Translate

tisdag 30 juli 2013

5 historiska villoläror

Villolära är en av köttets gärningar i Gal 5:19-21. Den som lever efter villoläror skall inte ärva Guds rike.
Därför är det viktigt att avslöja dem och inte bara blunda för dem.
Historiskt sett har det alltid varit samma villoläror som kommer om och om igen genom historien.
Phil Johnson  berättar lite om det i denna video.


måndag 29 juli 2013

Konferensen med Voddie Baucham

I helgen arrangerade vi en konferens med Voddie Baucham.
Voddie är mycket känd i USA för sin undervisning om barnuppfostran och sin starka bibelsyn.
Voddie bakar inte en sekund för vad bibeln säger.
Första dagen på konferensen talade han om det kulturella kriget som pågår i vår generation.
På grund av synden som kom i världen så har mycket obibliska grejer influerat hela världen sedan Adam och Eva. Han nämnde feminismen, abortfrågan och talade om hur den syndiga naturen reagerar mot synd.
Den andra dagen talade han utifrån 1 Johannesbrevet och i första predikan handlade det om hur man kan veta att man har frälsningsvisshet och den andra predikan talade han utifrån 1 Joh 4:1-4 om vikten att avslöja de falska profeterna och antikrist ande. Han talade om att vi inte bara skall sitta och klaga över situationen i Sverige utan gå och göra något åt den och hur vi skall leda våra barn till att följa Gud istället för karriären. 
Han ställde även frågan : "Var finns de som offrar allt för evangelium i vårt land och inte bryr sig om karriär och inkomst?"

Slutligen passade jag på och frågade honom något som har bekymrat mig på sistone. Hur det kommer sig att goda kristna kan tycka om bra sann kristen predikan och själva predika ett sant evangelium för att i nästa stund gilla predikanter som Bill Johnsson ? Jag har märkt en otrolig mix i Sverige. Där folk kan ta in från alla håll och kanter,
Han svarade rakt på sak att de begår andlig otukt och varnade för att dricka ur fel källor.
Voddie var inte nådig i sin kritik mot Bill Johnson. För de första predikar de ett falskt evangelium och för det andra är de hycklare. De predikar "kingdom now theology" samtidigt är det massor i deras egna kyrka som är sjuka.

Predikningarna från konferensen kommer snart upp på mp3 och video.

tisdag 23 juli 2013

Vad är synd ? i E-skrift

Josef från Göteborgs Internationella Baptistkyrka har skrivit en e-bok/skrift över det viktiga ämnet "Vad är synd"?. Om vi inte förstår korrekt vad synd är så kan vi aldrig förstå Guds evangelium heller.
Det är version 1.0 och är inte redigerad av bättre svenskkunniga personer utan endast av honom själv..

Ladda ner den här

måndag 15 juli 2013

När man omvänder sig försent

 Men då Judas, som hade förrått Jesus, såg att Jesus var dömd, ångrade han sig och lämnade tillbaka de trettio silvermynten till översteprästerna och de äldste - Matt 27:3
"Sann omvändelse är att hata synden, som tillsammans med kärleken till rättfärdigheten, kommer av en vördnad inför Gud.
Onda människor är långt i från sådana känslor, för de vill synda utan uppehåll, och om det skulle ligga i deras händer, försöka bedra både Gud och ens egna samvete. Trotts deras ovilja och motstånd, så plågas de av deras blinda och hemska samvete. Så även om de inte hatar synden, så känner de av sorgen, eländet som pressas mot deras samvete.
Men deras sorg är värdelös, eftersom de strävar inte efter att glatt vända sig till Gud eller att göra bättring, men de är fångade av sina onda begär, så tynar de bort i ett plågat samvete som de inte kan komma undan.
På detta sätt straffar Gud deras envishet, för även om hans utvalda dras till honom genom svår tuktan, och, som det var, mot deras vilja, så helar han deras sår så att de kommer glatt till honom, genom Guds hand som de vet att de har drabbats av, och vars vrede de har känt.
De onda  har inget hat till synden , inte bara fruktar de, men flyr även från Guds dom efter att ha fått ett obotligt sår, så går de under mitt under deras sorg.
Om Judas hade lyssnat till Jesus varning, så hade det fortfarande funnits möjlighet till omvändelse, men eftersom han föraktade, en sådan möjlighet till frälsning, gavs han till Satans välde, som kastade honom in i förtvivlan." - John Calvin

