Translate

tisdag 9 april 2013

Open Air Preaching i Göteborg några reflektioner.

I dag medverkade jag på ontheredbox open air preaching i Göteborg. Det är med blandade känslor för min egna del. Jag glädjer mig att det finns kristna som förkunnar ett sant evangelium men samtidigt sörjer jag över tillståndet i mitt egna hjärta. Jag ser fram emot att förkunna på boxen men men......
Jag sade till de innan jag kom dit att jag är långt i från kristus lik och det är sant.
När jag läser min bibel så ser jag saker som jag saknar.
Paulus skriver " ty jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta.  Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe" - Rom 11:2-3
Detta var den nöd Paulus kände för judarna som var på väg till helvetet. "stor vånda och ständig smärta" Han önskar att han själv skulle hamna i helvetet i deras ställe. Jag kan ju bara ärligt säga att jag är inte där. Jag skulle inte vilja byta plats med de man såg på stan i dag. Det fanns folk som förbannade oss och några var så arga så att ordnings vakterna fick köra bort dem. Kände jag "stor vånda och ständig smärta för dem" - Absolut inte!
Skulle jag ta deras plats i helvetet ? Absolut inte?
Visst fällde jag en och annan tår under bönen innan vi gick ut. Jag grät lite grann och fick dricka vatten för jag kände mig svag efter det. Jag grät för de förlorade i bönen men "stor vånda och ständig smärta"? Absolut inte. 
Bibeln är full av män av tårar.  Profeten hesekiel var i djupa tårar när han blev utsänd som profet. Jeremia kallades den gråtande profeten och klagovisorna är fulla av tårar.
Jesus sade " Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade" och slutligen ser vi "De som sår med tårar skall skörda med jubel." - ps 126:5
Att så tårar är det som bringar fram jubel. Det bringar in människor i Guds rike.
Alla väckelsegubbar jag har läst om har varit män av tårar. En del gick ut i skogen och under starka tårar bad Gud om folks frälsning. En del kunde inte fortsätta arbeta på grund av tårar och nöd för de förlorade. George Whitefield grät när han predikade och sade "Jag gråter i ert ställe eftersom ni inte gråter över era synder". John Wesley förkunnade utan tårar.
Vem är då arma jag ? Ingenting. Jag grät en gång under tårar när jag förkunnade på en ungdomsgård i Finland. Jag predikade om synden och helvetet och under tårar uppmande jag till omvändelse. Men för det mesta sker aldrig det..
Men "stor vånda och ständig smärta" Ge upp min plats i himlen där är jag inte. Må Gud gripa in och krossa mitt hjärta i tusen bitar.