Translate

fredag 30 augusti 2013

Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull

10 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. 11 Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. (Matt 5:10-11 

En annan aspekt av det kristna livet är förföljelse. Detta är något som kännetecknar alla Kristna.
Den rättfärdige måste lida mycket, men HERREN räddar honom ur allt. ” (Ps 34:20) .
Som rättfärdig har du inget val utan du måste lida mycket och förföljelse är en grejerna du måste gå igenom.

Av detta kan vi lära oss två saker.

Det första vi kan lära oss är att de som är förföljda är saliga.

Att lida förföljelse är inte bara ett måste utan även något som är Guds vilja. Genom att få lida för vår tro blir vi saliga. Vi kan bli förföljda på många plan. Det kan vara att vi förlorar vänner för tron skull. Det kan vara folk som behandlar oss orättvist bara för att vi är troende eller så kan det vara folk som sprider lögner och förtal om oss. Det kan också innebära att vi blir förkastade av många och att inte vara populär bland folket. Men alla som är rättfärdiga och kommer att lida mycket för det. Men de är saliga. Gud använder lidandet för att forma karaktären för att lära oss att välsigna och be för våra fiender. Om du är rättfärdig så kommer du att lida är detta en verklighet i ditt liv idag? Om inte så rannsaka dig själv och se varför så inte är fallet.

Det andra vi kan lära oss är att himmelriket tillhör de förföljda.

När du går igenom lidande för din tro så skall du veta att himmelriket tillhör dig.
Himmelriket är ditt hopp. En dag kommer lidandet att ta slut och Gud själv skall hämnas på varenda en som orsakat den för dig. Ingen slipper undan utan full rättvisa kommer att skippas. Himmelriket tillhör dig och Guds vrede tillhör den som orsakar en rättfärdig man lidande.


torsdag 29 augusti 2013

Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet.

7 Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet. (Matt 5:7)

Jesus börjar nu i kommande versar att prata om det innebär att vara en kristen. Han har gått från att tala om frälsningen till att nu gå vidare.
Han börjar med att säga ”Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet”.

Av detta kan vi lära oss flera saker.

Det första vi kan lära oss är de barmhärtiga är saliga.

En människa är av sin natur ond men sann barmhärtighet kommer av att någon annan har varit barmhärtig mot oss. Att vara barmhärtig innebär inte enbart att lite lite pengar till de fattiga utan det innebär även att man är förlåtande i sin attityd mot andra. Om en annan felar mot den barmhärtige så är han snabb att förlåta. Detta förutsätter att ens hjärta har förändrats annars kommer bitterhet och oförlåtelse gro.

Det andra vi kan lära oss är att de barmhärtiga skall få barmhärtighet.

Att få barmhärtighet förutsätter att man är barmhärtig mot andra.”Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. (Jak 2:13) Den som inte förlåter sin broder skall inte heller Gud förlåta (Matt 18:35)
Den som fått sitt hjärta krossat av Gud och sett hur stor vidrig syndare han var och fått alla sina synder förlåtna kan enkelt förlåta sin broder för han vet att Gud hade ingen skyldighet att förlåta honom. När hjärtat förändras så förändras så blir det barmhärtigt. Har Gud gjort detta verk i ditt hjärta? Är du barmhärtig? I såfall kommer Gud att visa dig barmhärtig också. Men om du inte förlåter din broder så kommer inte heller Gud att visa dig någon som helst nåd.


söndag 25 augusti 2013

Saliga är de ödmjuka

Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden. (Matt 5:5)

Jesus går nu vidare och berättar ytterligare en sanning om en människas väg mot frälsningen.
Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden”. Gud står emot de högmodiga och ingen högmodig kan bestå inför honom därför är de ödmjuka de saliga.

Av detta kan vi lära oss två saker.

Det första är att ett hjärta måste ödmjukas innan det kan ta emot frälsningen.

