Translate

lördag 29 juni 2013

Den underjordiska hålan i helvetet - John Bunyan

 "Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar!" Matt 25:41

De i helvetes hålor, kommer att gå igenom en mängd plågor. De som är mest drabbade här på jorden har sällan mer än en sjukdom åt gången. Men skulle de ha pesten, febern och allt på en gång-- hur miserabelt kommer de inte att se sig själva!
Men allt detta är som ett bett från en fluga jämfört med de outhärdliga ihärdande smärtor som de i helvetet går igenom!
Där i helvetet har de alla olika fasor av helvetet att ta sig an:
Elden som aldrig släcks som bränner dem;
en sjö av brinnande svavel som kväver dem;
eviga kedjor som binder dem;
totalt mörker som skrämmer dem, och
ett samvete som för evigt plågar dem!
någon av dessa är värre att bära, än någon plåga en människa någonsin kan möta här på jorden!
Helvetets plågor är också  UNIVERSIELLA, som känns i varje del av kroppen och själen som återger deras lidande som mest outhärdligt! I dem sjukdomar vi går igenom på jorden, kan vissa lemmar vara friska och andra inte. Men i helvetet är alla lemmar och delar av kropp och själ kontinuerligt plågat;
Ögat är plågat när han ser alla demoner, som visar sig i alla svarta fruktansvärda former som synden kan ge dem!
Örat är plågat med de höga skriken och kontinuerliga ropen från de dömda.
Näsborrararna är kvävda med eld sulfur.
Tungan är täckt av brända blåsor
Hela kroppen är i eld och svavel!
 Ensföreställningar och fantasier är plågade av vetskapen av himlen som man gått miste om.
 Minnet är plågat av reflektioner över alla gånger man hade att bli frälst.
 Tankarna är plågade när man ser hur mycket värdefull tid man slösat bort.
  Ens förstånd är plågat när man tänker på nuvarande plågor, och kommande plågor som varar i evighet.
En samvete är plågat med ett konstant gnagande.

En annan sak som gör helvetes misär så fruktansvärda, är det EXTREMA plågandet.
Elden som brinner är så våldsam att inget vatten i havet kan släcka den!
Plågorna man går igenom är så extrema, att ingen kan veta hur de är utom de som går igenom dem själva!
En annan sak av helvetets misär är att plågorna ALDRIG tar slut. Så omväxlande, så universiella, så extremt
våldsamma som de är, så är de ändlösa och de har ingen vila.
Men det som gör detta så hemskt är det ändlösa plågandet "Och dessa skall gå bort till evigt straff" Matt 25:46

SÄLLSKAPET de har är en annan del av deras elände. Plågade demoner och plågade själar är deras enda sällskap! Fruktansvärda skrik och ylande, under extrem smärta, och fruktansvärda hädelser, är deras enda samtal!
PLATSEN som de plågas i är en annan sak som ökar lidandet. Helvetet är ett typiskt exempel på allt elände  --
ett fängelse,
en fängelsehåla,
ett ändlöst hål,
en sjö av eld och svavel,
en ugn av eld som brinner i för evigt,
evigt mörker!

Elakheten hos de som plågar oss är en annan sak som förvärrar plågorna.
Plågarna är demonerna, hos vilka det inte finns något medlidande. De blir själva plågade, men njuter av att plåga andra.
Men vad som gör dessa lidande värst-- är att det kommer ALLTID att vara så -- dessa outhärdliga lidanden skall aldrig ta slut! "Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden" kommer för evigt att klinga i deras öron! Den miserabla situation de befinner sig i, skall aldrig ta slut!fredag 28 juni 2013

Förkunnar New Wine ett sant evangelium?


En del säger att man inte skall peka på vad som är fel.
Jag har svårt med detta argumentet eftersom att profeterna i GT gjorde det hela tiden.
Samtidigt som de pekade på vad som var rätt..
Bibeln säger att Evangelium är Guds kraft till frälsning (Rom 1:16).
Det är bara evangelium som frälser. Det finns inget annat som kan frälsa en människa än evangelium.
Därför är det den viktigaste frågan en kristen bör ställa sig och forska i. "Vad är evangelium"
Utan evangelium ingen frälsning och om evangelium är förfalskad och inte i orginal version finns det ingen frälsning heller.

