det här : http://job25-masken.blogspot.se/2013/09/hur-det-kanns-gatupredikan.html

fredag 20 september 2013

Problem i det amiska lägret

I Söndags höll Daniel en predikan om att all mat är förklarad ren av Jesus och att Fariseerna lärde ut bud som inte fanns med i bibeln. Finns det fortfarande sådant folk i dag. Ja, absolut. Daniel nämnde hebreiska rötter rörelsen. Men vi har även Amish folket som är en gren som uppkom ur Anabaptismen och som håller på med massor av regler som inte finns med i bibeln men följer även traditioner.

söndag 15 september 2013

Fyra missbrukade bibelord.

Det finns många bibelord idag som nästan blivit som klyschor. Man ser de citerat jämt och ständigt. Jag tror det är viktigt att vi lägger upp dem på bordet så att vi slutar korrumpera Guds ord.
Jag har själv gjort mig skyldig till det, när man citerar en vers som egentligen betyder något helt annat.
Jag tror Gud inte gillar när vi förfalskar hans ord eller korrumperar det.

1. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem - Matt 18:20.

Denna vers brukade jag själv använda som bevis för att Gud var närvarande på bibelstudiegruppen. Men är det vad den handlar om?. Vi kan kolla i kontexten så förstår vi den bättre.

I vers 15 börjar Jesus att tala om en broder som begår en synd. Enligt gammaltestlamentlig lag skulle allt dömas utifrån 2-3 vittnen, så om han inte omvänder sig skall man ta med 2 vittnen och lyssnar han inte till dem skall man ta upp synden i församlingen och lyssnar han heller inte då, så skall man se honom som en icke kristen och ta bort honom från församlingsgemenskapen.
Sedan säger Jesus vidare att om dessa 2-3 ber om något eller löser och binder. Vilket syftar på församlingsdiciplinen så skall det vara giltigt. Eftersom där 2-3 är samlade där är Jesus mitt i bland dem.
Så allt handlar om församlingsdiciplin där 2-3 vittnen är giltigt.

2.  Summan av ditt ord är sanning - Ps 119:160.

Har du hört den citeras någon gång? Jag tror jag ser den nästan dagligen citeras.
Man tar till den när något blir obekvämt eller om det är något man inte gillar så citerar man den versen för att komma undan de obehagliga grejerna man just läste.

Det lustiga är att det översätts inte alls så i de engelska översättningarna förutom i ESV. 
Men de andra jag har kollat i översätter det hela "All your words are true". Med den översättningen så får det hela en helt annan betydelse. så skall vi bygga teologi på en enda vers? Som dessutom inte ens finns med i många engelska biblar?

3. Döm inte så blir du inte dömd - Matt 7:1

Åter igen en vers man tar till när någon pekar på synd i ens liv. Jag ser mängder använda denna versen när någon talar för mycket om synd och dom. Men vad säger versen. ?
Om vi tittar på hela sammanhanget så förstår vi det hela bättre.

Om vi läser vidare i vers 2,3,4 och 5 så ser vi att det handlar om hyckleri. Det handlar om att inte döma samtidigt som man själv är skyldig. Utan man måste först bli av med bjälken hos sig själv och då kan man ta bort flisan hos sin broder.
Jesus sade på ett annat ställe "fäll rättfärdiga domar" och Paulus talar i 1 kor 6 om att församlingen skall döma inomhus alltså i mål som rör församlingen.
Bibeln lär också att vi skall predika evangelium och för att göra det måste man ju predika lagen först. Så det handlar inte om att man inte kan peka på synd hos någon utan det handlar om att se till att gå till rätta med sig själv först innan man gör något.

4. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. - Rom 10:9-10

Detta har vi gjort om till en magisk formel och det började med Billy Sunday i början av 1900-talet. Vi har fått för oss att folk blir frälsta genom att repetera dessa ord. 
Men det är inte vad versarna säger. De talar om Hjärtats tro och bekännelsen av att Jesus är Herre, dvs att Jesus är Gud. Men allt utgår i från att man först tror (v.10) och sedan som ett resultat av tron kommer bekännelsen. Vi har gjort allt tvärtom och säger om du bara bekänner detta så blir du frälst. 
Fel. Tron måste finnas där först och ingen i hela bibeln ledde någon i någon sådan frälsningsbön utan man sade omvänd er och tro evangelium! ingenstans står det något om inbjudningar, räcka upp sin hand eller repetera denna bönen i bibeln.
Läs gärna denna artikeln och se hur snett allt har gått : http://bergsjobloggen.blogspot.se/2012/07/fralsningsbonens-historia.html 

tisdag 10 september 2013

Hur mycket privatliv har vi egentligen?

 Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont. - Pred 12:14

Har du någonsin ställt dig frågan "Hur mycket privatliv har vi"?? Jag ställde den till mig själv idag när jag gick till affären. Tänkt dig denna cd skiva. Det är en cd skiva men tänk dig att den skulle lagra ditt liv.
Alla dina tankar, alla dina handlingar och alla dina ord under en hel vecka! Tänk dig sen att vi tar denna cd:n och spelar upp den på tv ikväll så att hela världen kan se dina dolda tankar, hemligheter och gärningar!
Tyvärr är inte detta bara en tanke utan en verklighet. Gud som har skapat oss. Har en bok precis som denna cd:n. I den boken finns hela ditt liv och alla dina privata grejer."Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars." (Hebr 4:13) och allt detta dolda skall på domens dag plockas fram. Du kanske inte har så bra minne just nu, men på domens dag kommer du att ha ett bra minne, när Gud spelar upp hela ditt liv framför dig och ställer det i ljuset mot hans gudomliga lag. du förstår att om du begår brott här på jorden så kommer domstolen att döma dig efter dina brott. Och när vi dör så skall vi alla stå inför Gud och dömas efter hans lag, ingen slipper undan utan fullkomlig rättvisa skall skipas. Det som finns inspelat på cd:n kommer att spelas framför dig och allt som du idag skulle göra allt för att dölja och som du skäms över kommer på den dagen fram i ljuset.
Ingen av oss är oskyldig utan vi har alla syndat och vi alla förtjänar att dömas rättvist av Gud för våra brott. På grund av våra synder är Gud arg på oss och har rätten att vara det.
Men tänk dig en annan cd, en cd som bara skulle vara helt tom. När den spelas upp så är alla dina synder bortraderade och bara det goda spelas upp. Är det möjligt?Du själv kan aldrig radera innehållet på cd:n eftersom Gud äger den och man kan inte på egen hand radera ut något där. Om du rånar IKEA och du fångas på övervakningskamera som bara Securitas har tillgång till så kan du aldrig få det ogjort, och du är fångad på kameran. På samma sätt kan bara Gud radera innehållet. Inga goda gärningar vi gör kan kompensera vad som finns inspelat. En rättvis domare måste döma allt det dåliga och alla synder som finns inspelat. Men det finns en lösning att gud själv raderar innehållet.
Det var det han gjorde också när han sände Jesus Kristus för att dö för våra synder.
Han dog för att ta bort synden ur våra liv och rensa innehållet i cd:n. Jesus levde ett syndfritt liv och hans cd har inga anmärkningar. Därför kunde han dö i syndares ställe för att frikänna brottslingar som oss.
Vad skall man då göra för att bli räddad?
Man skall tro på hans verk på korset där han dog för våra för att utplåna dem och vi skall omvända oss bort från våra synder och avgudar till honom. 

torsdag 5 september 2013

När det brinner i hjärtat

"Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?" - Luk 24:32

Ofta talas det om andliga manifestationer av slag och visst förekommer det en del grejer i skriften, en av dessa grejerna är att hjärtan sättes i brand. 
När man hör en bra predikan kan man känna hur det bränner i hjärtat eller att hjärtat smälter.
Detta upplevde Emmausvandrarna när de fick skriften utlagda för sig. När Jesus förklarade skriften om honom för dessa, så brann det till i hjärtat på dem. Detta upplever jag själv många gånger när man hör en biblisk predikan som Jesus står bakom.

