Translate

onsdag 10 april 2013

Gud är en hämnare som hämnas på sina fiender.

 HERREN tar hämnd och vredgas, HERREN tar hämnd på sina ovänner, han har vrede i förvar åt sina fiender. - Nahum 1:2

Det är uppenbart i dagens Sverige där Gud har välsignat oss med en historia av väckelse. Där många blivit frälsta att vi har gått ifrån mycket av vårat arv. Vi har kastat ut Gud ur bibeln och ersatt det med en falsk jesus och en falsk gud som inte är bibelns Gud. Bibeln kallar detta för avguderi och det är en synd!
Jag läste en artikel här om dagen där man försöker sudda bort vem Gud är. 

Bibeln lär i hela gamla testamentet hur Gud slaktade och tog hämnd på sina fiender. Detta är inget undantag i nya testamentet utan vi skall gå igenom de versarna och kolla på dem.
Men först så måste vi förstå varför Jesus sade att vi skall vända "andra kinden till". När Jesus säger att vi skall vända andra kinden till så handlar det just om att vi skall göra det. Vi som människor har ingen rätt att hämnas bara Gud som är skaparen har rätt att hämnas för han är rättvis och det är inte vi. När Jesus kom till jorden så kom han inte som en hämnare utan som en frälsare. Men nästa gång han kommer tillbaka då kommer han som en hämnare. 
Vi skall nu titta på dessa bibelord.
Jag väljer att bara citera nya testamentet och inget i från gamla testamentet.
Eftersom en del har fått för sig att det som står i gamla kan vi inte lära oss något i från eftersom det finns så mycket grymheter där som inte passar med nya testamentet. Sanningen är att de ligger i harmoni och Gud är den samma i går, idag, och i all evighet.

"Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den,* säger Herren." - Rom 12:17

Här uppmanar Paulus oss att inte hämnas på någon. Varför inte så ? Om vi läser vidare så ser vi svaret på det. Gud skall hämnas på våra fiender. Alla de som förföljer oss skall Gud personligen utkräva sin hämnd emot. Därför skall vi inte hämnas utan vända andra kinden till och be för våra fiender.

"Vi känner honom som har sagt: Min är hämnden, jag skall utkräva den, och vidare: Herren skall döma sitt folk." - Hebr 10:30

I denna vers ser vi precis samma sak. Hämnden är Guds han skall utkräva den. Gud kommer inte låta hans fiender dem som inte tror på honom slippa undan, utan som en rättvis domare skall han döma med rättvisa och hämnas mot dem som gjort oss illa. I himlen just nu sitter alla de heliga som redan är döda och de ber. Vad ber dem? 

"De ropade med hög röst: "Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge skall det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod?" - Upp 6:10

I himlen sitter just nu folk som dag och natt ropar ut till Gud om hämnd över alla dem som har utgjutit deras blod. Detta kommer vi också göra i himlen om vi kommer dit innan Jesus kommer åter.
Vi kommer dag och natt att be till Guden som hämnas och vi kommer be honom att hämnas på sina fiender.
Därför har vi som människor ingen rätt att göra någon illa utan Gud kommer personligen att utkräva hämnden. 

Vi som troende kan trösta oss i att en dag skall rättvisa skipas. Hämnden skall komma.
Var och en skall få vad de förtjänar på domens dag. Varje mun skall tystas.

Du kanske läser detta och inte är omvänd till Gud. Det är inte försent det finns nåd för dig. Det finns nåd för var och en som tror på evangelium. Jesus har dött för världens synd och står med öppna armar redo att stoppa sin hämnd och redo att frälsa var och en som omvänder sig och tror.