Jag satt och kollade igenom flertalet predikningar i från New Wine konferensen år 2011 och 2012.
Om man gör en granskning av något så skall man hålla sig till bibeln. Och bibeln säger att om någon förkunnar ett annat evangelium än det Paulus förkunnade är han under en förbannelse (Gal 1:6-10)
Predikningarna jag kollade på var flera stycken men de som fångade mitt intresse var de som hade med evangelium att göra. Det fanns undervisning av Kjell-Axel Johansson under konferensen år 2011 med titeln "Evangeliet, Vad är det?"?
Med en sådan titel så är det ju uppenbart att man borde kunna se vad deras syn på evangelium är. Som jag uppfattar deras förkunnelse så är evangelium inte bara syndernas förlåtelse utan man går ett steg till.
Han tolkar evangelium som Guds rike och Guds rike är då enligt honom under och tecken och ett liv med Gud. Men han definierar vad evangelium är i del två i sin serie om "Evangeliet, vad är det"?
Han säger följande "Evangelium är att Gud regerar, Vi är kallade till gemenskap med honom, vi är kallade till att göra Guds vilja"
Detta i sig är inte fel men det är inte evangelium. Det som får mig att reagera extra är att han säger i samma predikan att det är detta budskap vi skall predika för folk.
Så det handlar alltså om upplevelser med Gud om att se Gud verka.
Men om vi läser Paulus brev hur mycket talar Paulus om detta?

Det som intressanta när man lyssnar på denna förkunnelse är att man talar om Luther, Man talar om Wesley. Men man förkunnar inte vad de förkunnade angående evangelium.
Jag har mött detta mycket inom den karismatiska rörelsen. När jag var med i Livets ord så var det samma sak. Man såg upp till William Booth, till John Wesley, till George Whitefield och till Jonathan Edwards och Charles Finney.
Men aldrig någonsin fick man höra de förkunna något av vad dessa kända gamla väckelse predikanter stod för.
Jag fick en chock när jag själv köpte en bok med Edwards predikningar eller med Wesley eftersom vad de förkunnade var långt ifrån vad alla som nämner om dem förkunnar.
För vad gamla väckelsegubbarna förkunnade var bibelns sanna evangelium och det var inte alls vad Kjell-Axel förkunnade.
För att kolla upp lite mera om "Evangeliet" som sprids på New Wine så kollade jag även på en predikan från 2012 med Per-Eive Berndtsson som hette "Du måste bli född på nytt"
Även här fanns inte mycket till evangelium utom ett litet Luther citat om att vi är "fördärvade, fördömda och förlorade" utan Gud. Men inte ens det innehåller något om att vi är syndare och inte bara små sådana utan våra synder är så allvarliga att Gud är arg på oss och vi har uppeggat Guds vrede. Gud är helig och måste straffa all synd. Och det var därför Jesus kom och dog på grund av våra synder. Han dog för att sätta oss fria från syndens slaveri. pånyttfödelsen är befrielsen från syndens makt i våra hjärtan att gå från död till Liv.
Men här var det något annat han nämnde att pånyttfödelsen innebär att tro på att Jesus är Gud vilket är sant.
Men själva evangelium saknades och Kjell- Axels definition av evangelium var något helt annat än vad Paulus beskriver som evangelium i Rom kapitel 1-3. Evangelium som är en Guds kraft till frälsning.