Ingen högmodig kan bestå eller komma nära Gud. Därför är det nödvändigt att Herren ödmjukar en människan och detta är ett verk av Gud. Endast Herren kan ödmjuka (1 Sam 2:7). Om inte hjärtat är ödmjukt så kan det inte komma nära Gud. Det spelar ingen roll hur Gudfruktigt det ser ut till det yttre och hur mycket goda gärningar man gör. Om hjärtat inte är ödmjukt så står Gud emot den människan (Jak 4:6) Men ett ödmjukat hjärta är precis det offer Herren vill ha (Ps 51:19)

Det andra vi kan se är att de ödmjuka skall ärva jorden.

De ödmjuka är de som Gud ger nåd (Jak 4:6). Men inte bara nåd utan en dag efter domens dag och Jesu återkomst så skall vi ärva jorden. Gud skall skapa en ny himmel och en ny jord där ingen ondska existerar. Det är vad de ödmjuka får ärva.!
Så oavsett vad de ödmjuka går igenom här och nu så har vi ett kommande hopp att se på.

Har Gud ödmjukat dig eller är du en högmodig person?

fredag 23 augusti 2013

Det blev som Gud sade

 Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd - Gal 1:15

Gud kallade Paulus redan innan han var född till att bli hans Apostel och så blev det. Paulus var den mest förhärdade av alla syndare. Han hade kristna och försökte döda dem. När han var på ett sådant uppdrag och döda Kristna då kom Gud och visade sin makt. Gud hade utvalt honom redan innan han var född och så blev det. Jesus själv kom på vägen mot Damaskus och visade sig för honom för att frälsa honom (Apg 9).

Jeremia var likaså kallad av Gud redan innan han var född. " Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken." -(Jer 1:5) Jeremia protesterade (Jer 1:6) men var tvungen att böja sig för Guds vilja och det blev som Gud hade bestämt.  Gud är stor och mäktig och har han bestämt för att göra något vem kan då stoppa det? (Dan 4:32)

Detta är bra att veta speciellt när man är ute och predikar. Det beror inte på en finn predikan eller prestation om folk kommer till tro eller inte. Så länge vi är trogna hans evangelium så kan vi veta att det blir som Gud har sagt. Vill han frälsa någon så gör han det. Vårt ansvar är att gå ut och predika så gör Gud resten.
Paulus var den som som förföljde som mest och som hatade både kristna och deras Gud. Men Gud visade sin makt och omvände honom. Kan han omvända Paulus kan han omvända vem som helst.
Ge inte upp fortsätt att predika. Fortsätt att be för själars frälsning.

tisdag 20 augusti 2013

Saliga är de som sörjer

Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade. (Matt 5:4)

Jesus går vidare att tala om frälsningen och ger nu ett till exempel. ”Saliga är de som sörjer”.
Det står inte att sörja för synden, men att sörja för synden är en princip som vi finner utöver skriften. När Petrus förnekade Jesus gick han ut och ”grät bittert” (Luk 22:62). När Kung David hade syndat så sörjde han över sin synd (Ps 38:18). När folk på pingstdagen blev överbevisade om synd så ”högg det till i hjärtat på dem” (Apg 2:37). Detta tyder på att de var i nöd och sorg över sina synder. Och Gud kräver i att vi skall ”riva sönder våra hjärtan och inte våra kläder (Joel 2:13).

Av detta kan vi lära oss två saker.

Det första vi kan lära oss är att känna en sorg är nödvändigt för sann omvändelse.

I alla dessa fallen kände Petrus, David, De på pingstdagen och även äktenskapsbryterskan en sorg över sin synd/synder. När en människa börjar att sörja över sin synd då vet vi att en sann omvändelse är på väg. Detta sker av olika stor grad. Alla erfar inte samma grad av sorg, men där sorg finns där finns det tecken på  ett Guds verk.

Det andra vi kan lära oss är att Gud tröstar den som sörjer.

Kung David fick ta emot nåd i från Gud och Gud förlåt honom hans överträdelser. Petrus, Äktenskapsbryterskan och de tretusen på pingstdagen likaså. Jesus tröstar de som sörjer för sina synder och har gett sitt liv för de som omvänder sig från synden och förlåter dem deras synder och lyfter bort syndabördan från dem. Han lovar att trösta den som sörjer och han är den stora tröstaren och själavårdaren.

måndag 19 augusti 2013

Saliga är de fattiga i anden

"Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. (Matt 5:3)

Jesus börjar nu att undervisa om vägen till frälsning och himmelriket. Han börjar nu lära ut flera principer om människans frälsning. Den första han listar är ”saliga är de som är fattiga i anden”.
Att vara fattig i anden innebär att man ser sitt behov av en frälsare. Det innebär att hjärtat är krossat.

