Translate

måndag 13 maj 2013

John Calvins syn på omvändelse

Jag har tidigare skrivit om Thomas Watsons syn på omvändelse här. Nu skall vi se på John Calvins syn som inte skiljer så markant.
När jag läste boken ett frö av Anabaptismen så fick man intrycket av Anabaptisterna trodde något som reformatorerna inte trodde på när det gällde omvändelsen och pånyttfödelsen. Jag vet inte vart Luther och andra stod i frågan men jag vet vart Calvin stod och han skiljde sig inte alls mycket i från Anabaptisterna, Puritanerna eller bibeln. Så här skriver John Calvin själv utifrån Jes 55:7

" Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse." (Jes 55:7)
"Denna profet beskriver sann omvändelse i tre steg: först, Låt den ogudaktige överge sin väg; för det andra, den ogudaktige skall överge sina tankar; och för det tredje, Låt honom vända sig till Gud. I detta inkluderar han hela livskursen. Han begär att troende bär frukt av rättfärdighet som vittnar om deras nya födelse. Genom att lägga till ordet tankar, så pekar han på att det handlar inte bara om yttre handlingar utan att allt börjar i hjärtat; för även om vi skulle göra framsteg till det yttre, så kommer det inte bli mycket framsteg om inte våra hjärtan förändras. Sann omvändelse omfamnar en förändring i hela människan, inkluderat hans lustar, syften och gärningar. Gärningarna är synliga men deras rot är dold. Roten måste förändras så att det senare bär fram fruktbärande gärningar.Vi måste tvätta bort från våra tankar alla ondska och övervinna dem så att ett yttre vittnesbörd kan bäras fram. Om någon skryter om att han har blivit frälst men hans gärningar är precis samma som tidigare, så är hans skryt i onödan, för både förändring i hjärtat och en förändring i livet är nödvändiga." [1]
Så  Calvins syn på omvändelse var helt biblisk och helt i enlighet med vad Puritanerna och vad Jesus lärde.
Jesus sade att ett träd måste bära frukt annars kommer det att huggas ned och kastas i elden.
Det betyder om en som påstår sig vara kristen inte bär fram biblisk frukt kommer han att huggas bort och kastas i helvetet om han inte omvänder sig och tror på Jesu verk på korset och börjar producera sann biblisk frukt.

[1]John Calvins bibelkommentar till Jes 55:7. Översatt från engelskan av mig själv.