Translate

onsdag 3 juli 2013

Varning för avguderi

Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan. 6 Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn.  Bland dem vandrade också ni en gång, då ni levde i dessa synder." - Tit 3:5-7

Gud talar till oss i dag genom sitt ord. I gamla tider talade han genom profeterna och apostlarna som skrev ned vad de hörde. I dag har vi inte profeter och apostlar på samma sätt som då. Utan nu läser vi vad profeterna och Apostlarna har talat.

Det första vi kan se här är vad avgudadyrkan handlar om.

Paulus listar en del saker och säger att de är avgudadyrkan. Han nämner otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten. Detta är kanske inte direkt vad folk förknippar som avgudadyrkan. 
Utan man tänker sig att avgudadyrkan handlar om att göra sig en staty och tillbe den eller att tillbe en annan Gud.
Men Paulus här går mycket längre än något ytligt han gör det till en problem som ligger i människans hjärta. Han listar här en del grejer och kallar dem för avgudadyrkan.
Det första han listar är otukt. Det är sex utanför äktenskapet. Många kanske inte lever så men för att stryka under att alla är avgudadyrkare utanför Kristus går han vidare och listar orenhet som verkar ha med onda begär att ha. Sedan går han vidare och nämner ordet lidelser. Lidelser är ett annat ord för passion. En passion är en stark gillande av något. 
En passion kan vara en passion för fotboll, politik, dataspel eller vad som helst. 
En passion är något som upptar ens hjärta och det är vad man går runt och tänker på mycket av dagarna.
Det kan vara precis vad som helst som inte har med Gud eller hans rike att göra.
Så Paulus säger att passion är avgudadyrkan. Han går vidare och listar lustar och girigheten.
När man läser denna listan så man vilken kamp vi som kristna har att utstå.
Paulus säger innan han listar dessa grejer "Döda därför era begär som hör jorden till"
Så om man inte dödar dem är man en avgudadyrkare.
Detta dödandet sker genom anden genom pånyttfödelsen får man kraften att stå emot det.
Men det kan finnas tider i en kristens liv då man slumrar till lite och låter passioner sätta sig i hjärtat och då gäller det att vara på vakt. Att be till Gud om kraft att stå emot frestelser. Så att man förs till omvändelse.


Det andra vi kan se är att avgudadyrkan nedkallar Guds vrede  

Vad vi ser här är att de som lever så nedkallar Guds vrede över sig. 
Folk som passionerat går och hejar på sitt fotbolls lag. Nedkallar Guds vrede.
Gud är arg helt enkelt på dem på grund av deras avgudadyrkan.
Det vore rätt och fullkomligt rätt av Guds att kasta varje avgudadyrkare i helvetet.
Det är helt rättvist eftersom det är ett brott mot hans lag.
Gud som är skaparen äger oss och hans lag gäller "Du skall inte ha några andra gudar vid sidan av mig"

Det tredje vi kan se är "Bland dem vandrade också ni en gång"

Vi som kristna har varit avgudadyrkare innan vi blev frälsta.
Vi hade våra lustar, vår orenhet, vår girighet och våra passioner som vi höll fast vid.
Men när vi blev frälsta så försvann dessa lustar och passioner.
Så på grund av Kristi verk på korset så har vi seger över denna avgudadyrkan.
Anden ger oss kraft att övervinna dem och om vi vandrar i anden så vinner vi seger över synden när vi kämpar mot den.
Segern är inte vår utan den tillhör Kristus. Han har besegrat synden på korset.

Det fjärde vi kan lära oss är att en kristen inte lever kvar i synden

Eftersom det står att vi en gång vandrade i detta så betyder det att vi inte längre gör det.
Så om du kallar dig kristen men ändå konstant lever i något av detta så är du fortfarande en avgudadyrkare och behöver vända dig till Kristus och hans verk på korset.

Pröva er själva.

Är ditt hjärta fullt av passioner som inte tillhör Gud?
Är ditt hjärta girigt?
Är ditt hjärta fullt av onda tankar om andra?
Är ditt hjärta fullt av lustar?

Då behöver du omvända dig och komma till Kristus..