Av detta kan vi lära oss flera saker.

Det första vi kan lära oss är att vara fattig i anden är nödvändigt för frälsningen.

Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande,ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. ” (Ps 51:19) Om inte hjärtat är fattigt och krossat kan man inte bli frälst för då är hjärtat hårt och kommer inte se sitt behov av en frälsare. Saliga är alltså de som har ett fattigt hjärta och utbrister ”Vem skall frälsa mig?” Detta tillstånd i en människans hjärta kan bara Gud åstadkomma (Apg 2:37). Ingen människa kan skapa ett fattigt hjärta på egen hand genom några gärningar.
Detta verka åstadkommer Gud genom ordets förkunnelse när han vill frälsa en människa från dess synder. Har du blivit fattig i anden och sett ditt behov av att bli mättad?
Har du en fattig ande eller är ditt hjärta hårt och ser inte behovet av en frälsare?

Det andra vi kan lära oss är att himmelriket tillhör de andligt fattiga.

Gud inte bara gör en människa fattig i anden och får dem att inse vilket behov de har för en frälsare utan han även fyller deras behov och ger den fattige vad han längtar efter, frälsning från hans synder. Därför tillhör himmelriket de fattiga i anden för Jesus är himmelrikets konung och tar emot var och en som har en fattig ande. Saliga är dessa människor! Dem tillhör himmelriket!

söndag 18 augusti 2013

När Jesus såg folkskarorna

1.När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. (Matt 5:1)

Mycket folk följde Jesus från Galileen, Dekapolis, Judeen och Jerusalem (4:25). Jesus hade botat många sjuka och detta lockade till stora skaror. När nu Jesus såg dessa folkskaror så gick han upp på berget. Jesus satte sig ner och lärjungarna kom fram till honom.

Av detta kan vi lära oss flera saker:

Det första vi kan se är att många följde honom.

På grund av alla undren och tecknen var det mängder som följde honom. Undren och tecken lockade till sig många efterföljare. Det var verkliga under som skedde det var inga åttioprocentiga helanden. Utan det var verkliga under som fick skaror från hela landet att följa honom.
Undren skedde publikt och ryktet om honom spreds snabbt. Det var många som följde Jesus men trotts detta var det få som blev frälsta av dessa. Jesus sade ”många är kallade men få är utvalda”. Många idag följer Jesus bara för att det sker lite under och tecken men frågan är varför följer du Jesus. Är du som folkskarorna som ständigt söker undren och följer honom för det eller är du som hans lärjungar som blev frälsta?

Det andra vi kan se är att Jesus satte sig ner.

När han väl var uppe på berget för att predika, så satte han sig ner. Detta visar på Jesus ödmjuka inställning. Jesus sänd från himlen och Gud själv men ändå kom han för att tjäna. Han kom för att ödmjuka sig (Fil 2:8) Han kom för att tjäna och inte för att bli tjänad. Och de största i himmelriket är de som tjänar andra. Trotts att han var Gud själv och en människa så visade han att ansåg sig själv över andra. Han var över andra. Han är domaren och alltings skapare. Vi som troende skall inte vara sämre. Vi har blivit benådade och blivit frälsta och tillhör Gud. Men vi skall inte anse över andra eller bättre än andra. Om det inte vore för Guds nåd hade vi varit de mest miserabla varelserna på hela planeten.

Det tredje vi kan se är att Jesus talade öppet.


