Translate

söndag 4 augusti 2013

Att predika evangelium ÖVERALLT

Och de gick ut och predikade överallt - Mark 16:20

Det intressanta med denna versen är att Jesu efterföljare gick ut och predikade evangelium överallt.
Detta överallt betyder förstås på den tiden de levde i, på gatan, på torget och bland vänner.
Det finns många sätt man kan göra det på. Man kan samtala med folk på torgen och i kyrkorna (Apg 17:17)
Man kan göra som Jesus och stå och ropa ut på offentliga platser (Joh 7:37) .
Eller som Johannes Döparen man kan ropa ut om Guds dom (Joh 3:4,7).
Men vad jag har märkt är att varje gång man lyder Guds ord och går ut för att predika evangelium så möter man ofta på motstånd. Och oftast är det från sådana som kallar sig själva kristna.
Faktum att sådana som kallar sig kristna går emot det är ju djupt oroväckande eftersom en kristen borde ju älska när evangelium förkunnas och när folk lyder Guds befallning om att gå ut. Bibliskt sätt så var den största förföljelsen alltid från de religiösa. Det gick så långt att man försökte stoppa dem från att predika på gatan (Apg 4:18; Apg 5:28; Apg 5:40). Många väckelser har börjat med gatupredikan. Reformationen började med 95 teser som offentligt spikades upp. Metodist väckelsen började när två predikanter vid namn Whitefield och Wesley blev utslängda ur kyrkorna och tvingades predika offentligt.
De predikade utanför gruvorna på morgonen när folk var på väg dit. Whitefield predikade öppet på åkrar och fält. Precis som Jesus gjorde när han hade sin bergspredikan så var det just öppet på ett berg.
Som kristna skall vi gå ut och predika evangelium överallt och vi skall glädjas när folk gör det.
Det andra vi skall göra är att predika evangelium. Inte bara gå ut och göra ingenting utan vi skall förkunna evangelium. Vad är då evangelium ? En del delar upp det i lag och evangelium och det är bra. Men jag tror vi måste förkunna båda men jag kallar ändå båda tillsammans för evangelium eftersom jag ser ingen skillnad på dem för utan lagen finns ju inte heller någon synd och utan synd finns inte heller någon nåd. Detta är vad vi skall förkunna om vi vill se sanna omvändelser ske.

Ett exempel på hur man gör :