Så förkunnas då evangelium på New Wine, Det kanske det gör, men jag har inte funnit det.
Skulle de neka att de tror på evangelium?
-Det skulle de säkert inte.
Men om detta är deras definition som sades i predikan med Kjell-Axel Johansson "Evangelium är att Gud regerar, Vi är kallade till gemenskap med honom, vi är kallade till att göra Guds vilja"
Så är svaret nej,  utan istället omdefinieras det till något helt annat än vad evangelium handlar om.
I stället förkunnas ett förvanskat evangelium och det är farligt för om man förkunnar ett förvanskat evangelium för icke kristna för man dem rakt ner i helvetet.
Det farliga med att säga till folk att detta är evangelium är att man ger en fel bild på evangelium och lär folk att förkunna det så.
Och fokus läggs istället på under och tecken, karismatik och andliga upplevelser.
Jag har besökt konferensen själv. Och jag minns året då New Wine´s ledare profeterade att världsekonomin skulle falla inom ett år. Något som aldrig skedde.
Jag minns de profetiorna jag fick över mig som fick mig att gå helt fel under många år och tro att jag var något som jag inte var vilket ledde till prestationsångest...
Jag minns Heidi Bakers profetia förra året om att alla som var på plats skulle inom ett år vinna (10-12?) för Kristus.
Det har gått ett år idag ganska så exakt och jag har inte sett de som jag känner som var där vinna 10 för Kristus.
Vad säger bibeln om sådant? "så vet: När profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat." - 5 Mos 18:22 

Är det fel med under och tecken?
Nej, Absolut inte. Jag tror på det...
Är jag emot karismatik?
Nej, absolut inte! Jag tror på det..
Men ALDRIG på bekostnad av Guds evangelium!!!...

Vi kan se i svenska baptistväckelsen att det förkom helande och karismatik men då var evangelium i centrum
läs mer om det här : http://bergsjobloggen.blogspot.se/2013/04/svenska-baptistvackelsen-karismatiska.html

Läs gärna hela serien om den svenska baptistväckelsen på 1800 talet och NOTERA den stora skillnaden mot dagens New Wine i och det man kallar väckelse i dag.. .

Vi kan även läsa om pionjärsmissionen i ett onått område i modern tid hur helande under och befrielser förekom :

http://bergsjobloggen.blogspot.se/2013/05/pionjarsmission-och-under-och-tecken.html

I inget av fallen kompromissades det med Guds evangelium.

Vad är då Guds evangelium?

Vem kan förklara det bättre än Paul Washer och hans predikan De största orden i skriften
onsdag 26 juni 2013

Älskar Gud oomvända syndare? - Charles Finney

Eftersom en del påstår att detta med att Gud hatar syndare är något som endast reformerta förkunnar så jag publicerar här med en predikan av Charles Finney som absolut inte var reformert utan snarare tvärt om. Jag har läst tillräckligt mycket väckelse predikningar för att veta att sådana uttalanden är helt tagna ur luften även arminianer som John Wesley trodde det och nu skall vi se att Charles Finney förkunnade det och trodde det. 
Obs jag står personligen inte för Finneys Pelagianska läror utan detta är bara för att visa att även han trodde så här. Detta är från hans predikan "Guilt of Sin" Min egna översättning från engelskan:


"en Gud som dagligen visar sin vrede." Psalm 7:11 ("Gud är dagligen arg på syndare", I den översättning Finney använder) 
Gud är inte endast emot synder som begås av syndaren, men han är emot syndaren själv!
En del folk har arbetat hårt för att försöka sudda ut denna sanning. Och försöker istället säga:
Att Gud är arg på synden.- men inte på syndaren;
Han hatar stöld men inte tjuven;
Han hatar äktenskapsbrott - men är nöjd med äktenskapsbrytaren.
Detta är total nonsens! Synden har ingen moralisk karaktär som inte hör ihop med syndaren. Den syndfulla handlingen är inte separerad från syndaren. Vad Gud hatar och ogillar är inte bara handlingen, saken som gjorts, bortsett från göraren-- Men han hatar göraren själv!! Det misshagar och bedrövar honom att en rationell  och moralisk agent under hans styre, skulle göra uppror mot sin egna skapare, emot allt det rätta och rättvisa i universum. Det är det som stöter Gud. Syndaren själv är det direkta och enda objektet för hans ilska!
Så biblen visar att Gud är arg på syndaren- och inte på den abstrakta synden. Om den onda inte omvänder sig så kommer Gud att vässa sitt svärd. Han har spänt sin båge och gjort den redo- Inte för att skjuta mot synden, utan för att skjuta syndaren. De onda har gjort vidriga grejer. Detta är bibeln enda lära och det sunda förnuftet i detta ämne.

