Translate

onsdag 22 maj 2013

Arvsynden är viktig för förståelsen av Guds kärlek

Satt här om dagen och följde en debatt om arvsynden.
Jag har förstått att det finns lite olika syn på detta. Pelagianerna tror att människan föds ren helt utan synd och att människan inte är förslavad under synden. Vissa extrema kanter inom de reformerta lägren tror att barn föds syndare och hamnar i helvetet om de inte döps i tid.

Själv ligger jag mitt emellan dessa två syner.
Min syn är som det står i 1689 Baptist confession of faith.


6.1 God created Adam upright and perfect, and gave him a righteous law which secured life for him while he kept it, but threatened death if he broke it. Yet Adam did not live long in this position of honour.1Satan used the subtlety of the serpent to subdue Eve, she seduced Adam, and Adam (without any compulsion) willfully transgressed the law of their creation and the command given to them by eating the forbidden fruit.2 God was pleased to permit this act, according to his wise and holy counsel, as it was his purpose to direct it toward his own glory.3
(1) Ecc 7:29; Rom 5:12a,14-15; Gen 2:17; 4:25-5:3
(2) Gen 3:1-7; 2Co 11:3; 1Ti 2:14
(3) Rom 11:32-34; 2Sa 24:1; 1Ch 21:1; 1Ki 22:22-23; 2Sa 16:10; Act 2:23; 4:27-28
6.2 By this sin our first parents fell from their original righteousness and communion with God. We fell in them, for by it death came upon all;1 all became dead in sin and totally defiled in all the faculties and parts of soul and body.2
(1) Gen 3:22-24; Rom 5:12ff; 1Co 15:20-22; Psa 51:4-5; 58:3; Eph 2:1-3; Gen 8:21; Pro 22:15
(2) Gen 2:17; Eph 2:1; Tit 1:15; Gen 6:5; Jer 17:9; Rom 3:10-18; 1:21; Eph 4:17-19; Joh 5:40; Rom 8:7
6.3 By God's appointment, they were the root, standing in the place of the whole human race. The guilt of this sin was imputed to, and their corrupted nature passed on to all their posterity by ordinary birth. Their descendants are therefore conceived in sin, and are by nature children of wrath, the servants of sin, the subjects of death and all other miseries—spiritual, temporal, and eternal—unless the Lord Jesus sets them free.1
(1) Gen 5:12ff, 1Co 15:20-22; Psa 51:4-5; 58:3; Eph 2:1-3; Gen 8:21; Pro 22:15; Job 14:4; 15:14
6.4 All actual transgressions proceed from this original corruption.1 By it we are completely incapacitated and disabled, antagonistic to all good and entirely biased towards evil.2
(1) Mat 7:17-20; 12:33-35; 15:18-20
(2) Mat 7:17-18; 12:33-35; Luk 6:43-45; Joh 3:3,5; 6:37,39,40,44,45,65; Rom 3:10-12; 5:6; 7:18; 8:7-8; 1Co 2:14
6.5 During this life, this corruption of nature remains in those who are regenerated.1 Although it is pardoned and put to death through Christ, yet both this corrupt nature and all its actions are truly and actually sin.2
(1) 1Jo 1:8-10; 1Ki 8:46; Psa 130:3; 143:2; Pro 20:9; Ecc 7:20; Rom 7:14-25; Jas 3:2
(2) Psa 51:4-5; Pro 22:15; Eph 2:3; Rom 7:5,7-8,17-18,25; 8:3-13; Gal 5:17-24; Gen 8:21; Pro 15:26; 21:4; Gen 8:21; Mat 5:27-28

Alltså människan skapades ren och perfekt men föll in i synd. På grund av denna synd så hamnade hela männskligheten under en förbannelse och därför syndar alla.
Om du har småbarn så studera dem i tidig ålder så kommer du märka att de älskar att göra det de vet att de inte får göra. Men hur är det då kommer små barn att hamn i helvetet?
Jag gillar Full proof gospel ministries förmulering i det hela.

"(B). All men are born in sin, but sin is not imputed where there is no law (Romans 5:13). Since all men have the law of God written on the conscience (Romans 2:14-15), the only time when it can be said that there is no law in a person’s life, or that “I was alive without the law once” (Romans 7:9), is prior to the awakening of the conscience to the sinful condition. Therefore, sin is not imputed to men until they come to a point of understanding good and evil and therefore become aware of the depravity in which they were born (i.e. an age or state of accountability). At such point, the commandment comes, sin is revived, and a man is slain by the law (i.e. becomes morally responsible before God; cf. Romans 7:7-9). In view of this truth, we believe that if someone dies prior to reaching a state of accountability (e.g. babies, young children, the mentally handicapped), that person will be covered by the grace of God in Jesus Christ and be a part of the kingdom of heaven (cf. II Samuel 12:22-23"

Jag tror det är viktigt för Gudsbilden att förstå arvsynden. 
Om vissa var födda goda så vad vore då vitsen för Jesus att dö? 
Men om människan är födda som huggormsyngel där det inte finns något gott hos där inte godhet och ondska är uppblandat då ser man Jesu kärlek mycket mera.


 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. 9 När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. 10 Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade. 11 Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. (Rom 5:8-11)
Medans vi ännu var syndare dog Jesus för oss...
Om en person tror att vi föds rena hur kommer det då sig att alla syndar?
Hur kommer det sig att man inte behöver lära barn att ljuga?
Hur kommer det sig att man inte behöver lära barn att vara upproriska mot sina föräldrar?

Alla Människor Är Födda Onda (Paul Washer, svensk text)
John Wesley - Orignal Sin

13 Sedan bar man fram barn till Jesus, för att han skulle lägga händerna på dem och be. Men lärjungarna visade bort dem. 14 Då sade Jesus: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty himmelriket tillhör sådana." 15 Och han lade händerna på dem och gick sedan därifrån.