Translate

lördag 29 juni 2013

Den underjordiska hålan i helvetet - John Bunyan

 "Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar!" Matt 25:41

De i helvetes hålor, kommer att gå igenom en mängd plågor. De som är mest drabbade här på jorden har sällan mer än en sjukdom åt gången. Men skulle de ha pesten, febern och allt på en gång-- hur miserabelt kommer de inte att se sig själva!
Men allt detta är som ett bett från en fluga jämfört med de outhärdliga ihärdande smärtor som de i helvetet går igenom!
Där i helvetet har de alla olika fasor av helvetet att ta sig an:
Elden som aldrig släcks som bränner dem;
en sjö av brinnande svavel som kväver dem;
eviga kedjor som binder dem;
totalt mörker som skrämmer dem, och
ett samvete som för evigt plågar dem!
någon av dessa är värre att bära, än någon plåga en människa någonsin kan möta här på jorden!
Helvetets plågor är också  UNIVERSIELLA, som känns i varje del av kroppen och själen som återger deras lidande som mest outhärdligt! I dem sjukdomar vi går igenom på jorden, kan vissa lemmar vara friska och andra inte. Men i helvetet är alla lemmar och delar av kropp och själ kontinuerligt plågat;
Ögat är plågat när han ser alla demoner, som visar sig i alla svarta fruktansvärda former som synden kan ge dem!
Örat är plågat med de höga skriken och kontinuerliga ropen från de dömda.
Näsborrararna är kvävda med eld sulfur.
Tungan är täckt av brända blåsor
Hela kroppen är i eld och svavel!
 Ensföreställningar och fantasier är plågade av vetskapen av himlen som man gått miste om.
 Minnet är plågat av reflektioner över alla gånger man hade att bli frälst.
 Tankarna är plågade när man ser hur mycket värdefull tid man slösat bort.
  Ens förstånd är plågat när man tänker på nuvarande plågor, och kommande plågor som varar i evighet.
En samvete är plågat med ett konstant gnagande.

En annan sak som gör helvetes misär så fruktansvärda, är det EXTREMA plågandet.
Elden som brinner är så våldsam att inget vatten i havet kan släcka den!
Plågorna man går igenom är så extrema, att ingen kan veta hur de är utom de som går igenom dem själva!
En annan sak av helvetets misär är att plågorna ALDRIG tar slut. Så omväxlande, så universiella, så extremt
våldsamma som de är, så är de ändlösa och de har ingen vila.
Men det som gör detta så hemskt är det ändlösa plågandet "Och dessa skall gå bort till evigt straff" Matt 25:46

SÄLLSKAPET de har är en annan del av deras elände. Plågade demoner och plågade själar är deras enda sällskap! Fruktansvärda skrik och ylande, under extrem smärta, och fruktansvärda hädelser, är deras enda samtal!
PLATSEN som de plågas i är en annan sak som ökar lidandet. Helvetet är ett typiskt exempel på allt elände  --
ett fängelse,
en fängelsehåla,
ett ändlöst hål,
en sjö av eld och svavel,
en ugn av eld som brinner i för evigt,
evigt mörker!

Elakheten hos de som plågar oss är en annan sak som förvärrar plågorna.
Plågarna är demonerna, hos vilka det inte finns något medlidande. De blir själva plågade, men njuter av att plåga andra.
Men vad som gör dessa lidande värst-- är att det kommer ALLTID att vara så -- dessa outhärdliga lidanden skall aldrig ta slut! "Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden" kommer för evigt att klinga i deras öron! Den miserabla situation de befinner sig i, skall aldrig ta slut!