Translate

tisdag 11 juni 2013

Gud ser dina dolda hemligheter

De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem. 16 Det skall visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna - Rom 2:15-16
Alla människor har ett samvete och det samvetet vittnar om vad som är rätt och fel.
Gud har gett oss detta samvete och hans lag ligger i samvetet.
Gud är vår skapare och hela skapelsen vittnar om att det finns en Gud. Kolla på klorofyllet i växterna, människans spermier, fåglarna, fiskarna, sommarn och vintern. Allt vittnar om att det finns en skapare.
Alla vet detta och all har ett samvete.
Men eftersom Gud äger oss så kommer han en dag att döma oss efter våra gärningar.
Om Gud är rättvis så måste han döma brottslingen rättvist.
Om någon begår ett mord så kräver samhället att den mannen straffas för sina synder. Annars kulle samhället fela. Om Gud är rättvis måste han döma syndarna.
Bibeln säger att alla har syndat. Det betyder att det finns ingen som gör det goda. Alla är onda i Guds ögon.
Vi har detta samvete som vittnar om det. Varje gång en människa ljuger så svider det till i hans samvete för han vet att det är fel att ljuga, men ändå gör han det för att skydda sig själv.
Varje gång en människa begår äktenskapsbrott så svider det till i samvetet och man gör allt för att dölja det.
Ja det finns många saker som är syndigt som kan gnaga i en människas samvete. Stöld, olydnad mot föräldrarna, lustor, förtal, skvaller, hädelse, avguderi, missbruk av Guds namn.
Allt skall enligt  bibelversen ovan skall på domens dag avslöjas. Man kan likna det vid en himmelsk dvd.
Allt som du tänker och gör genom hela ditt liv spelas in på en dvd. Gud ser allt och om vi skulle ta den dvd´s idag och spela upp den offentligt för alla dina kompisar. Så hade du sprungit iväg och gjort allt för att få dvd´n att sluta spela och alla dina kompisar hade övergivit dig för du har tänkt så mycket vidrigt så att du absolut inte skulle vilja att någon såg det.
På domens dag skall allt avslöjas och vi skall få vår rättvisa dom.
De som har gjort det onda och vars samveten vet det kommer att bli dömda av Gud till eld och svavel och pina för sina brott.
Men de som gjort det goda skall komma in i paradiset till Gud.
Men säger du.. du sade ju allt alla är onda?
Ja precis men det finns ett sätt att bli god och det sättet beror inte på oss utan på en annan som är allt igenom god. Det finns en person som är Gud själv som är God. Han höll hela lagen hans samvete vart aldrig befläckat. Hans namn är Jesus Kristus. Han gjorde de inte vi kunde göra. Han levde ett perfekt liv och han dog i vårt ställe. Gud tömde ut all sin vrede och illska över synden på honom. Bara en ren man kunde dö i vårt ställe. Han har tagit straffet på korset. Han dog för våra synder.
Den som tror på honom och omvänder sig i från synden skall bli frälst.
Så stor är hans kärlek att han gjorde detta möjligt. Vi som inte förtjänade det. Vi som var slavar under synden kan nu bli befriade från den och få ett renat samvete. Var och en som tror och omvänder sig skall få synderna förlåtelse och ett renad samvete. Ty inga offer i världen kan sona för våra synder eller rena vårt samvete. Bara ett offer från Gud kan göra det..
Offret finns och det var Jesus..