Jesu predikan skedde ute på ett berg. Att predika öppet på gator och torg och berg är något vi ser genom hela bibeln. Jesus uppmanade folk att gå ”ut på vägar och stigar”(Luk 14:23). Jona predikade på Ninevehs Gator (Jona 3:1-5). Jeremia predikade öppet utanför templet (Jer 7:1-3). Paulus predikade på Areopagen och på torget(Apg 17:17). Att predika på gator och torg var något många i bibeln gjorde och något vi som kristna skall syssla med också. Jesus gav oss här ett exempel på att han var en frilufts predikant och vi som hans lärjungar skall följa efter honom i hans fotspår.

lördag 17 augusti 2013

14 saker fariséerna gjorde...

- De talade utan att handla (Matt 23:3)
- De kunde bibeln bra (Matt 23:3)
- De är krävande (Matt 23:4)
- De gör goda gärningar och älskar att skryta om dem (Matt 23:5)
- De älskade att sitta/ha på fina platser (Matt 23:6)
- De älskade när folk hälsade på dem och gav dem uppmärksamhet (Matt 23:7)
- De älskade titlar (Matt 23:7)
- De var missionerande (Matt 23:15)
- De gav sitt tionde (Matt 23:23)
- De ser väldigt heliga ut (Matt 23:25-28)
- De fastade två gånger i veckan (Luk 18:12)
- De ville gärna att folk skulle se hur mycket pengar de ger till Gud eller andra (Matt 6:1-4)
- De ber gärna och gärna högt och publikt (Matt 5-8)
- De visade gärna att de fastade (Matt 6:16-18)

Vad kan vi då lära oss av detta?
Vi kan lära oss att allt som ser radikalt och andligt ut inte alls behöver vara det. Många ungdomar i dag lockas av det som verkar radikalt. Men låt oss inte tro för att något ser radikalt ut till det yttre så är det Gud som ligger bakom det.

Vi kan även lära oss att det är fullt möjligt att kunna sin bibel och vara en missionär vara trogen i sitt givande ha fina platser i församlingen och kyrkan utan att det alls behöver vara sann andlighet. Sann andlighet ligger i kärleken till Gud och människan. Sann andlighet ligger i ett ödmjukt och krossat hjärta (Ps 51:17).

Var inte som dem!

fredag 16 augusti 2013

Böcker jag har läst under sommaren

Snart börjar hösten och sommaren är snart slut. Jag har ägnat många timmar åt att läsa böcker under sommaren. Här följer en lista på alla böcker jag har läst under sommaren och en kort recension av dem.
Bli inte försträckt att listan är så lång (Jag har varit pappaledig). Många av de här böckerna är inte så tjocka utan en del ligger på 50-150 sidor och man läste de på en kväll eller några få kvällar. Medans 4-5 stycken är tjockare än 200 sidor.
Här finns en del väldigt bra litteratur som du kan läsa också om du vill ha god undervisning.

Expository thoughts on Matthew - J.C Ryle


  

Denna boken innehåller inte några som helst bibelkommentarer utan den innehåller utläggningar i från Matteus evangeliet. Den går igenom alla 28 kapitlen och tar ofta 12 versar åt gången. J.C Ryle är känd för sina tillämpningar av texten. Så om du vill ha något uppbyggligt med appliceringar som går in i själen så är denna bok något för dig.


Preach - Mark Dever & Greg Gilbert


Denna bok av Mark Dever och Greg Gilbertär en bok om hur man kan lära sig och utvecklas i att predika. Det är en bok till och för predikanter och som tar upp ämnet utläggande predikan (expository preaching). En bra predikan består i att man korrekt utlägger skriften och applicerar den på åhörarna. Utläggande predikan är inte så vanligt i Sverige idag men de talar även om ämnes predikningar och predikan i allmänhet.  

Var vid gott mod - Frank MangsBehöver jag presentera Frank Mangs? Han var nordens genom tiderna största själavinnare enligt många.
Denna boken boken tar upp ämnet lidande och är en själavårdande bok för kristna som lider. Bibeln lovar lidande och utan lidande så kommer vi inte in i himlen. Gud använder lidande för att fostra oss och för att pröva vår tro och stryka den. Mangs talar om detta ämnet och berättar även om personliga lidanden han gick igenom.The art of prophesying - William Perkins Denna boken handlar om samma sak som boken Preach. Den handlar också om predikan men han visar mera hur han brukade predika. William var känd på sin tid för att vara en effektiv och kraftfull predikant.
Vad han presenterar är en predikoform som är vanlig bland puritaner. Han går inte alls på ämnet profetia utan pratar mera om vad en predikan skall innehålla för att den skall vara biblisk och effektiv.