"men den ogudaktige och den som älskar våld, dem hatar hans själ.! " Psalm 11:5 
"HERREN avskyr de högmodiga, de blir förvisso inte ostraffade" Ords 16:5 
"HERREN är en nitälskande Gud och en hämnare. HERREN tar hämnd och vredgas, HERREN tar hämnd på sina ovänner, han har vrede i förvar åt sina fiender." Nahum 1:2
" Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom." Joh 3:36 
" Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras." Rom 2:5  
"men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. !" Rom 2:8 
"Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras, vad har du då att säga?" Romans 9:22  
"åt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn." Ef 5:6 


tisdag 25 juni 2013

Den helige ande är Gud.

Ett av problemen jag har med vissa grenar av den karismatiska rörelsen är att man i stort sett förnekar treenigheten. Till exempel lär en del ut att man måste bli andedöpt som en ny erfarenhet efter frälsningen.?
Problemet då är att du har Jesus och Gud och är en del av dem men alltså inte då en del av anden?
Blir inte detta att plocka bort treenigheten som lär att Fadern, sonen och anden är separata personen. Fadern, Sonen och anden är alla Gud. Det finns bara en Gud.
Så Anden är lika mycket gud som Jesus och Fadern är.
Det finns ingen skillnad i grad hos dem. Och har man del av fadern så har man också del av anden.
Att den helige anden är Gud kan vi finna på flera ställen i skriften där Anden har samma attribut som bara Gud har.
Till exempel :

- Den helige Ande är Evig, Hebr 9:14
- Han är allestädes närvarande, Ps 139:7-19
- Han är allvetande, 1 Kor 2:10-22
- Han är allsmäktig, Luk 1:35-37
- Han är helig, Rom 1:4, Ef 1:13
- Han är god, Ps 143:10
- Han är skaparen, 1 mos 1:2
- Han är återlösaren, Ef 4:30
- Han är frälsaren, Tit 3:5
- Han tar emot tillbedjan, Fil 3:3

OSV..
Listan kan göras lång.
Men Den Helige ande har precis samma attribut som Gud och Jesus. Ingen annan kan ha dessa attribut.
Den helige anden är lika mycket Gud som Fadern och Jesus.
Så om man då enligt en del inte har anden om man inte talar i tungor. Hur får man då ihop det med treenigheten? Har vi del av fadern och sonen men inte anden?
Rom 8:9 säger ".Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom."
Om man inte har anden tillhör man inte ens Gud. varför det? 
Jo för att Gud är treenig. Tillhör man Gud så har man anden.
Så enligt mig och klassisk kristen teologi innan den karismatiska rörelsen kom.
så får man del av anden genom pånyttfödelsen.
Den dagen en död människa reses till liv och börjar tro på evangelium och Jesu verk på korset får man del av anden.
Det kan inte vara så att man bara har fadern och sonen men inte anden när man är pånyttfödd.
Anden bor i våra hjärtan (2 Kor 1:22) Likaså Fadern (Gal 4:6) och Jesus (Ef 3:17)torsdag 20 juni 2013

