Translate

fredag 30 augusti 2013

Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull

10 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. 11 Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. (Matt 5:10-11 

En annan aspekt av det kristna livet är förföljelse. Detta är något som kännetecknar alla Kristna.
Den rättfärdige måste lida mycket, men HERREN räddar honom ur allt. ” (Ps 34:20) .
Som rättfärdig har du inget val utan du måste lida mycket och förföljelse är en grejerna du måste gå igenom.

Av detta kan vi lära oss två saker.

Det första vi kan lära oss är att de som är förföljda är saliga.

Att lida förföljelse är inte bara ett måste utan även något som är Guds vilja. Genom att få lida för vår tro blir vi saliga. Vi kan bli förföljda på många plan. Det kan vara att vi förlorar vänner för tron skull. Det kan vara folk som behandlar oss orättvist bara för att vi är troende eller så kan det vara folk som sprider lögner och förtal om oss. Det kan också innebära att vi blir förkastade av många och att inte vara populär bland folket. Men alla som är rättfärdiga och kommer att lida mycket för det. Men de är saliga. Gud använder lidandet för att forma karaktären för att lära oss att välsigna och be för våra fiender. Om du är rättfärdig så kommer du att lida är detta en verklighet i ditt liv idag? Om inte så rannsaka dig själv och se varför så inte är fallet.

Det andra vi kan lära oss är att himmelriket tillhör de förföljda.

När du går igenom lidande för din tro så skall du veta att himmelriket tillhör dig.
Himmelriket är ditt hopp. En dag kommer lidandet att ta slut och Gud själv skall hämnas på varenda en som orsakat den för dig. Ingen slipper undan utan full rättvisa kommer att skippas. Himmelriket tillhör dig och Guds vrede tillhör den som orsakar en rättfärdig man lidande.