The Calling of the ministry - William PerkinsTiteln på bilden säger något annat. Det är för att det innehöll två böcker i ett. Jag började läsa The Art of Prophesying och sedan fanns denna bok med i samma bok. The calling of the ministry handlar mera om vad en sann "minister" är för något. Han tar inte upp kvalifikationer utifrån 1 Tim 3 utan går utöver det och tar upp många saker i från gamla testamentet. Ett exempel på vad han tog upp kan du läsa om här: http://bergsjobloggen.blogspot.se/2013/08/guds-narvaro.htmlThe Acceptable sacrifice - John Bunyan


Det offer Gud kräver för att man skall bli accepterad av honom är ett ödmjukt och brutet hjärta. John Bunyan känd för sin bok Kristens resa tar i denna boken upp ämnet och svarar på frågor vad det innebär med ett brutet och ödmjukt hjärta, varför det måste vara det och hur man kan få det?. 

Sinfull speech - John Flavel


Detta är ett kortare häfte som tar upp ämnet syndfullt tal. 
Detta var lite av en besvikelse. Inte för att boken i sig var dålig utan mest för att det finns så mycket mera att säga i detta ämnet. Jag har skrivit en recension av boken här: http://bergsjobloggen.blogspot.se/2013/07/syndigt-tal-john-flavel.html

Sinfullness of sins - Ralph Venning


Ralph Vennings sinfullness of sins är nog en av de bästa böckerna jag någonsin har läst. Den tar upp ämnet synd och boken innehåller mer än 200 sidor bara om synden och dess djup och allvar. Boken är som det mesta av den puritanska litteraturen skriven i luthersk/reformert anda och kommer garanterat att ge läsaren en djupare bild av syndens allvar och kommer även att överbevisa dig om personliga synder som du inte visste fanns. Vill du växa i helighet så köp denna boken.

A Call to Prayer - J.C Ryle


Ett häfte av J.C Ryle på 32 sidor som tar upp ämnet bön. Ett liv utan bön innebär ett liv utan Kristus och J.C Ryle undervisar lite om bönen och dess betydelse för en Kristen. 


Family driven faith - Dr. Voddie Baucham


Denna boken tillsammans med Preach är inte som de puritanska böckerna. De är moderna. Med moderna böcker menar jag att de innehåller mycket historier från verkligheten vilket du aldrig finner hos puritanerna som tar sina exempel direkt från bibeln. Men jag känner folk som har lättare för denna stil och därför är detta en utmärkt bok för sådana som inte kan ta en bok med 220 sidor av en puritan.
Boken handlar om något otroligt viktigt. I USA i dag är det bevisat genom statistik att 80-90% som växer upp i kristna hem lämnar kyrkan innan de nått vuxen ålder. Voddie Baucham sätter fingret på problemet och undervisar här om det och han inte bara snackar utan många har vittnat om att det Voddie lär ut stämmer och har fått se en förändring i sin familj. En bok som varje Pappa som har barn måste läsa och varje kristen familj inte får missa. Boken tar upp ämnen som biblisk kärlek och bibliskt sätt att uppfostra sina barn på.
Boken utgår helt i från 5 Mos Kapitel 6:5-9torsdag 15 augusti 2013

