Translate

torsdag 20 juni 2013

Varning för hyckleri

Sedan kom några fariseer och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och frågade: 2 "Varför bryter dina lärjungar mot de äldstes stadgar?* De tvättar inte händerna innan de äter." 3 Han svarade dem: "Varför bryter ni mot Guds bud för era stadgars skull? 4 Gud har sagt: Hedra din far och din mor och: Den som förbannar sin far eller mor skall straffas med döden.* 5 Men ni påstår: Om någon säger till sin far eller mor: Vad du kunde ha fått av mig, det ger jag som offergåva,* 6 då skall han inte hedra sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord för era stadgars skull. 7 Ni hycklare, rätt profeterade Jesaja om er: 8 Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.* 9 Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människors bud - (Matt 15:1-9)
.
Deta vi ser i denna texten är att hycklare ser helighet som något yttre och inte som något som sker i hjärtat.
Fariseérna  anklagade Jesus och hans lärjungar för att man inte tvättade händerna innan maten.
Detta var ett människobud som inte finns med i bibeln. Detta människobud gjorde man en stor grej av och föraktade folk som inte höll deras standard om vad som var rätt och fel.
Men de hade missat alltihop, för de var helighet något yttre. För dem bestod att tjäna Gud i ritualer i ytliga grejer. Vi har mängder av exempel på sådant idag. Folk som säger att man inte får ta en öl till maten eller en cider eller ett glas vin. Folk som säger att man måste klä sig på ett speciellt sätt i kyrkan.
Folk som säger att man inte får titta på TV eller läsa tidningen. Folk som säger det får du inte ta på och inte röra på det. Folk som säger att man måste tvätta händerna innan maten. Folk som säger att man måste klä sig på ett visst sätt. Fariseerna såg det som orent att inte tvätta händerna innan maten . I dag i Sverige finns det tusentals som bryr sig mer om bordskicket och dresscodes än om Guds verkliga bud.
Allt sådant är människobud som inte finns med i bibeln. Fariseerna som var den tidens andliga ledare lärde ut dessa människobud till folk i Guds namn, men nu kommer Jesus och visar dem på deras hyckleri.
Jesus säger ni Hycklare!! Och så pekar han på det femte budet om att hedra sin fader och moder.
Vilket de inte gjorde för de såg det som mera andligt att ge sina pengar i kollekten än att ta hand om sina egna familjemedlemmar i behov.
De största hycklarna i dag är de som ger mängder av pengar i kollekten men inte hjälper de fattiga.
Precis som fariseerna gjorde. I stället för att ta hand om sina fattiga föräldrar som inte hade en pension så gav man allt i kollekten och trodde sig blidka Gud.  De var de största hycklarna i Israel och vi får passa oss så att vi inte blir som de.   Vi måste se upp att vi inte blir fariseer som lägger vikt vid yttre handlingar istället för att lägga vikt vid Guds kärleks bud.

Jag säger detta för jag har absolut varit den största av alla fariseer innan lagen kom och gav mig insikt på mina synder och behov av en frälsare..
Jag brukade se folk som kallade sig för kristna dricka en öl till maten och föraktade dem för det medans jag själv bröt mot Guds bud. För mig handlade kristen tro om ytliga handlingar, så som att ge pengar i en kollekt, böner och fastor. Inget av det är fel i sig men om de går utöver kärleken till sin nästa blir de fel och en synd. Jag var den största av alla hycklare i Sverige. Matt kapitel 23 var en utmärkt beskrivning av mig.. Fariseerna var mästare på att ta vara på det yttre men vara orena på insidan. Se upp för hyckleriet det kommer leda dig till helvetet.
Vi behöver dagligen vara på vakt mot hyckleriet och inte låta det gräva bo i vårt hjärta.
Vad som behövs är en reformation i hjärtat. En renhet i hjärtat som inte kan skapas av någon människa utan bara av Gud.