När vi alltså läser om ett sådant fall av falsk omvändelse som med Judas här och när vi läser om Esau och Ahab och deras falska omvändelser. så kan vi veta att det finns många som är som dem och följer Jesus, men saknar sann omvändelse

lördag 13 juli 2013

Guds vrede blev tilfredställd på korset!

 På den dagen skall du säga: "Jag tackar dig, HERRE, du var vred på mig,  men din vrede har upphört och du tröstar mig. - (Jes 12:1)

I Jesaja kapitel 11 ser vi en profetia om Jesus Kristus. Vi ser hur han skall bringa in hedningarna och frälsa dem och hur han skall frälsa folk from alla stammar i Israel.
Vi ser hur Gud Jesus skall  köpa sig ett egenomdomsfolk (Jes 11:11)
Nu i kapitel 12 forsätter profetian utifrån de som blivit frälstas synvinkel.
Vi ser här hur de som Gud frälser kommer på frälsningens dag säga "Du var vred på mig, men din vrede har upphört".

Detta syftar på försoningen där Guds vrede blev tillfredställd.
Gud hällde sin vrede över Jesus och det behagade Gud att krossa honom.
Även om Gud är fruktansvärt arg och förbittrad på syndare och varje människa är helt förtjänta av den. Så stilades hans vrede på korset. För var och en som tror på Jesus är vreden borta. Gud är inte längre arg på dig som tror på hans verk på korset, och han älskar dig. Men för de som inte tror blir Guds vrede kvar (Joh 3:36)


fredag 12 juli 2013

Syndigt tal - John Flavel

Jag läste ut boken "Sinfull Speech" (Syndigt tal) med John Flavel.
John Flavel var en puritan som förfärades över hur många som kallade sig kristna syndar så mycket med sin tunga, vilket drev honom att skriva om detta ämne.
Jag blev lite besviken på boken, inte att jag inte höll med om vad som sades. Men mera för att det finns så väldigt mycket mera i ämnet som han inte tog upp.
Fast egentligen täckte han allt fast han var inte så specifik.
Han listar två saker bara som syndigt tal.
Det första är "idle talk" Eller onödigt prat som det blir på svenska. Det andra var missbruk av Guds namn och svordomar.
Han utgår utifrån Jak 3:2 att genom tungan begås många synder.
Han listar sedan dessa två. Men när man tänker på det så täcker "idle talk" egentligen allt.
Han använde Matt 12:36 som stöd "Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag. "
Han avslutar med att konstantera att det ända som kan ändra en människas tal är pånyttfödelsen och ett förändrat hjärta.
Att försöka ändra sitt tal utan att bli född från ovan av Gud och få ett nytt hjärta är helt omöjligt.

Jag skulle vilja lägga till lite eller utveckla detta "onyttiga orden" som Jesus talar om, utifrån ljuset av andra bibelord som faktisk nämner synder som begås genom tungan vid namn.

1 Rom 1:29 nämner Paulus att syndare är fulla av orättfärdighet och han listar sedan flera saker som är orättfärdighet och många av dessa har med tungan att göra.
Han till och med säger om syndare i Rom 3:13 "En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar"

Det första vi kan se är elakhet.

Detta innebär elakt tal mot andra. Det handlar inte om att säga till folk vad bibeln säger, utan det handlar mer om elakt tal.
Många talar elakt och säger sedan "jag skämtade bara"
Men vad säger bibeln om sådant "Lik en galning som slungar ut brandfacklor, pilar och död, 
19 är den som bedrar sin nästa och sedan säger: "Jag skämtade bara." - Ord 26 18-19
Bibeln säger även i Ef 5:4 "Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt".

Det andra vi kan se är stridslystnad.

