Translate

fredag 12 juli 2013

Syndigt tal - John Flavel

Jag läste ut boken "Sinfull Speech" (Syndigt tal) med John Flavel.
John Flavel var en puritan som förfärades över hur många som kallade sig kristna syndar så mycket med sin tunga, vilket drev honom att skriva om detta ämne.
Jag blev lite besviken på boken, inte att jag inte höll med om vad som sades. Men mera för att det finns så väldigt mycket mera i ämnet som han inte tog upp.
Fast egentligen täckte han allt fast han var inte så specifik.
Han listar två saker bara som syndigt tal.
Det första är "idle talk" Eller onödigt prat som det blir på svenska. Det andra var missbruk av Guds namn och svordomar.
Han utgår utifrån Jak 3:2 att genom tungan begås många synder.
Han listar sedan dessa två. Men när man tänker på det så täcker "idle talk" egentligen allt.
Han använde Matt 12:36 som stöd "Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag. "
Han avslutar med att konstantera att det ända som kan ändra en människas tal är pånyttfödelsen och ett förändrat hjärta.
Att försöka ändra sitt tal utan att bli född från ovan av Gud och få ett nytt hjärta är helt omöjligt.

Jag skulle vilja lägga till lite eller utveckla detta "onyttiga orden" som Jesus talar om, utifrån ljuset av andra bibelord som faktisk nämner synder som begås genom tungan vid namn.

1 Rom 1:29 nämner Paulus att syndare är fulla av orättfärdighet och han listar sedan flera saker som är orättfärdighet och många av dessa har med tungan att göra.
Han till och med säger om syndare i Rom 3:13 "En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar"

Det första vi kan se är elakhet.

Detta innebär elakt tal mot andra. Det handlar inte om att säga till folk vad bibeln säger, utan det handlar mer om elakt tal.
Många talar elakt och säger sedan "jag skämtade bara"
Men vad säger bibeln om sådant "Lik en galning som slungar ut brandfacklor, pilar och död, 
19 är den som bedrar sin nästa och sedan säger: "Jag skämtade bara." - Ord 26 18-19
Bibeln säger även i Ef 5:4 "Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt".

Det andra vi kan se är stridslystnad.

En del använder tungan till strider speciellt inom debatter eller kanske med andra. Detta är av ondo.
"och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla" - 2 Tim 2:24

Det tredje vi kan se är skvaller.

skvaller är en synd och Wkitionary skriver fäljande om skvaller "idelt prat och spridning av rykten om andras privata och personliga affärer"

Det fjärde vi kan se är är förtal.

Förtal är att sprida falska uppgifter om någon med syfte att skada någons anseende. 

Det femte vi kan se är att skrävla eller att skryta

Att skryta är att skryta om sig själv och upphöja sig själv.

Den sjätte saken som står i bibeln är i 1 Thess 2:5 säger Paulus att han aldrig har smickrat folk. 
Utifrån detta kan vi se att smicker är en synd. 
Bibeln talar om onda män som smickrare i Psalm 12:4 ber David att Herren skall utrota smickrare. I Ords 7:21 ser vi att en kvinna kan förföra en man till synd genom smicker.
Utifrån detta är det tydligt att smickra folk är en synd!

Den sjunde saken vi kan se bibeln tala om är lögn som synd.
I upp 21:8 läser vi att alla lögnare skall hamna i helvetet.

Det åttonde vi kan se bibeln tala om är  att lova saker man inte håller väcker Guds vrede.
Det är alltså en synd
" Var inte för snar med din mun och låt inte ditt hjärta förhasta sig med att uttala något ord inför Gud. Ty Gud är i himlen och du är på jorden. Låt därför dina ord vara få. 2 Ty av mycket arbete kommer drömmar och av många ord dåraktigt tal. 3 Dröj inte att infria det löfte du har gett åt Gud, ty han har inte behag till dårar. Håll vad du lovar! 4 Det är bättre att du inte lovar något än att du lovar och inte håller det. 5 Låt inte din mun vara orsak till att din kropp syndar och säg inte inför sändebudet att löftet var förhastat. Vill du att Gud skall bli vred för dina ords skull och förstöra dina händers verk? " - Pred 5:1-5

Det nionde vi kan se är tomt prat
"Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg - i ogudaktighet" - 2 Tim 2:16.
Tomt prat går säkert tillbaka till "idle talk" Alltså tal som är onödigt.

Som vi ser är listan lång och det finns säkert mera.
Men när vi ser detta. Vem av oss kan då säga att vi aldrig har syndat?
Hur har inte vi brutit mot detta? 
Vem av oss kan säga att vi inte behöver en frälsare från våra synder?
Vem av oss kan säga att vi inte behöver Jesus?
Vi har som Paulus säger använt vår tunga som  "En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar" - Rom 3:13