Translate

söndag 19 maj 2013

Att stå emot frestelser

"När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. 6 Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. 7 Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull. 8 Var inte som de. " - Matt 6:5-8

Som kristna kommer vi att frestas av djävulen. När Jesus här undervisar om bön så lär han en princip är den rätta. Han lär ut att man inte skall skryta om det man gör för Gud. Han talar om bön, fasta och givande i bergspredikan.
När vi gör något för Gud så skall vi inte skryta över det utan vi skall göra det i hemlighet inför Gud.
här frestas vi ofta. Vi vill så gärna berätta om hur "duktiga" vi är.
Hur många timmar vi ber och vi vill så gärna visa när vi fastar eller hur mycket pengar vi ger i kollekten.
Människan vill så gärna skryta över hur mycket han gör för Gud.
Paulus accplicerar samma princip på evangeliums förkunnelse "Ty om jag predikar evangelium har jag inget att berömma mig av, eftersom jag är tvingad till det. Ve mig om jag inte predikar evangelium"
Han säger att han kan inte berömma sig över att han åker överallt och förkunnar evangelium eftersom det är hans plikt och han är tvingad till det.
Paulus säger på ett annat ställe "den som berömmer sig skall berömma sig av HERREN"
Det finns alltid en frestelse hos oss människor att börja berömma oss av alla goda gärningar vi gör.
Men Jesus säger att vi skall göra det i hemlighet.
Det innebär att vi skall så gott som det går dölja dem för andra och inte göra saker för att andra skall se det.
Frestelsen ligger i att människan vill ha ära i vad han gör istället för att ge äran till Gud.
vi blir frestade på alla områden: rikedomar, ära, positioner, synder.
Så varje gång vi frestas måste vi dö från oss själva och inte falla för frestelsen att bli ärad av folk runt omkring oss som fariseérna gjorde. Vi skall också komma ihåg att jesus också blev frestad i allt men övervann frestelserna så att vi skall kunna det också.