Varning för hyckleri

Sedan kom några fariseer och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och frågade: 2 "Varför bryter dina lärjungar mot de äldstes stadgar?* De tvättar inte händerna innan de äter." 3 Han svarade dem: "Varför bryter ni mot Guds bud för era stadgars skull? 4 Gud har sagt: Hedra din far och din mor och: Den som förbannar sin far eller mor skall straffas med döden.* 5 Men ni påstår: Om någon säger till sin far eller mor: Vad du kunde ha fått av mig, det ger jag som offergåva,* 6 då skall han inte hedra sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord för era stadgars skull. 7 Ni hycklare, rätt profeterade Jesaja om er: 8 Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.* 9 Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människors bud - (Matt 15:1-9)
.
Deta vi ser i denna texten är att hycklare ser helighet som något yttre och inte som något som sker i hjärtat.
Fariseérna  anklagade Jesus och hans lärjungar för att man inte tvättade händerna innan maten.
Detta var ett människobud som inte finns med i bibeln. Detta människobud gjorde man en stor grej av och föraktade folk som inte höll deras standard om vad som var rätt och fel.
Men de hade missat alltihop, för de var helighet något yttre. För dem bestod att tjäna Gud i ritualer i ytliga grejer. Vi har mängder av exempel på sådant idag. Folk som säger att man inte får ta en öl till maten eller en cider eller ett glas vin. Folk som säger att man måste klä sig på ett speciellt sätt i kyrkan.
Folk som säger att man inte får titta på TV eller läsa tidningen. Folk som säger det får du inte ta på och inte röra på det. Folk som säger att man måste tvätta händerna innan maten. Folk som säger att man måste klä sig på ett visst sätt. Fariseerna såg det som orent att inte tvätta händerna innan maten . I dag i Sverige finns det tusentals som bryr sig mer om bordskicket och dresscodes än om Guds verkliga bud.
Allt sådant är människobud som inte finns med i bibeln. Fariseerna som var den tidens andliga ledare lärde ut dessa människobud till folk i Guds namn, men nu kommer Jesus och visar dem på deras hyckleri.
Jesus säger ni Hycklare!! Och så pekar han på det femte budet om att hedra sin fader och moder.
Vilket de inte gjorde för de såg det som mera andligt att ge sina pengar i kollekten än att ta hand om sina egna familjemedlemmar i behov.
De största hycklarna i dag är de som ger mängder av pengar i kollekten men inte hjälper de fattiga.
Precis som fariseerna gjorde. I stället för att ta hand om sina fattiga föräldrar som inte hade en pension så gav man allt i kollekten och trodde sig blidka Gud.  De var de största hycklarna i Israel och vi får passa oss så att vi inte blir som de.   Vi måste se upp att vi inte blir fariseer som lägger vikt vid yttre handlingar istället för att lägga vikt vid Guds kärleks bud.

Jag säger detta för jag har absolut varit den största av alla fariseer innan lagen kom och gav mig insikt på mina synder och behov av en frälsare..
Jag brukade se folk som kallade sig för kristna dricka en öl till maten och föraktade dem för det medans jag själv bröt mot Guds bud. För mig handlade kristen tro om ytliga handlingar, så som att ge pengar i en kollekt, böner och fastor. Inget av det är fel i sig men om de går utöver kärleken till sin nästa blir de fel och en synd. Jag var den största av alla hycklare i Sverige. Matt kapitel 23 var en utmärkt beskrivning av mig.. Fariseerna var mästare på att ta vara på det yttre men vara orena på insidan. Se upp för hyckleriet det kommer leda dig till helvetet.
Vi behöver dagligen vara på vakt mot hyckleriet och inte låta det gräva bo i vårt hjärta.
Vad som behövs är en reformation i hjärtat. En renhet i hjärtat som inte kan skapas av någon människa utan bara av Gud.


tisdag 18 juni 2013

Liknelsen om ogräset

24 En annan liknelse framställde han för dem: "Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge." - Matt 13:24-30

Jesus berättar här en liknelse om Guds rike. Vad han säger är något som borde få varje människa som besöker en kyrka eller kallar sig kristen att skaka till.
Vad han säger är något om himmelriket alltså om Guds rike.
En man sår ordet. Detta ordet är Guds ord som på något sätt sprids. Det kan var genom predikan eller genom läsning av ordet. Och ogräs kommer att sås in bland vetet i åkern.
Ogräset är det som kommer att brännas upp vid tidens slut. Detta är alltså folk som inte är pånyttfödda eller omvända. Medans vetet är de sanna kristna.
Det intressanta är att Jesus säger att de måste växa tillsammans intill tidens slut.
Så i det som kallas Guds församling kommer finnas sanna kristna och icke omvända personer utan sådana som fortfarande är otroende.
Detta är därför jag förkunnar på det sättet jag gör. För jag vet vad bibeln säger om detta.
Jesus sade att många skall komma till mig på den dagen och säga Herre, Herre. Ändå kommer de inte in i himlen. De blir dömda bort från Gud på domens dag. Detta är ogräset som har växt bland vetet och tror sig hela tiden ha tjänat Gud.
Det intressanta är att Jesus nämner under och tecken och profetior om dessa som inte kommer in i himlen.
Varför gör han det?
Jo, Jesus visste mycket väl hjärtats korruption.
Så många gånger möter jag själv folk som säger pekar på under och tecken och profetior och stora arbeten och därmed tycker man att det är ett Guds verk.
Men det behöver det inte alls vara och Jesu ord om detta visar att så inte alltid är fallet.
Människans hjärta är korrupt och fullt av självbedrägeri. Vetet och Ogräset måste växa tillsammans men få finner vägen (Matt 7:14).
Vad är då en sann kristen?  Är det att man ber en frälsningsbön och sedan inte visar något yttre tecken på ett förändrat liv?
Är det att han som barn fick lite vatten på huvudet och prästen sade att nu tillhör du Guds rike?
Är det att bota sjuka, profetera och driva ut andar.?
Nej, Jesus sade ju tydligt att det inte alls är ett tecken.

