Translate

torsdag 15 augusti 2013

Vi har glömt bort att alla människor är syndiga


Under väckelseperioderna och även under den tidiga baptismen i Sverige talades det mycket om människans syndfullhet och hennes behov av en frälsare.
Detta är tyvärr något som har raderats ut och försvunnit mer och mer i från dagens så kallade kyrkor.
Istället har talet om korset ersatts med välgörenhet och aktivism. Jag säger inte att sådant är fel i sig, men det stora problemet är när man ersätter Jesu Kristi kors med detta. 
En del har fått för sig att vi skall kämpa för fred på jorden och bekämpa fattigdomen. Allt detta låter bra till det yttre och är absolut något som kristna inte skall försumma. Men problemet är att om vi gör detta utan att förkunna Jesus Kristi kors så blir vi bara en organisation så som röda korset eller FN.
Detta är absolut något allvarligt och problemet tror jag ligger i att vi har glömt bort att människan är en syndare. Människans korrupta och syndfulla hjärta är orsaken till att det finns fattiga och krig runt omkring oss. Att då försöka bekämpa detta utan att förkunna frälsningen är som att försöka förvandla en leopard till en elefant. När en människa hör evangelium och kommer till tro då sker en djup förändring i hans hjärta. Först då börjar han att leva i fred med sin nästa. Problemet är inte bara att många söker fred på jorden. Problemet ligger i att många inte ens söker fred med sin nästa och med Gud. Skvaller, kiv, falska rykten, splittringar, elaka skämt och falska anklagelser är alla synder som uppeggar Guds vrede. Vad hjälper det att kämpa för fred på jorden om man inte en försöker skapa fred först med sin nästa? Vad hjälper det att försöka skapa en ytlig fred utan att först försöka försona människan med Gud.? Människan genom sin synd ligger i krig med Gud och det behövs en försoning.
Detta är omöjligt utan frälsningen och evangelium. Paulus sade att han inte vill veta av något annat än Kristi kors (1 Kor 2:2). Paulus såg alltså betydelsen av att förkunna evangelium. Han visste mycket väl att människans största problem är dess syndanatur och behöver försonas med Gud. Därför ser vi inte Paulus involverad i freds organisationer utan i missionsarbete.  Vad vi behöver i Sverige idag är en reformation inom kyrkorna. Vi behöver gå tillbaka korset och budskapet om den nya födelsen. Vi behöver söka oss tillbaka till våra rötter. Vi behöver få en biblisk syn på människan och på evangelium. Först då kan vi börja förkunna ett bibliskt evangelium och börja se en förändring runt omkring oss.