Translate

torsdag 29 augusti 2013

Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet.

7 Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet. (Matt 5:7)

Jesus börjar nu i kommande versar att prata om det innebär att vara en kristen. Han har gått från att tala om frälsningen till att nu gå vidare.
Han börjar med att säga ”Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet”.

Av detta kan vi lära oss flera saker.

Det första vi kan lära oss är de barmhärtiga är saliga.

En människa är av sin natur ond men sann barmhärtighet kommer av att någon annan har varit barmhärtig mot oss. Att vara barmhärtig innebär inte enbart att lite lite pengar till de fattiga utan det innebär även att man är förlåtande i sin attityd mot andra. Om en annan felar mot den barmhärtige så är han snabb att förlåta. Detta förutsätter att ens hjärta har förändrats annars kommer bitterhet och oförlåtelse gro.

Det andra vi kan lära oss är att de barmhärtiga skall få barmhärtighet.

Att få barmhärtighet förutsätter att man är barmhärtig mot andra.”Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. (Jak 2:13) Den som inte förlåter sin broder skall inte heller Gud förlåta (Matt 18:35)
Den som fått sitt hjärta krossat av Gud och sett hur stor vidrig syndare han var och fått alla sina synder förlåtna kan enkelt förlåta sin broder för han vet att Gud hade ingen skyldighet att förlåta honom. När hjärtat förändras så förändras så blir det barmhärtigt. Har Gud gjort detta verk i ditt hjärta? Är du barmhärtig? I såfall kommer Gud att visa dig barmhärtig också. Men om du inte förlåter din broder så kommer inte heller Gud att visa dig någon som helst nåd.