Translate

söndag 18 augusti 2013

När Jesus såg folkskarorna

1.När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. (Matt 5:1)

Mycket folk följde Jesus från Galileen, Dekapolis, Judeen och Jerusalem (4:25). Jesus hade botat många sjuka och detta lockade till stora skaror. När nu Jesus såg dessa folkskaror så gick han upp på berget. Jesus satte sig ner och lärjungarna kom fram till honom.

Av detta kan vi lära oss flera saker:

Det första vi kan se är att många följde honom.

På grund av alla undren och tecknen var det mängder som följde honom. Undren och tecken lockade till sig många efterföljare. Det var verkliga under som skedde det var inga åttioprocentiga helanden. Utan det var verkliga under som fick skaror från hela landet att följa honom.
Undren skedde publikt och ryktet om honom spreds snabbt. Det var många som följde Jesus men trotts detta var det få som blev frälsta av dessa. Jesus sade ”många är kallade men få är utvalda”. Många idag följer Jesus bara för att det sker lite under och tecken men frågan är varför följer du Jesus. Är du som folkskarorna som ständigt söker undren och följer honom för det eller är du som hans lärjungar som blev frälsta?

Det andra vi kan se är att Jesus satte sig ner.

När han väl var uppe på berget för att predika, så satte han sig ner. Detta visar på Jesus ödmjuka inställning. Jesus sänd från himlen och Gud själv men ändå kom han för att tjäna. Han kom för att ödmjuka sig (Fil 2:8) Han kom för att tjäna och inte för att bli tjänad. Och de största i himmelriket är de som tjänar andra. Trotts att han var Gud själv och en människa så visade han att ansåg sig själv över andra. Han var över andra. Han är domaren och alltings skapare. Vi som troende skall inte vara sämre. Vi har blivit benådade och blivit frälsta och tillhör Gud. Men vi skall inte anse över andra eller bättre än andra. Om det inte vore för Guds nåd hade vi varit de mest miserabla varelserna på hela planeten.

Det tredje vi kan se är att Jesus talade öppet.


Jesu predikan skedde ute på ett berg. Att predika öppet på gator och torg och berg är något vi ser genom hela bibeln. Jesus uppmanade folk att gå ”ut på vägar och stigar”(Luk 14:23). Jona predikade på Ninevehs Gator (Jona 3:1-5). Jeremia predikade öppet utanför templet (Jer 7:1-3). Paulus predikade på Areopagen och på torget(Apg 17:17). Att predika på gator och torg var något många i bibeln gjorde och något vi som kristna skall syssla med också. Jesus gav oss här ett exempel på att han var en frilufts predikant och vi som hans lärjungar skall följa efter honom i hans fotspår.