Translate

måndag 10 juni 2013

Paulus underhöll inte sina lyssnare

"1 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet* för er. 2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. 4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft." - 1 Kor 2:1-4
När Paulus kom till Korinth för att predika på gatorna som var det ingen underhållning.
Det var inga skämt eller smicker utan det var tvärtom. Paulus säger att han inte var en bra talare.
Han staplade nog fram orden. Han hade ingen stor frimodighet utan det var med stor rädsla som han gjorde det. Men en sak predikade han, Kristus som korsfärst och det bar med sig en stor kraft.
De oandliga dvs de icke kristna tog inte emot det (2:14). Men för de utvalda var det en Guds kraft till frälsning. När George Whitefield predikade så var det likadant. under tiden han stod på fälten och predikade så kom folk och ville tysta honom. Man häcklade och hånade honom man kastade tomater och ägg på honom. Men det var en kraft i hans förkunnelse och tusentals blev frälsta under metodistväckelsen i England och USA genom att han förkunnade korset.


Denna bild är en målning från Whitefields tid. Mannen på lådan är George Whitefield som står och predikar evangelium på ett öppet fält. Vi ser folk med svärd eller spjut liknande grejer som försöker tysta honom och störa. Vi ser folk som spelar trummor och blåser i trumpeter och försöker störa hans förkunnelse.
När evangelium förkunnar och det är kraft i det så ser vi resultatet. Det blir uppståndelse och mängder blir frälsta. De som hånar mest är kanske senare de som blir omvända. De som hatar det mest är kanske senare de som blir omvända.
En sådan var Paulus men Gud visade honom nåd..