Translate

fredag 28 juni 2013

Förkunnar New Wine ett sant evangelium?


En del säger att man inte skall peka på vad som är fel.
Jag har svårt med detta argumentet eftersom att profeterna i GT gjorde det hela tiden.
Samtidigt som de pekade på vad som var rätt..
Bibeln säger att Evangelium är Guds kraft till frälsning (Rom 1:16).
Det är bara evangelium som frälser. Det finns inget annat som kan frälsa en människa än evangelium.
Därför är det den viktigaste frågan en kristen bör ställa sig och forska i. "Vad är evangelium"
Utan evangelium ingen frälsning och om evangelium är förfalskad och inte i orginal version finns det ingen frälsning heller.

Jag satt och kollade igenom flertalet predikningar i från New Wine konferensen år 2011 och 2012.
Om man gör en granskning av något så skall man hålla sig till bibeln. Och bibeln säger att om någon förkunnar ett annat evangelium än det Paulus förkunnade är han under en förbannelse (Gal 1:6-10)
Predikningarna jag kollade på var flera stycken men de som fångade mitt intresse var de som hade med evangelium att göra. Det fanns undervisning av Kjell-Axel Johansson under konferensen år 2011 med titeln "Evangeliet, Vad är det?"?
Med en sådan titel så är det ju uppenbart att man borde kunna se vad deras syn på evangelium är. Som jag uppfattar deras förkunnelse så är evangelium inte bara syndernas förlåtelse utan man går ett steg till.
Han tolkar evangelium som Guds rike och Guds rike är då enligt honom under och tecken och ett liv med Gud. Men han definierar vad evangelium är i del två i sin serie om "Evangeliet, vad är det"?
Han säger följande "Evangelium är att Gud regerar, Vi är kallade till gemenskap med honom, vi är kallade till att göra Guds vilja"
Detta i sig är inte fel men det är inte evangelium. Det som får mig att reagera extra är att han säger i samma predikan att det är detta budskap vi skall predika för folk.
Så det handlar alltså om upplevelser med Gud om att se Gud verka.
Men om vi läser Paulus brev hur mycket talar Paulus om detta?

Det som intressanta när man lyssnar på denna förkunnelse är att man talar om Luther, Man talar om Wesley. Men man förkunnar inte vad de förkunnade angående evangelium.
Jag har mött detta mycket inom den karismatiska rörelsen. När jag var med i Livets ord så var det samma sak. Man såg upp till William Booth, till John Wesley, till George Whitefield och till Jonathan Edwards och Charles Finney.
Men aldrig någonsin fick man höra de förkunna något av vad dessa kända gamla väckelse predikanter stod för.
Jag fick en chock när jag själv köpte en bok med Edwards predikningar eller med Wesley eftersom vad de förkunnade var långt ifrån vad alla som nämner om dem förkunnar.
För vad gamla väckelsegubbarna förkunnade var bibelns sanna evangelium och det var inte alls vad Kjell-Axel förkunnade.
För att kolla upp lite mera om "Evangeliet" som sprids på New Wine så kollade jag även på en predikan från 2012 med Per-Eive Berndtsson som hette "Du måste bli född på nytt"
Även här fanns inte mycket till evangelium utom ett litet Luther citat om att vi är "fördärvade, fördömda och förlorade" utan Gud. Men inte ens det innehåller något om att vi är syndare och inte bara små sådana utan våra synder är så allvarliga att Gud är arg på oss och vi har uppeggat Guds vrede. Gud är helig och måste straffa all synd. Och det var därför Jesus kom och dog på grund av våra synder. Han dog för att sätta oss fria från syndens slaveri. pånyttfödelsen är befrielsen från syndens makt i våra hjärtan att gå från död till Liv.
Men här var det något annat han nämnde att pånyttfödelsen innebär att tro på att Jesus är Gud vilket är sant.
Men själva evangelium saknades och Kjell- Axels definition av evangelium var något helt annat än vad Paulus beskriver som evangelium i Rom kapitel 1-3. Evangelium som är en Guds kraft till frälsning.

Så förkunnas då evangelium på New Wine, Det kanske det gör, men jag har inte funnit det.
Skulle de neka att de tror på evangelium?
-Det skulle de säkert inte.
Men om detta är deras definition som sades i predikan med Kjell-Axel Johansson "Evangelium är att Gud regerar, Vi är kallade till gemenskap med honom, vi är kallade till att göra Guds vilja"
Så är svaret nej,  utan istället omdefinieras det till något helt annat än vad evangelium handlar om.
I stället förkunnas ett förvanskat evangelium och det är farligt för om man förkunnar ett förvanskat evangelium för icke kristna för man dem rakt ner i helvetet.
Det farliga med att säga till folk att detta är evangelium är att man ger en fel bild på evangelium och lär folk att förkunna det så.
Och fokus läggs istället på under och tecken, karismatik och andliga upplevelser.
Jag har besökt konferensen själv. Och jag minns året då New Wine´s ledare profeterade att världsekonomin skulle falla inom ett år. Något som aldrig skedde.
Jag minns de profetiorna jag fick över mig som fick mig att gå helt fel under många år och tro att jag var något som jag inte var vilket ledde till prestationsångest...
Jag minns Heidi Bakers profetia förra året om att alla som var på plats skulle inom ett år vinna (10-12?) för Kristus.
Det har gått ett år idag ganska så exakt och jag har inte sett de som jag känner som var där vinna 10 för Kristus.
Vad säger bibeln om sådant? "så vet: När profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat." - 5 Mos 18:22 

Är det fel med under och tecken?
Nej, Absolut inte. Jag tror på det...
Är jag emot karismatik?
Nej, absolut inte! Jag tror på det..
Men ALDRIG på bekostnad av Guds evangelium!!!...

Vi kan se i svenska baptistväckelsen att det förkom helande och karismatik men då var evangelium i centrum
läs mer om det här : http://bergsjobloggen.blogspot.se/2013/04/svenska-baptistvackelsen-karismatiska.html

Läs gärna hela serien om den svenska baptistväckelsen på 1800 talet och NOTERA den stora skillnaden mot dagens New Wine i och det man kallar väckelse i dag.. .

Vi kan även läsa om pionjärsmissionen i ett onått område i modern tid hur helande under och befrielser förekom :

http://bergsjobloggen.blogspot.se/2013/05/pionjarsmission-och-under-och-tecken.html

I inget av fallen kompromissades det med Guds evangelium.

Vad är då Guds evangelium?

Vem kan förklara det bättre än Paul Washer och hans predikan De största orden i skriften