Translate

tisdag 20 augusti 2013

Saliga är de som sörjer

Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade. (Matt 5:4)

Jesus går vidare att tala om frälsningen och ger nu ett till exempel. ”Saliga är de som sörjer”.
Det står inte att sörja för synden, men att sörja för synden är en princip som vi finner utöver skriften. När Petrus förnekade Jesus gick han ut och ”grät bittert” (Luk 22:62). När Kung David hade syndat så sörjde han över sin synd (Ps 38:18). När folk på pingstdagen blev överbevisade om synd så ”högg det till i hjärtat på dem” (Apg 2:37). Detta tyder på att de var i nöd och sorg över sina synder. Och Gud kräver i att vi skall ”riva sönder våra hjärtan och inte våra kläder (Joel 2:13).

Av detta kan vi lära oss två saker.

Det första vi kan lära oss är att känna en sorg är nödvändigt för sann omvändelse.

I alla dessa fallen kände Petrus, David, De på pingstdagen och även äktenskapsbryterskan en sorg över sin synd/synder. När en människa börjar att sörja över sin synd då vet vi att en sann omvändelse är på väg. Detta sker av olika stor grad. Alla erfar inte samma grad av sorg, men där sorg finns där finns det tecken på  ett Guds verk.

Det andra vi kan lära oss är att Gud tröstar den som sörjer.

Kung David fick ta emot nåd i från Gud och Gud förlåt honom hans överträdelser. Petrus, Äktenskapsbryterskan och de tretusen på pingstdagen likaså. Jesus tröstar de som sörjer för sina synder och har gett sitt liv för de som omvänder sig från synden och förlåter dem deras synder och lyfter bort syndabördan från dem. Han lovar att trösta den som sörjer och han är den stora tröstaren och själavårdaren.