Translate

söndag 25 augusti 2013

Saliga är de ödmjuka

Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden. (Matt 5:5)

Jesus går nu vidare och berättar ytterligare en sanning om en människas väg mot frälsningen.
Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden”. Gud står emot de högmodiga och ingen högmodig kan bestå inför honom därför är de ödmjuka de saliga.

Av detta kan vi lära oss två saker.

Det första är att ett hjärta måste ödmjukas innan det kan ta emot frälsningen.

Ingen högmodig kan bestå eller komma nära Gud. Därför är det nödvändigt att Herren ödmjukar en människan och detta är ett verk av Gud. Endast Herren kan ödmjuka (1 Sam 2:7). Om inte hjärtat är ödmjukt så kan det inte komma nära Gud. Det spelar ingen roll hur Gudfruktigt det ser ut till det yttre och hur mycket goda gärningar man gör. Om hjärtat inte är ödmjukt så står Gud emot den människan (Jak 4:6) Men ett ödmjukat hjärta är precis det offer Herren vill ha (Ps 51:19)

Det andra vi kan se är att de ödmjuka skall ärva jorden.

De ödmjuka är de som Gud ger nåd (Jak 4:6). Men inte bara nåd utan en dag efter domens dag och Jesu återkomst så skall vi ärva jorden. Gud skall skapa en ny himmel och en ny jord där ingen ondska existerar. Det är vad de ödmjuka får ärva.!
Så oavsett vad de ödmjuka går igenom här och nu så har vi ett kommande hopp att se på.

Har Gud ödmjukat dig eller är du en högmodig person?