En del använder tungan till strider speciellt inom debatter eller kanske med andra. Detta är av ondo.
"och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla" - 2 Tim 2:24

Det tredje vi kan se är skvaller.

skvaller är en synd och Wkitionary skriver fäljande om skvaller "idelt prat och spridning av rykten om andras privata och personliga affärer"

Det fjärde vi kan se är är förtal.

Förtal är att sprida falska uppgifter om någon med syfte att skada någons anseende. 

Det femte vi kan se är att skrävla eller att skryta

Att skryta är att skryta om sig själv och upphöja sig själv.

Den sjätte saken som står i bibeln är i 1 Thess 2:5 säger Paulus att han aldrig har smickrat folk. 
Utifrån detta kan vi se att smicker är en synd. 
Bibeln talar om onda män som smickrare i Psalm 12:4 ber David att Herren skall utrota smickrare. I Ords 7:21 ser vi att en kvinna kan förföra en man till synd genom smicker.
Utifrån detta är det tydligt att smickra folk är en synd!

Den sjunde saken vi kan se bibeln tala om är lögn som synd.
I upp 21:8 läser vi att alla lögnare skall hamna i helvetet.

Det åttonde vi kan se bibeln tala om är  att lova saker man inte håller väcker Guds vrede.
Det är alltså en synd
" Var inte för snar med din mun och låt inte ditt hjärta förhasta sig med att uttala något ord inför Gud. Ty Gud är i himlen och du är på jorden. Låt därför dina ord vara få. 2 Ty av mycket arbete kommer drömmar och av många ord dåraktigt tal. 3 Dröj inte att infria det löfte du har gett åt Gud, ty han har inte behag till dårar. Håll vad du lovar! 4 Det är bättre att du inte lovar något än att du lovar och inte håller det. 5 Låt inte din mun vara orsak till att din kropp syndar och säg inte inför sändebudet att löftet var förhastat. Vill du att Gud skall bli vred för dina ords skull och förstöra dina händers verk? " - Pred 5:1-5

Det nionde vi kan se är tomt prat
"Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg - i ogudaktighet" - 2 Tim 2:16.
Tomt prat går säkert tillbaka till "idle talk" Alltså tal som är onödigt.

Som vi ser är listan lång och det finns säkert mera.
Men när vi ser detta. Vem av oss kan då säga att vi aldrig har syndat?
Hur har inte vi brutit mot detta? 
Vem av oss kan säga att vi inte behöver en frälsare från våra synder?
Vem av oss kan säga att vi inte behöver Jesus?
Vi har som Paulus säger använt vår tunga som  "En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar" - Rom 3:13
torsdag 11 juli 2013

Jag har utvalt dig (George Mylne - 1854)


"Frukta inte, Jag har utvalt dig!!" Jes 41:9, 10

Kristna läsare, Gud säger till dig att "Jag har utvalt dig"!. Detta är ett stort mysterium - men en tröstande sanning. Gud säger inte varför han utvalde dig. Han säger bara til ldig denna enkla fakta. Det är inte för att du skall ifrågasätta det eller tappa modet av det, utan för dig att ta emot det, och vara tacksam.

Gud var fri att älska dig -- eller att hata dig.
Han var fri att utvälja dig-- eller förkasta dig.
Men han säger "Jag har utvalt dig" Tro på vad Gud säger, och fröjdas. "Före bergen var skapade, före han skapade jorden". Gud utvalde dig! "Från evighet till evighet. Är han Gud" Från evighet till evighet Älskade han- Han utvalde och han glade sig över sitt folk.

Med-syndare, Om Gud säger att han "har utvalt dig". Så säger han det...
För att uppmuntra dig:
För att styrka dig;
För att helga dig;
Så att du kan leva i det eviga förbundet, förberett i allt.
Så att du tittar bort från dig själv, och ser att frälsningen kommer helt från Herren.

Gud utvalde dig "Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet " (2 Tim 1:9)

Med-syndare, du är....
Älskad i Kristu;
Utvald i Kristus;
Kallad i Kristus;
Frälst i Kristus!

