Translate

tisdag 7 maj 2013

Följ Paulus så som han följde Kristus!

Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel. - 1 kor 11:1
Ibland så hör jag folk säga att man inte skall följa andra Jesu lärjungar utan bara Kristus.
Men här säger Paulus något annat. Han säger följ mig så som jag följer Kristus som det står i den engelska bibeln. I sitt sammanhang talar Paulus om samvetets frihet. Att vi kan äta och dricka vad vi vill. I gamla testamentet så kunde man inte göra det för det fanns mat lagar. Men nu har Kristus uppfyllt de lagarna och vi är fria att äta fläsk eller kött eller vad vi nu vill äta. Men vi kan applicera vad Paulus säger till allt och inte bara till samvetets frihet. Paulus följde Kristus och vi som kristna kan med gott samvete se upp till andra som följer Kristus utan att det blir avgudadyrkan.

Men vad kan vi då lära oss av Paulus.? Vad finns det för saker som vi skall ta efter?  Listan kan göras lång men jag tar upp det han verkade fokusera mest på.

Jag skall nämna några grejer:
-Evangeliets förkunnelse.
-Paulus strid för evangelium.
-Paulus vakande mot falska läror.

Det första som Paulus sysslade med var evangeliums förkunnelse.
Paulus var en apostel och förkunnade evangelium. Alla är inte apostlar men alla är som är Jesu lärjungar skall förkunna evangelium. Paulus själv sade "Ty om jag predikar evangelium har jag inget att berömma mig av, eftersom jag är tvingad till det. Ve mig om jag inte predikar evangelium! " - (1 Kor 9:16) Paulus hela liv gick ut på att förkunna evangelium och han förkunnade på många ställen. I synagogor, på gator och torg, man till man, inför kungar osv.
Paulus kallelse var att vara en missionär. Vi är inte alla missionärer som Paulus som åker till pionjärs ställen. Men vi skall alla sprida evangelium runt omkring oss. Vi kan tex. inte berömma oss någonting av det för det är en plikt som en Kristi slav att förkunna evangelium.
Paulus argumenterar om att han är en slav till Gud och har inget val annat än att förkunna.
Inte för att förtjäna frälsning på något sätt utan vad han talar om är att han inte tjäna pengar på vad han gör.  Här har vi mycket att lära oss av Paulus och hans liv. En Kristi soldat skall förkunna evangelium och inte ta emot pengar för det utan det är vår plikt som slavar att jobba gratis utan någon lön för vårt arbete.
Vår lön kommer inte i detta livet utan i nästa liv.

Det andra var att Paulus stred för evangelium.
Han var satt till att försvara evangeliet " jag är satt till att försvara evangelium" (Fil 1:16)
Om vi studerar Paulus brev så ägnar han väldigt mycket tid och energi åt att försvara evangelium.
På Paulus tid fanns det mängder av bibellärare som förkunnade ett annat evangelium.
De predikade att man omskära sig för att bli frälst. 
I dag har vi inte sådana problem utan idag har vi andra problem vi har problem i dag med att folk korrumperar vad evangelium är.
Vi ser folk som förnekar pånyttfödelsen. Detta gör man genom att få folk att följa efter de i en frälsningsbön. 
Vi har folk som menar att fullkomligt helande här i livet är evangelium. Sådana som Bill Johnsson har ju sagt att alla som tror att man kan vara sjuk här i livet som kristen förkunnar ett annat evangelium. Sedan lär han ut att Jesus blev född på nytt också. Han säger utan att säga det att alla väckelse gubbarna förkunnade ett falskt evangelium.
Vad han säger är att vara frisk är evangelium.
Jag säger att han förkunnar ett falskt evangelium och bedrar många med sin list. Jag nämner honom för han börjar bli populär i Sverige.
Hans kyrka var tidigare med i Assemblies of God (pingströrelsen) men de ansågs inte som ortodoxa och i enlighet med den klassiska pingst teologin och lämnade självmant Pingströrelsen. 

Det för mig in på den tredje punkten.
Paulus varnade för falska lärare och villolärare och sådana som korrumperar Guds nåd.
Paulus säger "Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus." - 1 kor 11:3

Paulus spendera mycket tid med att varna sina egna i sina egna församlingar för falska apostlar i detta stycke och falska evangelier och lärare i andra stycken.
Folk i dag blir upprörda om man pekar finger och nämner dessa predikanter vid namn.
Men Paulus gjorde det. Han varnade aktivt för dem och höll inte tyst.
Han älskade sina bröder och därmed kunde han inte hålla tyst.
Han skriver att han var orolig. 
Tänk dig att Paulus den stora aposteln som kom med det rätta budskapet var orolig!
Varför var han det? 
Jo, för han visste att satan är listig och slug och svår att upptäcka.
Han kommer som ett ljusets ängel och många blir bedragna av det.

Inte bara Paulus levde så här utan även Jesus förkunnade evangelium och varnade för falska profeter och försvarade evangelium om Guds rike.

Så levde Paulus och lever vi så då följer vi i Jesu Fotspår.
Du kommer bli impopulär på gatan av alla som hör dig förkunna evangelium och du kommer att bli impopulär bland folk i kyrkorna men det var ju Jesus också...