Translate

lördag 6 juli 2013

Att sörja över andras synd

Sorj över andras synd är ett stort tecken på att man har fått nåd från Hereen.
Den som verkligen är omvänd kommer att se den icke omvända med medlidande och omtanke.
Detta var Davids sinne "När jag ser de trolösa känner jag leda vid dem" (Ps 119:158)
Detta var sinnet hos de gudfruktiga under Hesekiles dagar "HERREN sade till honom: "Gå mitt igenom Jerusalems stad och sätt ett tecken* på pannan på de män som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs därinne." (Hes 9:4) Detta var Lots sinne
"dag efter dag plågades han i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde." (2 Petr 2:8). Detta var Paulus sinne " ty jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. " (Rom 9:2). I alla dessa fall ser vi något av Kristi sinne, så som det stora huvudet känner , så känner lemmarna. De alla sörjer när de ser synd

-J.C Ryle, expositiory thoughts on Mark