Här är hela din grund; här är ditt hopp, här är din trygghet-- Du var "Utvald i Kristus innan jordens skapelse"


Detta är för att ödmjuka dig--så väl som att upphöja dig.
Detta är för att du skall gråta-- så väl som fröjdas.
Du är vidrig i dig själv -- Men utvald till obeskrivlig rikedom!
Du är naken i dig själv -- men utvald till evigt härlighet!

Guds barn, tappa aldrig greppet om denna underbara sanning. Gud har uppenbarat den, så att du kan glädjas i det. Låt detta vara den ljusaste juvelen på din krona -- låt det vara den största glädjen i ditt hjärta -- att Gud säger till dig "Frukta inte, Jag har utvalt dig!"

När du sitter vid Kristi fötter.
När du lägger munnen på marken och gråter ut "Oren, Oren!"
När du tar all skam till sig själv, och ger all ära till Gud.
Låt detta glädja din själ --
Gud har sagt  "Frukta inte, Jag har utvalt dig!"

 "liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt [plockat åt sig oss, som sina egna] oss i honom" (Ef 1:4)
Från predikan "Frukta Inte" med George Mylne, 1854

onsdag 10 juli 2013

Leonard Ravenhill om den tid vi lever i

Har du funderat på vad John Wesley hade sagt om dagens "kristendom".
Har du funderat vad Spurgeon hade sagt?
Eller de första gamla svenska baptisterna?
Vad hade George Whitefield sagt?
Vad hade Paulus sagt?

Leonard Ravenihill var en man som växte upp i pingströrelsen i England under pingstväckelsens tid i England.
Han dog år 1994 för snart 20 år sedan. Men han lämnade efter sig många predikningar på video och även en hel 2 timmar lång intervju.
Leonards Pappa var pingstvän och Leonard själv drog med som barn på pingstmötena när väckelsen just svepte fram över England.
Leonard har varit mentor år både musikern Keith Green och pingstpastorn David Wilkersson. Leonard var ofta ute på gatorna tillsammans med David och förkunnade evangelium tillsammans.
Leonard var också en flitigt student av väckelsehistoria. Han inte bara läste OM väckelserna som de flesta gör utan han läste även dess litteratur och förkunnelse.
Varför nämner jag då detta.?
Jo, för att Leonard sade en del intressanta grejer om dagens så kallade kristendom i intervjun han gav innan han dog.
Han berättar bland annat om pingstväckelsen hur det var på den tiden.
Han berättar att det var fler folk framme vid altaret före mötet än efter.
Han berättar att dagens kyrkor har helt övergivit budskapet om den nya födelsen.
Han varnar att mörka dagar ligger framför oss om kyrkan inte återvänder till evangelium.
Han säger i en intervju att i dagens karismatiska kyrkor predikar man under och tecken. Men ingen helgelse och ingen pånyttfödelse och säger att detta var absolut tvärtemot hur det var på pingstväckelsens dagar i England. Han efterlyser även ett dop i eld och svavel förkunnelse och att vi behöver gå tillbaka till gammal hederlig svavel predikan.

Se hela intervjun här, där han berättar mycket om Pingstväckelsen i England och svara på frågan "Vad är ett annat evangelium" Samt talar om hur kyrkan har fallit bort från läran om pånyttfödelsen och dess verk.


tisdag 9 juli 2013

Att frukta Herren i Guds församling

 Men när Ussia hade stärkt sin makt blev hans hjärta högmodigt, till hans eget fördärv. Han handlade trolöst mot HERREN, sin Gud, genom att gå in i HERRENS tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret. 17 Då gick prästen Asarja dit in efter honom med åttio av HERRENS präster, modiga män. 18 Dessa trädde fram mot kung Ussia och sade till honom: "Det är inte din sak, Ussia, att tända rökelse åt HERREN, utan det tillhör prästerna, Arons söner. De är invigda till att tända rökelse. Gå ut ur helgedomen, för du har handlat trolöst, och detta skall inte ge dig ära från HERREN Gud." 19 Då blev Ussia ursinnig, där han stod med ett rökelsekar i handen för att tända rökelse. Men just som han rasade mot prästerna, slog spetälska ut på hans panna, inför prästerna, inne i HERRENS hus bredvid rökelsealtaret. 20 Översteprästen Asarja och alla prästerna vände sig till honom, och se, han var spetälsk i pannan! De drev genast ut honom därifrån, och själv skyndade han också ut, eftersom HERREN hade straffat honom så. 21 Kung Ussia var sedan spetälsk ända till sin dödsdag och bodde i ett särskilt hus. Eftersom han var spetälsk var han utesluten från HERRENS hus. Hans son Jotam förestod kungens hus och dömde folket i landet.  (2 Krön 26:16-20)

I texten framför kan vi lära oss flera saker.

