Translate

tisdag 18 juni 2013

Liknelsen om ogräset

24 En annan liknelse framställde han för dem: "Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge." - Matt 13:24-30

Jesus berättar här en liknelse om Guds rike. Vad han säger är något som borde få varje människa som besöker en kyrka eller kallar sig kristen att skaka till.
Vad han säger är något om himmelriket alltså om Guds rike.
En man sår ordet. Detta ordet är Guds ord som på något sätt sprids. Det kan var genom predikan eller genom läsning av ordet. Och ogräs kommer att sås in bland vetet i åkern.
Ogräset är det som kommer att brännas upp vid tidens slut. Detta är alltså folk som inte är pånyttfödda eller omvända. Medans vetet är de sanna kristna.
Det intressanta är att Jesus säger att de måste växa tillsammans intill tidens slut.
Så i det som kallas Guds församling kommer finnas sanna kristna och icke omvända personer utan sådana som fortfarande är otroende.
Detta är därför jag förkunnar på det sättet jag gör. För jag vet vad bibeln säger om detta.
Jesus sade att många skall komma till mig på den dagen och säga Herre, Herre. Ändå kommer de inte in i himlen. De blir dömda bort från Gud på domens dag. Detta är ogräset som har växt bland vetet och tror sig hela tiden ha tjänat Gud.
Det intressanta är att Jesus nämner under och tecken och profetior om dessa som inte kommer in i himlen.
Varför gör han det?
Jo, Jesus visste mycket väl hjärtats korruption.
Så många gånger möter jag själv folk som säger pekar på under och tecken och profetior och stora arbeten och därmed tycker man att det är ett Guds verk.
Men det behöver det inte alls vara och Jesu ord om detta visar att så inte alltid är fallet.
Människans hjärta är korrupt och fullt av självbedrägeri. Vetet och Ogräset måste växa tillsammans men få finner vägen (Matt 7:14).
Vad är då en sann kristen?  Är det att man ber en frälsningsbön och sedan inte visar något yttre tecken på ett förändrat liv?
Är det att han som barn fick lite vatten på huvudet och prästen sade att nu tillhör du Guds rike?
Är det att bota sjuka, profetera och driva ut andar.?
Nej, Jesus sade ju tydligt att det inte alls är ett tecken.

Utan en sann kristen präglas av en människa som fått sitt hjärta krossat av lagens krav och Guds helighet och ser sin syndfullhet och vet att han är förlorad och behöver någon som frälser honom från synden.
Han har därmed gett upp allt hopp om att på något sett frälsa sig själv och har satt hela sin förtröstas på Jesus Kristus och hans verk på korset.
Tecknet på att han tror är att han bär frukt och att hans tro inte är död (Jakobsbrevet) och att man håller ut till slutet oavsett hur mycket lidande och stormar man får gå igenom.

http://bergsjobloggen.blogspot.se/2013/06/falsk-kristendom-kontra-sann-kristendom.html