Utan en sann kristen präglas av en människa som fått sitt hjärta krossat av lagens krav och Guds helighet och ser sin syndfullhet och vet att han är förlorad och behöver någon som frälser honom från synden.
Han har därmed gett upp allt hopp om att på något sett frälsa sig själv och har satt hela sin förtröstas på Jesus Kristus och hans verk på korset.
Tecknet på att han tror är att han bär frukt och att hans tro inte är död (Jakobsbrevet) och att man håller ut till slutet oavsett hur mycket lidande och stormar man får gå igenom.

http://bergsjobloggen.blogspot.se/2013/06/falsk-kristendom-kontra-sann-kristendom.htmllördag 15 juni 2013

Ray Comfort medverkade på Joyce Meyer show

Jag fick i morse syn på en video där Ray Comfort medverkar i Joyce Meyer show.
Det var väldigt intressant att kolla på för Ray sitter i en hel timme med Joyce och berättar om evangelium och hur man sprider det effektivt.
Att Joyce Meyer skulle bjuda in honom kom för mig lite som en chock, men det var tydligen många som hade sagt till Joyce att ha med honom i programmet.
Det är något positivt i min mening när en som är så populär som Joyce som har mängder av tittare bjuder in en sådan som Ray Comfort. Joyce verkade ha lite problem med en del av vad Ray sade. Hon verkade inte alls hålla med om att man skall använda lagen i evangelisation och motsade det efter cirka 10 minuter in.
Men senare i programmet verkade hon plötsligt hålla med.
Jag blir förvirrad när hon sedan annonserar Bonnkes böcker om evangelisation som inte lär ut att förkunna evangelium eller dess innehåll utan som lär ut att, bekänna, befalla, visualisera och tro och be.
Jag vet inte själv om Joyce tror på evangelium. Hon verkade reagera mot en del av vad Comfort sade om att man måste använda lagen innan man predikar evangelium annars för man kyrkor fulla av falska omvändelser.
Samt att evangelium är inte något man hör från Meyers talarstol.
Men hur som helst positivt att en sådan som Comfort fick en vara med i hennes show och att han tog chansen på det sättet han gjorde och berättade hur man förkunnar evangelium och vad dess innehåll är..
På nästan varje av hennes frågor så svarar han samma sak och han pratar om lagens funktion och människans behov av en frälsare.
Guds ord bär inga bojor utan kan spridas var som helst. Även på de mest oväntade ställerna.