Det första vi ser är att det finns föreskrifter för Guds hus. 

Föreskriften här var att endast prästen fick fick tända rökelsen, ingen annan fick göra det.
Av detta kan av lära oss att Gud har ordningar i sitt hus. Det finns föreskrifter på vad som är ok och inte i Guds hus.
Dessa föreskrifter finner vi i nya testamentet. I dag finns det en väldig ignorans för dessa föreskrifter.
T.ex. förbjöd Paulus kvinnor att undervisa i församlingen annat än andra kvinnor och barn. Ändå har vi idag mängder av kvinnor som undervisar i Guds församlingar.
Vi har föreskrifter om  tungotal och profetia. Ändå har vi mängder som totalt ignorerar dessa föreskrifter och står och talar högt i tungor i kyrkan utan att det tolkas.
Vi har föreskrifter om nattvarden hur den skall gå till. Ändå har vi mängder i dagens kyrkor som totalt ignorerar dem och gör det fritt för alla.
Det finns föreskrifter och varje kristen församling bör sträva sitt yttersta för att försöka följa så många föreskrifter som gäller i dag.

Det andra vi kan se är att det är högmod att inte följa dessa föreskrifter

Vi ser i vers 16 hur Ussias hjärta blev högmodigt. Detta högmord ledde till att han struntade i föreskrifterna och själv sprang in i det allra heligaste och tände rökelsen, vilket han inte var behörig till.
Vi måste akta oss för högmod så att vi inte följer föreskrifterna i nya testamentet eller ignorerar dem som Kung Ussia gjorde.
Det kan verka strikt och exlusivt i dagens toleranta samhälle när man strävar efter att följa bibelns föreskrifter. Men vi ser här hur det är högmod att inte göra det.
Ett högmodigt hjärta säger "Jag gör vad jag vill". Men ett hjärta efter Guds hjärta säger: "Jag gör vad än Gud vill".

Det tredje och sista vi ser i denna texten är straffet för högmod.

Gud lät inte Kung Ussias högmod gå ostraffat utan han gav honom spetälska (v.20).
Att inte ära och hålla Guds föreskrifter högt är högmod och kan leda till att Gud diciplinerar oss.
Vi läser i 1 kor 11:30 att en del var sjuka och till och med dog på grund av att man tog nattvarden på ett felaktigt sätt.
Man gjorde som Ussia man vördade inte och tog inte Guds föreskrifter på allvar. Istället gjorde man nattvarden till en öppen fest för fattiga där man hur som helst bara kunde äta och dricka.
Paulus gick emot detta och sade att ni blir diciplinerade för erat sätt att agera. Det var på grund av deras högmod.
Vi behöver rannsaka oss själva om vi har vördat och hållt Herrens föreskrifter högt i bland oss.
Det finns förlåtelse för var och en som bekänner sina synder inför Herren.
söndag 7 juli 2013

Aborter - Ett massivt folkmord i dagens Sverige

Guds lag säger du skall inte mörda.
Ändå dödar vi i Sverige i dag fler bäbisar än vad som dödades i kriget i Syrien förra året.
Det pågår ett massivt folkmord i Sverige och det folkmordet är aborter.
Guds vrede är tänd över Sverige på grund av ogudaktigheten. Och när de som skulle vara kristna kristdemokraterna själva röster igenom att folk från alla länder kan komma hit och begå fri abort ja då tänds Guds illska mot Sverige ännu mera.
Vi behöver omvända oss från detta folkmord och vända åter till Herren vår Gud och sluta upp med att mörda dessa små barn..
En abort doktor berättar om detta mord.Se en abort. Vi ser armar och ben styckade i bitar Varning starka bilder.Se även denna film där dagens aborter jämförs med nazi tysklands utrotning av judarna.
lördag 6 juli 2013

