Translate

tisdag 9 juli 2013

Att frukta Herren i Guds församling

 Men när Ussia hade stärkt sin makt blev hans hjärta högmodigt, till hans eget fördärv. Han handlade trolöst mot HERREN, sin Gud, genom att gå in i HERRENS tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret. 17 Då gick prästen Asarja dit in efter honom med åttio av HERRENS präster, modiga män. 18 Dessa trädde fram mot kung Ussia och sade till honom: "Det är inte din sak, Ussia, att tända rökelse åt HERREN, utan det tillhör prästerna, Arons söner. De är invigda till att tända rökelse. Gå ut ur helgedomen, för du har handlat trolöst, och detta skall inte ge dig ära från HERREN Gud." 19 Då blev Ussia ursinnig, där han stod med ett rökelsekar i handen för att tända rökelse. Men just som han rasade mot prästerna, slog spetälska ut på hans panna, inför prästerna, inne i HERRENS hus bredvid rökelsealtaret. 20 Översteprästen Asarja och alla prästerna vände sig till honom, och se, han var spetälsk i pannan! De drev genast ut honom därifrån, och själv skyndade han också ut, eftersom HERREN hade straffat honom så. 21 Kung Ussia var sedan spetälsk ända till sin dödsdag och bodde i ett särskilt hus. Eftersom han var spetälsk var han utesluten från HERRENS hus. Hans son Jotam förestod kungens hus och dömde folket i landet.  (2 Krön 26:16-20)

I texten framför kan vi lära oss flera saker.

Det första vi ser är att det finns föreskrifter för Guds hus. 

Föreskriften här var att endast prästen fick fick tända rökelsen, ingen annan fick göra det.
Av detta kan av lära oss att Gud har ordningar i sitt hus. Det finns föreskrifter på vad som är ok och inte i Guds hus.
Dessa föreskrifter finner vi i nya testamentet. I dag finns det en väldig ignorans för dessa föreskrifter.
T.ex. förbjöd Paulus kvinnor att undervisa i församlingen annat än andra kvinnor och barn. Ändå har vi idag mängder av kvinnor som undervisar i Guds församlingar.
Vi har föreskrifter om  tungotal och profetia. Ändå har vi mängder som totalt ignorerar dessa föreskrifter och står och talar högt i tungor i kyrkan utan att det tolkas.
Vi har föreskrifter om nattvarden hur den skall gå till. Ändå har vi mängder i dagens kyrkor som totalt ignorerar dem och gör det fritt för alla.
Det finns föreskrifter och varje kristen församling bör sträva sitt yttersta för att försöka följa så många föreskrifter som gäller i dag.

Det andra vi kan se är att det är högmod att inte följa dessa föreskrifter

Vi ser i vers 16 hur Ussias hjärta blev högmodigt. Detta högmord ledde till att han struntade i föreskrifterna och själv sprang in i det allra heligaste och tände rökelsen, vilket han inte var behörig till.
Vi måste akta oss för högmod så att vi inte följer föreskrifterna i nya testamentet eller ignorerar dem som Kung Ussia gjorde.
Det kan verka strikt och exlusivt i dagens toleranta samhälle när man strävar efter att följa bibelns föreskrifter. Men vi ser här hur det är högmod att inte göra det.
Ett högmodigt hjärta säger "Jag gör vad jag vill". Men ett hjärta efter Guds hjärta säger: "Jag gör vad än Gud vill".

Det tredje och sista vi ser i denna texten är straffet för högmod.

Gud lät inte Kung Ussias högmod gå ostraffat utan han gav honom spetälska (v.20).
Att inte ära och hålla Guds föreskrifter högt är högmod och kan leda till att Gud diciplinerar oss.
Vi läser i 1 kor 11:30 att en del var sjuka och till och med dog på grund av att man tog nattvarden på ett felaktigt sätt.
Man gjorde som Ussia man vördade inte och tog inte Guds föreskrifter på allvar. Istället gjorde man nattvarden till en öppen fest för fattiga där man hur som helst bara kunde äta och dricka.
Paulus gick emot detta och sade att ni blir diciplinerade för erat sätt att agera. Det var på grund av deras högmod.
Vi behöver rannsaka oss själva om vi har vördat och hållt Herrens föreskrifter högt i bland oss.
Det finns förlåtelse för var och en som bekänner sina synder inför Herren.