Vi har glömt bort att alla människor är syndiga


Under väckelseperioderna och även under den tidiga baptismen i Sverige talades det mycket om människans syndfullhet och hennes behov av en frälsare.
Detta är tyvärr något som har raderats ut och försvunnit mer och mer i från dagens så kallade kyrkor.
Istället har talet om korset ersatts med välgörenhet och aktivism. Jag säger inte att sådant är fel i sig, men det stora problemet är när man ersätter Jesu Kristi kors med detta. 
En del har fått för sig att vi skall kämpa för fred på jorden och bekämpa fattigdomen. Allt detta låter bra till det yttre och är absolut något som kristna inte skall försumma. Men problemet är att om vi gör detta utan att förkunna Jesus Kristi kors så blir vi bara en organisation så som röda korset eller FN.
Detta är absolut något allvarligt och problemet tror jag ligger i att vi har glömt bort att människan är en syndare. Människans korrupta och syndfulla hjärta är orsaken till att det finns fattiga och krig runt omkring oss. Att då försöka bekämpa detta utan att förkunna frälsningen är som att försöka förvandla en leopard till en elefant. När en människa hör evangelium och kommer till tro då sker en djup förändring i hans hjärta. Först då börjar han att leva i fred med sin nästa. Problemet är inte bara att många söker fred på jorden. Problemet ligger i att många inte ens söker fred med sin nästa och med Gud. Skvaller, kiv, falska rykten, splittringar, elaka skämt och falska anklagelser är alla synder som uppeggar Guds vrede. Vad hjälper det att kämpa för fred på jorden om man inte en försöker skapa fred först med sin nästa? Vad hjälper det att försöka skapa en ytlig fred utan att först försöka försona människan med Gud.? Människan genom sin synd ligger i krig med Gud och det behövs en försoning.
Detta är omöjligt utan frälsningen och evangelium. Paulus sade att han inte vill veta av något annat än Kristi kors (1 Kor 2:2). Paulus såg alltså betydelsen av att förkunna evangelium. Han visste mycket väl att människans största problem är dess syndanatur och behöver försonas med Gud. Därför ser vi inte Paulus involverad i freds organisationer utan i missionsarbete.  Vad vi behöver i Sverige idag är en reformation inom kyrkorna. Vi behöver gå tillbaka korset och budskapet om den nya födelsen. Vi behöver söka oss tillbaka till våra rötter. Vi behöver få en biblisk syn på människan och på evangelium. Först då kan vi börja förkunna ett bibliskt evangelium och börja se en förändring runt omkring oss.

onsdag 14 augusti 2013

Till evangeliets försvar - Voddie Baucham

Jag satt och lyssnade på e predikan av unge Michael Grenholm. Han säger att Jesus nämnde ordet evangelium 3 gånger och frälsning 2 gånger men Guds rike 75 gånger och därmed är det viktigaste att tala om guds rike. Sedan gör han en predikan om Guds rike som låter bra i sig men som är helt felaktig och görs till något som röda korset och vänster aktivister sysslar med. Apostlarnas undervisning är vad som definierar Guds evangelium och Gud rike för de hade den rätta förståelsen av det.
Voddie Baucham talade om detta under konferensen i Göteborg


tisdag 13 augusti 2013

Vad innebär det att vara reformert?

Att vara reformert innebär att vara Augustinian. Ordet reformert är oftast förknippad med Kalvinismen men borde egentligen inte göra det. Calvin själv säger i sina inledande bibelkommentarer till psaltaren att när han skrev sina instituter så skrev han ned vad de kristna trodde som blev dödade för sin tro på den tiden. Så det var inte att Calvin satte sig ner och sade nej nu skall jag skapa en ny teologi utan det var vad kyrkan redan trodde.
Det var en teologi som han fick lära sig och han lärde sig den av Augustinus.
Has instituter innehåller mängder av citat av kyrkofadern Augustinus.
Denna video på runt 11 minuter tycker jag på ett bra sätt förklarar detta.

https://vimeo.com/72239306

onsdag 7 augusti 2013

Evolutionen är vetenskapligt bevisad... Eller?

Ray Comfort ger sig ut bland experter och biologi studenter i jakt på bevis att darwins evolutions teori stämmer. Vad finner han? Se videon :

tisdag 6 augusti 2013

Guds närvaro

I dag inom många så kallade kyrkor är det vanligt med tal om Guds närvaro.  Gång på gång ser man videos när det talas om Guds närvaro och det verkar nästan som att känslorna är hela grejen. Men har du tänkt tanken vad sade man förr i tiden om Guds närvaro? Det skall jag svara på idag utifrån boken "The calling of the ministry" skriven av puritanen William Perkins. Hela boken utgår i från Jesajas möte med Gud när han sade "ve mig jag förgås, ty jag är en man med orena läppar".