Att sörja över andras synd

Sorj över andras synd är ett stort tecken på att man har fått nåd från Hereen.
Den som verkligen är omvänd kommer att se den icke omvända med medlidande och omtanke.
Detta var Davids sinne "När jag ser de trolösa känner jag leda vid dem" (Ps 119:158)
Detta var sinnet hos de gudfruktiga under Hesekiles dagar "HERREN sade till honom: "Gå mitt igenom Jerusalems stad och sätt ett tecken* på pannan på de män som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs därinne." (Hes 9:4) Detta var Lots sinne
"dag efter dag plågades han i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde." (2 Petr 2:8). Detta var Paulus sinne " ty jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. " (Rom 9:2). I alla dessa fall ser vi något av Kristi sinne, så som det stora huvudet känner , så känner lemmarna. De alla sörjer när de ser synd

-J.C Ryle, expositiory thoughts on Mark

torsdag 4 juli 2013

Gatupredikanten Tony Miano Arresterad efter en gatupredikan

" Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket." - Matt 5:10
Tony Miano predikade utifrån 1 Thess 4:1-12 om sexuell omoral på gatan i Wimbledon, England.
När han predikade var det en kvinna som gick förbi och hörde att homosexualitet är en synd.
Hon blev stött och ringde till polisen. Polisen kom och arresterade honom.

Tony berättar själv om detta:


onsdag 3 juli 2013

Varning för avguderi

Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan. 6 Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn.  Bland dem vandrade också ni en gång, då ni levde i dessa synder." - Tit 3:5-7

Gud talar till oss i dag genom sitt ord. I gamla tider talade han genom profeterna och apostlarna som skrev ned vad de hörde. I dag har vi inte profeter och apostlar på samma sätt som då. Utan nu läser vi vad profeterna och Apostlarna har talat.

Det första vi kan se här är vad avgudadyrkan handlar om.

Paulus listar en del saker och säger att de är avgudadyrkan. Han nämner otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten. Detta är kanske inte direkt vad folk förknippar som avgudadyrkan. 
Utan man tänker sig att avgudadyrkan handlar om att göra sig en staty och tillbe den eller att tillbe en annan Gud.
Men Paulus här går mycket längre än något ytligt han gör det till en problem som ligger i människans hjärta. Han listar här en del grejer och kallar dem för avgudadyrkan.
Det första han listar är otukt. Det är sex utanför äktenskapet. Många kanske inte lever så men för att stryka under att alla är avgudadyrkare utanför Kristus går han vidare och listar orenhet som verkar ha med onda begär att ha. Sedan går han vidare och nämner ordet lidelser. Lidelser är ett annat ord för passion. En passion är en stark gillande av något. 
En passion kan vara en passion för fotboll, politik, dataspel eller vad som helst. 
En passion är något som upptar ens hjärta och det är vad man går runt och tänker på mycket av dagarna.
Det kan vara precis vad som helst som inte har med Gud eller hans rike att göra.
Så Paulus säger att passion är avgudadyrkan. Han går vidare och listar lustar och girigheten.
När man läser denna listan så man vilken kamp vi som kristna har att utstå.
Paulus säger innan han listar dessa grejer "Döda därför era begär som hör jorden till"
Så om man inte dödar dem är man en avgudadyrkare.
Detta dödandet sker genom anden genom pånyttfödelsen får man kraften att stå emot det.
Men det kan finnas tider i en kristens liv då man slumrar till lite och låter passioner sätta sig i hjärtat och då gäller det att vara på vakt. Att be till Gud om kraft att stå emot frestelser. Så att man förs till omvändelse.