Del 1

                                                                         Del 2


tisdag 11 juni 2013

Gud ser dina dolda hemligheter

De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem. 16 Det skall visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna - Rom 2:15-16
Alla människor har ett samvete och det samvetet vittnar om vad som är rätt och fel.
Gud har gett oss detta samvete och hans lag ligger i samvetet.
Gud är vår skapare och hela skapelsen vittnar om att det finns en Gud. Kolla på klorofyllet i växterna, människans spermier, fåglarna, fiskarna, sommarn och vintern. Allt vittnar om att det finns en skapare.
Alla vet detta och all har ett samvete.
Men eftersom Gud äger oss så kommer han en dag att döma oss efter våra gärningar.
Om Gud är rättvis så måste han döma brottslingen rättvist.
Om någon begår ett mord så kräver samhället att den mannen straffas för sina synder. Annars kulle samhället fela. Om Gud är rättvis måste han döma syndarna.
Bibeln säger att alla har syndat. Det betyder att det finns ingen som gör det goda. Alla är onda i Guds ögon.
Vi har detta samvete som vittnar om det. Varje gång en människa ljuger så svider det till i hans samvete för han vet att det är fel att ljuga, men ändå gör han det för att skydda sig själv.
Varje gång en människa begår äktenskapsbrott så svider det till i samvetet och man gör allt för att dölja det.
Ja det finns många saker som är syndigt som kan gnaga i en människas samvete. Stöld, olydnad mot föräldrarna, lustor, förtal, skvaller, hädelse, avguderi, missbruk av Guds namn.
Allt skall enligt  bibelversen ovan skall på domens dag avslöjas. Man kan likna det vid en himmelsk dvd.
Allt som du tänker och gör genom hela ditt liv spelas in på en dvd. Gud ser allt och om vi skulle ta den dvd´s idag och spela upp den offentligt för alla dina kompisar. Så hade du sprungit iväg och gjort allt för att få dvd´n att sluta spela och alla dina kompisar hade övergivit dig för du har tänkt så mycket vidrigt så att du absolut inte skulle vilja att någon såg det.
På domens dag skall allt avslöjas och vi skall få vår rättvisa dom.
De som har gjort det onda och vars samveten vet det kommer att bli dömda av Gud till eld och svavel och pina för sina brott.
Men de som gjort det goda skall komma in i paradiset till Gud.
Men säger du.. du sade ju allt alla är onda?
Ja precis men det finns ett sätt att bli god och det sättet beror inte på oss utan på en annan som är allt igenom god. Det finns en person som är Gud själv som är God. Han höll hela lagen hans samvete vart aldrig befläckat. Hans namn är Jesus Kristus. Han gjorde de inte vi kunde göra. Han levde ett perfekt liv och han dog i vårt ställe. Gud tömde ut all sin vrede och illska över synden på honom. Bara en ren man kunde dö i vårt ställe. Han har tagit straffet på korset. Han dog för våra synder.
Den som tror på honom och omvänder sig i från synden skall bli frälst.
Så stor är hans kärlek att han gjorde detta möjligt. Vi som inte förtjänade det. Vi som var slavar under synden kan nu bli befriade från den och få ett renat samvete. Var och en som tror och omvänder sig skall få synderna förlåtelse och ett renad samvete. Ty inga offer i världen kan sona för våra synder eller rena vårt samvete. Bara ett offer från Gud kan göra det..
Offret finns och det var Jesus..

måndag 10 juni 2013

Paulus underhöll inte sina lyssnare

"1 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet* för er. 2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. 4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft." - 1 Kor 2:1-4
När Paulus kom till Korinth för att predika på gatorna som var det ingen underhållning.
Det var inga skämt eller smicker utan det var tvärtom. Paulus säger att han inte var en bra talare.
Han staplade nog fram orden. Han hade ingen stor frimodighet utan det var med stor rädsla som han gjorde det. Men en sak predikade han, Kristus som korsfärst och det bar med sig en stor kraft.
De oandliga dvs de icke kristna tog inte emot det (2:14). Men för de utvalda var det en Guds kraft till frälsning. När George Whitefield predikade så var det likadant. under tiden han stod på fälten och predikade så kom folk och ville tysta honom. Man häcklade och hånade honom man kastade tomater och ägg på honom. Men det var en kraft i hans förkunnelse och tusentals blev frälsta under metodistväckelsen i England och USA genom att han förkunnade korset.


Denna bild är en målning från Whitefields tid. Mannen på lådan är George Whitefield som står och predikar evangelium på ett öppet fält. Vi ser folk med svärd eller spjut liknande grejer som försöker tysta honom och störa. Vi ser folk som spelar trummor och blåser i trumpeter och försöker störa hans förkunnelse.
När evangelium förkunnar och det är kraft i det så ser vi resultatet. Det blir uppståndelse och mängder blir frälsta. De som hånar mest är kanske senare de som blir omvända. De som hatar det mest är kanske senare de som blir omvända.
En sådan var Paulus men Gud visade honom nåd..


onsdag 5 juni 2013

Falsk kristendom kontra sann kristendom


Två predikningar med ungefär samma innehåll fast på olika sätt. 


Kristen urkundsförfalskning


                                                      Ett chockerande budskap för döva öron