Translate

torsdag 11 juli 2013

Jag har utvalt dig (George Mylne - 1854)


"Frukta inte, Jag har utvalt dig!!" Jes 41:9, 10

Kristna läsare, Gud säger till dig att "Jag har utvalt dig"!. Detta är ett stort mysterium - men en tröstande sanning. Gud säger inte varför han utvalde dig. Han säger bara til ldig denna enkla fakta. Det är inte för att du skall ifrågasätta det eller tappa modet av det, utan för dig att ta emot det, och vara tacksam.

Gud var fri att älska dig -- eller att hata dig.
Han var fri att utvälja dig-- eller förkasta dig.
Men han säger "Jag har utvalt dig" Tro på vad Gud säger, och fröjdas. "Före bergen var skapade, före han skapade jorden". Gud utvalde dig! "Från evighet till evighet. Är han Gud" Från evighet till evighet Älskade han- Han utvalde och han glade sig över sitt folk.

Med-syndare, Om Gud säger att han "har utvalt dig". Så säger han det...
För att uppmuntra dig:
För att styrka dig;
För att helga dig;
Så att du kan leva i det eviga förbundet, förberett i allt.
Så att du tittar bort från dig själv, och ser att frälsningen kommer helt från Herren.

Gud utvalde dig "Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet " (2 Tim 1:9)

Med-syndare, du är....
Älskad i Kristu;
Utvald i Kristus;
Kallad i Kristus;
Frälst i Kristus!

Här är hela din grund; här är ditt hopp, här är din trygghet-- Du var "Utvald i Kristus innan jordens skapelse"


Detta är för att ödmjuka dig--så väl som att upphöja dig.
Detta är för att du skall gråta-- så väl som fröjdas.
Du är vidrig i dig själv -- Men utvald till obeskrivlig rikedom!
Du är naken i dig själv -- men utvald till evigt härlighet!

Guds barn, tappa aldrig greppet om denna underbara sanning. Gud har uppenbarat den, så att du kan glädjas i det. Låt detta vara den ljusaste juvelen på din krona -- låt det vara den största glädjen i ditt hjärta -- att Gud säger till dig "Frukta inte, Jag har utvalt dig!"

När du sitter vid Kristi fötter.
När du lägger munnen på marken och gråter ut "Oren, Oren!"
När du tar all skam till sig själv, och ger all ära till Gud.
Låt detta glädja din själ --
Gud har sagt  "Frukta inte, Jag har utvalt dig!"

 "liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt [plockat åt sig oss, som sina egna] oss i honom" (Ef 1:4)
Från predikan "Frukta Inte" med George Mylne, 1854