Det andra vi kan se är att avgudadyrkan nedkallar Guds vrede  

Vad vi ser här är att de som lever så nedkallar Guds vrede över sig. 
Folk som passionerat går och hejar på sitt fotbolls lag. Nedkallar Guds vrede.
Gud är arg helt enkelt på dem på grund av deras avgudadyrkan.
Det vore rätt och fullkomligt rätt av Guds att kasta varje avgudadyrkare i helvetet.
Det är helt rättvist eftersom det är ett brott mot hans lag.
Gud som är skaparen äger oss och hans lag gäller "Du skall inte ha några andra gudar vid sidan av mig"

Det tredje vi kan se är "Bland dem vandrade också ni en gång"

Vi som kristna har varit avgudadyrkare innan vi blev frälsta.
Vi hade våra lustar, vår orenhet, vår girighet och våra passioner som vi höll fast vid.
Men när vi blev frälsta så försvann dessa lustar och passioner.
Så på grund av Kristi verk på korset så har vi seger över denna avgudadyrkan.
Anden ger oss kraft att övervinna dem och om vi vandrar i anden så vinner vi seger över synden när vi kämpar mot den.
Segern är inte vår utan den tillhör Kristus. Han har besegrat synden på korset.

Det fjärde vi kan lära oss är att en kristen inte lever kvar i synden

Eftersom det står att vi en gång vandrade i detta så betyder det att vi inte längre gör det.
Så om du kallar dig kristen men ändå konstant lever i något av detta så är du fortfarande en avgudadyrkare och behöver vända dig till Kristus och hans verk på korset.

Pröva er själva.

Är ditt hjärta fullt av passioner som inte tillhör Gud?
Är ditt hjärta girigt?
Är ditt hjärta fullt av onda tankar om andra?
Är ditt hjärta fullt av lustar?

Då behöver du omvända dig och komma till Kristus..


tisdag 2 juli 2013

Att bära god frukt vad är det?

På frukten känner man trädet citerar alla kristna. Men vad frukt är finns det olika uppfattningar om.
En del pekar på undren och tecknen och att ett arbete växer som frukt.
Andra pekar på andens frukter och andra kanske pekar på annat.
Jag har under en tid funderat på frågan och tror att jag har förstått mig på det.
Jag kan givetvis ha fel men jag skall nu argumentera och visa utifrån skriften varför jag tror detta synsätt är det mest bibliska.

Frukt är helt enkelt ett verk av Gud något som en människa i sig själv inte kan producera.
Först börjar vi med att se på vad som frukt inte är innan vi går in mer på vad sann frukt är.

Under och tecken och ett växande arbete är inte ett tecken på biblisk frukt!

Många har denna uppfattningen men det är ju konstigt i sig för detta kan absolut produceras mänskligt.
Inom andra religioner förekommer också helanden. Inom New Age finns Healing, Inom Hinduism finns också healing och Faraos magiker i bibeln kunde förvandla en stav till en orm.
Sedan finns det hypnos som producerar falska under och tecken.

Att ett arbete växer är inte heller att bära frukt.
AIK fotbolls förening växer säkert, Islam växer och ett företag kan växa och internet handeln växer. Är det bara för det biblisk frukt? Nej absolut inte. Låt oss inte tro något sådant. Bara för att ett arbete växer behöver det inte alls vara Gud som ligger bakom det. Det kan mycket väl vara en så kallad kyrka fulla med folk som kallar sig kristna men inte är det. Och folk som blir falskt omvända..

Så vad är så biblisk frukt?
Jag kan finna två saker i skriften:
Det första är omvändelsens frukt
Det andra är andens frukter som jag skall förklara lite mera för det finna många missuppfattningar om dem också.

Det första är omvändelsens frukt

"Han sade nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom: "Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? 8 Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen.",  "Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden." - Luk 3:7-9

Så vad Johannes säger här är att man måste bära frukt som har med omvändelsen att göra.
Detta innebär att man överger sina synder.
Johannes säger vidare senare i stycket att den som stjäl skall sluta stjäla.

Så att bära omvändelsen frukt innebär att man överger synden. Så om en person inte överger sina synder men ändå kallar sig kristen då är det dålig frukt.

Det andra vi ser är andens frukt

"Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 23 trohet, mildhet och självbehärskning. " - Gal 5:22

Det här har jag funderat mycket på eftersom jag kan se detta hos icke kristna också enligt min uppfattning av vad det bettyde.
Men jag tror jag hade helt fel uppfattning om vad detta handlar om. Satan har även sin förfalskning av detta som är ytlig. En ytlig glädje, en ytlig frid, ett ytligt tålamod osv.

