Translate

tisdag 2 juli 2013

Att bära god frukt vad är det?

På frukten känner man trädet citerar alla kristna. Men vad frukt är finns det olika uppfattningar om.
En del pekar på undren och tecknen och att ett arbete växer som frukt.
Andra pekar på andens frukter och andra kanske pekar på annat.
Jag har under en tid funderat på frågan och tror att jag har förstått mig på det.
Jag kan givetvis ha fel men jag skall nu argumentera och visa utifrån skriften varför jag tror detta synsätt är det mest bibliska.

Frukt är helt enkelt ett verk av Gud något som en människa i sig själv inte kan producera.
Först börjar vi med att se på vad som frukt inte är innan vi går in mer på vad sann frukt är.

Under och tecken och ett växande arbete är inte ett tecken på biblisk frukt!

Många har denna uppfattningen men det är ju konstigt i sig för detta kan absolut produceras mänskligt.
Inom andra religioner förekommer också helanden. Inom New Age finns Healing, Inom Hinduism finns också healing och Faraos magiker i bibeln kunde förvandla en stav till en orm.
Sedan finns det hypnos som producerar falska under och tecken.

Att ett arbete växer är inte heller att bära frukt.
AIK fotbolls förening växer säkert, Islam växer och ett företag kan växa och internet handeln växer. Är det bara för det biblisk frukt? Nej absolut inte. Låt oss inte tro något sådant. Bara för att ett arbete växer behöver det inte alls vara Gud som ligger bakom det. Det kan mycket väl vara en så kallad kyrka fulla med folk som kallar sig kristna men inte är det. Och folk som blir falskt omvända..

Så vad är så biblisk frukt?
Jag kan finna två saker i skriften:
Det första är omvändelsens frukt
Det andra är andens frukter som jag skall förklara lite mera för det finna många missuppfattningar om dem också.

Det första är omvändelsens frukt

"Han sade nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom: "Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? 8 Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen.",  "Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden." - Luk 3:7-9

Så vad Johannes säger här är att man måste bära frukt som har med omvändelsen att göra.
Detta innebär att man överger sina synder.
Johannes säger vidare senare i stycket att den som stjäl skall sluta stjäla.

Så att bära omvändelsen frukt innebär att man överger synden. Så om en person inte överger sina synder men ändå kallar sig kristen då är det dålig frukt.

Det andra vi ser är andens frukt

"Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 23 trohet, mildhet och självbehärskning. " - Gal 5:22

Det här har jag funderat mycket på eftersom jag kan se detta hos icke kristna också enligt min uppfattning av vad det bettyde.
Men jag tror jag hade helt fel uppfattning om vad detta handlar om. Satan har även sin förfalskning av detta som är ytlig. En ytlig glädje, en ytlig frid, ett ytligt tålamod osv.

Låt oss ta dem en efter en:

1. Kärlek.
Kärlek handlar inte om en skön känsla i magen, det handlar inte om någon känsla i sig, att ge lite mat till de fattiga. Utan vad kärlek är enligt bibeln är något helt annat. Det är en uppoffring som sätter andra högre än sig själv, det är att ge sitt liv för andra att riskera att dö i andras ställe. (Joh 15:13)

2.Glädje.
Glädje handlar inte om att gå runt med ett leende på läpparna. Jag har sett många som gör det och ändå är de mest korrupta i landet. Dessutom fanns det många i bibeln som grät så det kan inte alls handla om det. Utan glädje handlar om förnöjsamhet. Att oavsett vilket situation man befinner sig i livet så är man nöjd ändå. Det är ett tillstånd där man kan vara nöjd oavsett om man är fattig eller rik, oavsett om man lever i frihet eller i fängelse. Paulus talar om att vara förnöjsam i alla livets situationer i slutet av filipperbrevet.

3. Frid.
Inte heller frid är en känsla av tillstånd för det förekommer inom andra religioner också. Inom New Age ger vissa upplevelser en känsla av inre frid. Utan vad frid innebär är fred som är det egentliga ordet.
Det innebär att man lever i fred men folk runt omkring sig. Även om folk är fientliga mot oss så lever vi ändå i fred mot dem.

4.Tålamod.
 Detta handlar inte om att aldrig tappa humöret för Jesus gjorde ju det i bland. Det hände att Jesus gjorde en piska av ett rep och drev ut de som sålde i templet. Utan det handlar om att man är uthållig, speciellt under lidanden (1 Kor 13:5-7)

5.Vänlighet.
Detta handlar inte om att tala med vänliga ord eller skriva med vänliga hälsningar i slutet på ett brev att vara vänlig handlar inte om säga snälla saker till folk eller hälsa på alla på gatan. Paulus gjorde ju inte alltid det och Johannes döparen sade "Ni Huggormsyngel till folk". Paulus kunde tala tufft till folk, Jesus också och även Johannes. Så vänlighet handlar om något helt annat.
Det grekiska är ordet "chrestotes" och det kan betyda välvilja, god moral eller integritet.
Så det är vad vänligheten här handlar om.

6. Godhet.
 Är inte att ge lite mat till fattiga eller att öppna dörren för en gammal dam.
Utan godhet handlar om en förmåga att kunna säga det som är gott d.v.s. sanningen till folk oavsett om de gillar den eller inte och den är alltid associerad med Gud (Jak 1:17)

7. Trohet.
 Handlar inte om trofasthet. Det finns mängder av trofasta människor som inte vet något om Gud.
Utan vad det handlar om är trohet till Guds ord och att tro på honom (Hebr 11:1)

8. Mildhet.
Inte heller detta handlar om softa snälla ord. Igen Vi som om och om igen i bibeln att den inte alltid är så snäll och mild. Utan vad det handlar om är en mildhet mot Gud. Det är en andligt tillstånd av underordnande mot Gud och att man tar emot hans tillrättavisning. (Fil 2:5-7)

9. Självbehärskning handlar om en förmåga att kunna hålla igen eller behärska sig så inget krångligt med det ordet.
.