Translate

fredag 12 april 2013

Omvändelse är en gåva - Har du omvänt dig?

 Saul sade till Samuel: "Jag har syndat genom att inte lyda HERRENS befallning och dina ord. Jag fruktade för folket och lyssnade till dem. 25 Men förlåt mig nu min synd och vänd tillbaka med mig, så att jag får tillbe HERREN." 26 Samuel sade till Saul: "Jag vill inte vända tillbaka med dig, för du har förkastat HERRENS ord, och HERREN har också förkastat dig, så att du inte längre kan vara kung över Israel." (1 Sam 15:24-26)

Av denna text kan vi lära oss flera saker.
Det första vi kan lära oss är att omvändelsen är en gåva i från Gud.
Saul bad Samuel och Gud om förlåtelse för sin synd men ändå var syndabekännelsen inte accepterad av Gud. Det som låg bakom det var ingen sann ånger utan Saul ville säkert bara behålla sin ställning som kung.
Gud accepterade alltså inte hans omvändelse för den var inte sann. Vi kan lära oss från detta att sann omvändelse enbart kommer i från Gud.
Vi läser i 2 Tim 2:25 "Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen".
Vi ser alltså att Gud KANSKE skulle ge omvändelse. Eftersom det står kanske så betyder det att Gud kanske inte ger alla omvändelse som ber om det. Detta skedde i Sauls fall. 
Gud gav honom ingen sann omvändelse och accepterade inte Sauls omvändelse som kom i från människans kött.
En icke kristens sätt att lätta på sitt samvete är att säga "förlåt". Man att säga förlåt utan hjärtats ånger är ingen omvändelse. Utan det föder död och Gud accepterar inte sådan omvändelse.
I Apg 11:18 ser vi också hur Gud ger sann omvändelse "Så har Gud skänkt också åt hedningarna den omvändelse som ger liv."  och slutligen ser vi samma sak i Apg 8:22 "Vänd dig därför bort från din ondska och be till Herren. Kanske skall han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta."

Det andra vi kan lära oss av detta är att bara för att man säger orden "förlåt" betyder det egentligen ingenting. En del säger det av själviska motiv för att rädda sig själva. Men det betyder inte att det är en sann biblisk omvändelse.
Saul bad om förlåtelse men var förkastad. Judas bad om förlåtelse men var förkastad.
Vi vet inget om Simon trollkarl men det verkar som att han inte blev sant omvänd.
Så bara för att något bekänner att man har syndat så betyder det ingenting.
Har du erfarit sann omvändelse? Annars är du precis som Saul förkastad av Gud.