Så här skriver Perkins (Parafras):

Den andra orsaken till profetens fruktan och bävan är för han såg Herren i sin härlighet. Han såg inte Gud i sin skepnad utan han såg hans härlighet. Han såg det inte Guds fulla härlighet för det kan ingen stå ut med utan fick bara en liten skymt av det. Han såg det inte heller med sina fysiska ögon utan i en vision. Om det var fysiskt syn involverad talar profeten inte om. Men grejen var att han såg i en vision en sådan härlighet att han visste det det var en speciell närvaro av Konungarnas konung som är härlighetens Herre. Bara en liten glimt av honom och tanken på hans närvaro slogs hans samvete av stor fruktan på grund av hans egna synder och sitt folks synder.
Hans slogs av fruktan på grund av sina och sitt folks synder som han nu såg klart. Men varför är han rädd för Gud? Eftersom han såg sina synder och sitt folks synder och utan att vara i Herrens närvaro hade han samvete reagerat. Orsaken till att detta skedde var att ingen som lever i synd kan ens stå ut i Guds närvaro.
Detta är en sanning och det beror på tre saker :

För det första. Synden är det som Gud hatar. Det är det enda som han stöter sig på och det väcker hans vrede och rättvisa misstyckande. Synden är något man inte kan bära in i Guds närvaro för Gud hatar den och kan inte se på den. Det är därför vi erfar en djup andlig shock när vi inser att vi är  i Guds närvaro med synd i våra liv vilket han hatar.

För det andra. Synd gör människan skyldig inför Gud. Lagen kräver lydnad och om människan misslyckas så tvingar det fram ett straff. Ju mer en människa syndar ju mera skuld har han inför Gud.
Så om en människa bär på stor skuld inför Gud är det inte så konstigt att en stackars syndare bävar och fruktar i Guds närvaro

För det tredje. Synd uppeggar Guds vrede. En syndare fruktar och bävar i Guds närvaro precis som en förädare fruktar att möta sin arbetsgivare eller en brottsling fruktar att möta domaren.
Av dessa orsaker kan en syndare inte härda ut i Guds närvaro.

Guds närvaro har olika grader :

1). Gud är närvarande i våra samveten när vi tänker på honom
2). Han är närvarande när vi nämner hans namn eller hör andra nämna det
3). Han är närvarande i sina ordinationer så som hans skrivna ord, sakrament och Gudstjänster.
4). Han är närvaro på domens dag när vi alla skall stå inför honom och få ta emot sin dom.

......


Om du vill läsa vidare så kan du ju köpa boken eller ladda ner den. Den brukar finnas som gratis pdf på nätet.

Jesajas erfarenhet var ju inget undantag hur reagerade Johannes när han kom in i Guds närvaro ?
Vi läser " När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte förskräckt" - Upp 1:17
Johannes låg som död inför Guds närvaro och Jesus fick säga till honom "Var inte förskräckt".

Så vid flera tillfällen ser vi detta i bibeln när en man kommer in i Guds närvaro eller får besök av änglar blir han rädd och förskräckt. Detta är på grund av Guds helighet och vår syndfullhet.
Jesaja när han var i Guds närvaro sade "Ve, mig jag förgås".

Har du verkligen varit i Guds närvaro?

måndag 5 augusti 2013

Predikanten på biltaket

Jag har tidigare skrivit om denna kille här. I går träffade jag honom igen och han hade lite uppdateringar på sin bil. Det är alltså en kille som har en bil med en plattform på taket där han predikar ifrån. Han har även egna högtalare som gör livet lättare och spar hans röst. Han jobbar på slottsmissionen  Läs gärna den gamla artikeln om honom och här kommer lite nya bilder på hans nya bil.