Jag satt och lyssnade på Älmhultsväckelsen i går och det var absolut inte detta man kände i sitt hjärta. Utan det var så kallad helig fylla över att han annonserade en bibelskola. Det låg folk utslagna på golvet mitt under predikan, som ett fyllo på en parkbänk. Predikanten själv öppnade inte ens sin bibel och verkade inte kunna det eftersom han var så berusad enligt honom själv. Jag tänker på David Wilkersons ord "Skulle Guds ande som har skrivit denna boken göra så att hans tjänare inte ens kan predika ur den?"*
Visst kände man en form av fridfull närvaro kring mötet i sig men att hjärtat sattes i brand över något som inte innehöll något. Nej absolut inte.
Innehållsmässigt innehöll predikan knappt någonting. Det var mest historier och profetior om väckelse överallt, ihop bäddat med ett och annat bibelcitat här och där.
Om man läser väckelseförkunnarna och jämför med vad som predikades igår så kommer du att se en stor skillnad. De försökte lägga fokus på ordet och dess förvandlande kraft. 
De lade fokus på evangelium som ÄR GUDS KRAFT TILL FRÄLSNING (Rom 1:16)
Det är Guds ord och evangelium som föder människan på nytt. Det är Guds ord som sätter hjärtan i brand. När verkliga väckelser har dragit fram som gjort stor skillnad i samhället har Guds ord och hans evangelium varit i centrum. Det jag såg i går var helt tvärtom. Bibeln öppnades inte ens på de 45 minuterna jag orkade lyssna. Så om detta är en sann väckelse eller ej det vet jag inte. Personligen är jag mycket tveksam eftersom jag finner inget evangelium i det som förkunnas.

* Källa : http://www.youtube.com/watch?v=dvoAGEZf-nI

söndag 1 september 2013

Ett Evangelisationstraktat från 1800-talet

Jag känner killen som driver baptist1861 bloggen. Det är en mycket intressant blogg för oss baptister för den tar upp mycket om vad de gamla baptisterna i Sverige stod för och han har forskat väldigt mycket i de gamla svenska baptisterna .
I går skickade han ett evangelisationstraktat till min mejl som användes flitigt i början 1800-talet i Sverige.
Traktatet i sig skulle inte vara så lämpligt idag för det är så lååååååångt. Nästan som en bok. Men det som är intressant att studera är dess innehåll.
Traktatet är skrivet av Andrew Fuller som var en partikulär baptist (reformert baptist som det heter idag).
Partikulär baptisterna låg bakom mycket av pionjärsmissionen i många länder. Tex. William Carey åkte till Indien. Adoniram Judson åkte till Burma och Hudson Taylor som egentligen var en metodist från Whitefield sidan men som tillhörde en partikulär baptist kyrka var den som åkte till Kina och startade kinesiska inlandsmissionen.

Andrew Fuller börjar i sitt traktet att tala om människans samvete och att samvetet vittnar om rätt och fel. Inom Luthersk och reformert tradition brukar man ju säga att man skall predika lagen innan man predikar evangelium vilket även bibeln lär (Rom 3:20). Och även Fuller gjorde detta fast han talar mer om människans samvete som vittnar om att de är syndiga.
Sedan går han vidare och talar om människans syndaskuld och han talar om den kommande domen.
Han avslutar med att tala om Jesus och frälsningen. Sedan i del två går han igenom en mängd varningar.

Detta är mycket intressant för vi ser om och om igen oavsett vilken äldre litteratur vi läser så ser vi att evangelium var fokus och centrum. Vilket inte är fallet idag utan idag har man omdeffinierat väckelse och plockat bort evangelium ur det och baserar ordet väckelse på upplevelser och känslor.
Så varje gång jag blir missmodig av att folk förkastar det som predikas på denna blogg och på mina vänners bloggar kan jag trösta mig med att det var så här man förkunnade på den tiden när många länder nåddes med evangelium för första gången och på tiden när det var en stor baptist väckelse i Sverige som ledde till många själars frälsning och mycket hård förföljelse mot baptisterna.

Men Fuller var väl ingen samfundsgrundare?
Helt rätt men han hade stort inflytande på baptismen i Sverige Anders Wiberg och Andrew Fuller
Anders Wiberg och Fullers Kalvinism
Han var dessutom personlig vän med William Carey som var en väldigt känd pionjärsmissionär i Indien i början på 1800 talet. Careys Mission var det som låg grund till mycket av att kristendomen kom in på nytt i Indien.


Traktatet som är på engelska finns att läsa här.