Translate

tisdag 25 juni 2013

Den helige ande är Gud.

Ett av problemen jag har med vissa grenar av den karismatiska rörelsen är att man i stort sett förnekar treenigheten. Till exempel lär en del ut att man måste bli andedöpt som en ny erfarenhet efter frälsningen.?
Problemet då är att du har Jesus och Gud och är en del av dem men alltså inte då en del av anden?
Blir inte detta att plocka bort treenigheten som lär att Fadern, sonen och anden är separata personen. Fadern, Sonen och anden är alla Gud. Det finns bara en Gud.
Så Anden är lika mycket gud som Jesus och Fadern är.
Det finns ingen skillnad i grad hos dem. Och har man del av fadern så har man också del av anden.
Att den helige anden är Gud kan vi finna på flera ställen i skriften där Anden har samma attribut som bara Gud har.
Till exempel :

- Den helige Ande är Evig, Hebr 9:14
- Han är allestädes närvarande, Ps 139:7-19
- Han är allvetande, 1 Kor 2:10-22
- Han är allsmäktig, Luk 1:35-37
- Han är helig, Rom 1:4, Ef 1:13
- Han är god, Ps 143:10
- Han är skaparen, 1 mos 1:2
- Han är återlösaren, Ef 4:30
- Han är frälsaren, Tit 3:5
- Han tar emot tillbedjan, Fil 3:3

OSV..
Listan kan göras lång.
Men Den Helige ande har precis samma attribut som Gud och Jesus. Ingen annan kan ha dessa attribut.
Den helige anden är lika mycket Gud som Fadern och Jesus.
Så om man då enligt en del inte har anden om man inte talar i tungor. Hur får man då ihop det med treenigheten? Har vi del av fadern och sonen men inte anden?
Rom 8:9 säger ".Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom."
Om man inte har anden tillhör man inte ens Gud. varför det? 
Jo för att Gud är treenig. Tillhör man Gud så har man anden.
Så enligt mig och klassisk kristen teologi innan den karismatiska rörelsen kom.
så får man del av anden genom pånyttfödelsen.
Den dagen en död människa reses till liv och börjar tro på evangelium och Jesu verk på korset får man del av anden.
Det kan inte vara så att man bara har fadern och sonen men inte anden när man är pånyttfödd.
Anden bor i våra hjärtan (2 Kor 1:22) Likaså Fadern (Gal 4:6) och Jesus (Ef 3:17)