Translate

lördag 13 juli 2013

Guds vrede blev tilfredställd på korset!

 På den dagen skall du säga: "Jag tackar dig, HERRE, du var vred på mig,  men din vrede har upphört och du tröstar mig. - (Jes 12:1)

I Jesaja kapitel 11 ser vi en profetia om Jesus Kristus. Vi ser hur han skall bringa in hedningarna och frälsa dem och hur han skall frälsa folk from alla stammar i Israel.
Vi ser hur Gud Jesus skall  köpa sig ett egenomdomsfolk (Jes 11:11)
Nu i kapitel 12 forsätter profetian utifrån de som blivit frälstas synvinkel.
Vi ser här hur de som Gud frälser kommer på frälsningens dag säga "Du var vred på mig, men din vrede har upphört".

Detta syftar på försoningen där Guds vrede blev tillfredställd.
Gud hällde sin vrede över Jesus och det behagade Gud att krossa honom.
Även om Gud är fruktansvärt arg och förbittrad på syndare och varje människa är helt förtjänta av den. Så stilades hans vrede på korset. För var och en som tror på Jesus är vreden borta. Gud är inte längre arg på dig som tror på hans verk på korset, och han älskar dig. Men för de som inte tror blir Guds vrede kvar (Joh 3:36)