söndag 4 augusti 2013

Att predika evangelium ÖVERALLT

Och de gick ut och predikade överallt - Mark 16:20

Det intressanta med denna versen är att Jesu efterföljare gick ut och predikade evangelium överallt.
Detta överallt betyder förstås på den tiden de levde i, på gatan, på torget och bland vänner.
Det finns många sätt man kan göra det på. Man kan samtala med folk på torgen och i kyrkorna (Apg 17:17)
Man kan göra som Jesus och stå och ropa ut på offentliga platser (Joh 7:37) .
Eller som Johannes Döparen man kan ropa ut om Guds dom (Joh 3:4,7).
Men vad jag har märkt är att varje gång man lyder Guds ord och går ut för att predika evangelium så möter man ofta på motstånd. Och oftast är det från sådana som kallar sig själva kristna.
Faktum att sådana som kallar sig kristna går emot det är ju djupt oroväckande eftersom en kristen borde ju älska när evangelium förkunnas och när folk lyder Guds befallning om att gå ut. Bibliskt sätt så var den största förföljelsen alltid från de religiösa. Det gick så långt att man försökte stoppa dem från att predika på gatan (Apg 4:18; Apg 5:28; Apg 5:40). Många väckelser har börjat med gatupredikan. Reformationen började med 95 teser som offentligt spikades upp. Metodist väckelsen började när två predikanter vid namn Whitefield och Wesley blev utslängda ur kyrkorna och tvingades predika offentligt.
De predikade utanför gruvorna på morgonen när folk var på väg dit. Whitefield predikade öppet på åkrar och fält. Precis som Jesus gjorde när han hade sin bergspredikan så var det just öppet på ett berg.
Som kristna skall vi gå ut och predika evangelium överallt och vi skall glädjas när folk gör det.
Det andra vi skall göra är att predika evangelium. Inte bara gå ut och göra ingenting utan vi skall förkunna evangelium. Vad är då evangelium ? En del delar upp det i lag och evangelium och det är bra. Men jag tror vi måste förkunna båda men jag kallar ändå båda tillsammans för evangelium eftersom jag ser ingen skillnad på dem för utan lagen finns ju inte heller någon synd och utan synd finns inte heller någon nåd. Detta är vad vi skall förkunna om vi vill se sanna omvändelser ske.

Ett exempel på hur man gör :


lördag 3 augusti 2013

Guds pilar missar aldrig målet - Charles Spurgeon

"Gud är en rättfärdig domare, en Gud som dagligen visar sin vrede.!Psalm 7:12.
Gud inte bara avskyr synd, utan han är arg på dem som fortsätter att deltaga i synden. Vi har inte att göra med en ignorant eller annorlunda Gud; Han kan vara arg, ja han är arg idag och är det varje dag med er-- ni ogudaktiga och förhärdade syndare. Den bästa gryningen som någonsin kommer till en syndare för med sig en förbannelse.
Från början av året till slutet av året, så finns det inte en enda timma då Guds ugn inte är uppvärmd, brinnande och redo för de onda, som skall falla för honom!
"Om någon inte vill omvända sig slipar han sitt svärd, sin båge spänner han och gör den redo!Psalm 7:13.
Vad som skjuts är de som skall bli behandlade av den allsmäktige armen! Guds svärd har vässats med en roterande sten, som är våran dagliga ondska, och om vi inte omvänder oss, kommer svärdet snabbt och snart hugga oss i stycken! Vänd om eller gå under är syndarens enda två alternativ.
"Han gör i ordning sina dödande vapen, sina pilar gör han brinnande. Psalm 7:14.
Just nu väntar Guds törstiga pillar på att bli blöta med blodet från de ogudaktiga! Hans båge är spänd. Hans arm är redo. Han pillar är placerade på strängen, O syndare om pilen skulle skjutas mot dig nu! Kom ihåg, att Guds pilar missar aldrig sitt mål, och de är alla, "instrument av död". Domen kanske dröjer, men kommer aldrig för sent. Det grekiska ordspårket säger "Guds kvarn malar långsamt, men maler till pulver!"

"När Gud vässar sitt svärd är det för att hugga djupare.När Guds svärd vässas är det för att hugga; and när bågen är spänd, är det för att döda!Ve den man som är Guds mål!" - William Secker.

" Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer." Hebr. 10:31 


*Texten tagen och översatt från Charles Spurgeon´s Treasury of David.