Låt oss ta dem en efter en:

1. Kärlek.
Kärlek handlar inte om en skön känsla i magen, det handlar inte om någon känsla i sig, att ge lite mat till de fattiga. Utan vad kärlek är enligt bibeln är något helt annat. Det är en uppoffring som sätter andra högre än sig själv, det är att ge sitt liv för andra att riskera att dö i andras ställe. (Joh 15:13)

2.Glädje.
Glädje handlar inte om att gå runt med ett leende på läpparna. Jag har sett många som gör det och ändå är de mest korrupta i landet. Dessutom fanns det många i bibeln som grät så det kan inte alls handla om det. Utan glädje handlar om förnöjsamhet. Att oavsett vilket situation man befinner sig i livet så är man nöjd ändå. Det är ett tillstånd där man kan vara nöjd oavsett om man är fattig eller rik, oavsett om man lever i frihet eller i fängelse. Paulus talar om att vara förnöjsam i alla livets situationer i slutet av filipperbrevet.

3. Frid.
Inte heller frid är en känsla av tillstånd för det förekommer inom andra religioner också. Inom New Age ger vissa upplevelser en känsla av inre frid. Utan vad frid innebär är fred som är det egentliga ordet.
Det innebär att man lever i fred men folk runt omkring sig. Även om folk är fientliga mot oss så lever vi ändå i fred mot dem.

4.Tålamod.
 Detta handlar inte om att aldrig tappa humöret för Jesus gjorde ju det i bland. Det hände att Jesus gjorde en piska av ett rep och drev ut de som sålde i templet. Utan det handlar om att man är uthållig, speciellt under lidanden (1 Kor 13:5-7)

5.Vänlighet.
Detta handlar inte om att tala med vänliga ord eller skriva med vänliga hälsningar i slutet på ett brev att vara vänlig handlar inte om säga snälla saker till folk eller hälsa på alla på gatan. Paulus gjorde ju inte alltid det och Johannes döparen sade "Ni Huggormsyngel till folk". Paulus kunde tala tufft till folk, Jesus också och även Johannes. Så vänlighet handlar om något helt annat.
Det grekiska är ordet "chrestotes" och det kan betyda välvilja, god moral eller integritet.
Så det är vad vänligheten här handlar om.

6. Godhet.
 Är inte att ge lite mat till fattiga eller att öppna dörren för en gammal dam.
Utan godhet handlar om en förmåga att kunna säga det som är gott d.v.s. sanningen till folk oavsett om de gillar den eller inte och den är alltid associerad med Gud (Jak 1:17)

7. Trohet.
 Handlar inte om trofasthet. Det finns mängder av trofasta människor som inte vet något om Gud.
Utan vad det handlar om är trohet till Guds ord och att tro på honom (Hebr 11:1)

8. Mildhet.
Inte heller detta handlar om softa snälla ord. Igen Vi som om och om igen i bibeln att den inte alltid är så snäll och mild. Utan vad det handlar om är en mildhet mot Gud. Det är en andligt tillstånd av underordnande mot Gud och att man tar emot hans tillrättavisning. (Fil 2:5-7)

9. Självbehärskning handlar om en förmåga att kunna hålla igen eller behärska sig så inget krångligt med det ordet.
.måndag 1 juli 2013

Så mycket älskar Gud oss

 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.- Rom 5:8

KORSET är löftet och standarden för Gudomlig kärlek.

Faderns kärlek är här-för så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son! Kristi Körlek är här-kärleken som övergår allt förstånd, kärleken som mycket vatten inte släcka, eller som floden kan dränka, kärlek till det yttersta, kärleken som inte slits ut, inte smärtar, inte tröttar ut, inte förebrår oss!

Troende! Om du vill veta hur mycket du har blivit älskad, titta på Kristi Kors!
Korset möter och besvarar alla våra tvivel!

Original Författare : Horatius Bonar
Original text: The revelation of Jesus Christ