Translate

tisdag 23 april 2013

Danielsboken och de 70 årsveckorna

Eftersom det finns folk idag som lägger in ett stort gap i Danielsboken och tolkar i en ond antikrist in i texten.
Tänkte jag nu göra ett tappert försök att förklara vad Danielsboken handlar om. Jag säger inte att min tolkning är korrekt men jag anser att det är mera bibliskt att försöka plocka ut vad texten handlar om och säger än att försöka ta dagens världsbild och tolka in den i texten och göra den till något den inte handlar om.
Först tänker jag ge min syn och avsluta med att ge en länk som visar på citat av kyrkofäder och att min syn var den rådande inom den tidiga kyrkan.
Jag har även läst många bibelkommentarer i ämnet speciellt lite äldre kommentarer och de håller och samma syn som jag nu skall presentera.

Så vad handlar boken om? För att kortfattat berätta om dess innehåll så handlar det om tiden på profeten Daniel levde fram till tiden då gamla förbundet skulle avskaffas och ett nytt förbund skulle komma.
På grund av profetiornas exakthet har många liberala viljat ändra och senare lägga dess nedskrift.
Men Danielsboken skrev innan allt skedde som Daniel såg och bevisar på bibelns trovärdighet.

Redan i kapitel 2 ser Nebukannesar Babylons kung år (602 f.kr) en syn, han ser en staty. Statyn hade fyra saker. Guldhuvud, Silver arm, brons midja, fötter av järn.
Daniel förklarar denna syn för Nebukannesar att det handlar om fyra imperier som är starkare än hans.
Det första imperiet var hans egna Babylon som existerade år 625-539 f.kr.
Nästa rike som skulle komma var Medo-Persien år 539-331 f.kr.
Efter det skulle ett tredje rike uppstå det grekiska imperiet år 331-63 f.kr.
Efter det skulle ett fjärde rike uppstå Romarriket år 63 f.kr - 476 e.kr.
I Dan 2:44 läser vi att i de dagarna alltså under det fjärde rikets tid mellan år 63-476 f.kr skulle Gud sätta upp ett evigt rike. Detta var hans egna rike som kom genom frälsningen.
Jesus sade "Guds rike är nu här". Troligtvis refererar Jesus till Daniels profetior.

Men det slutar inte här utan flera syner finns i boken som ger mer detaljer om dessa riken.
I kapitel 7 ser vi dessa riken igen nu talas det om att det fjärde riket hade tio horn. En del menar att detta var Antiochus IV Epifanes som invaderade Jerusalem och vanhelgade templet och satte upp en gris i templet.
Andra så som Iraneus, John Wesley och John Gill menar att detta var efter romarrikets fall och det delades upp i tio länder och då kom påven ämbetet. Man menar alltså att detta var den antikristliga påvens ankomst.
Antiochus IV Epifanes var inte del av Romarriket utan av det tredje riket som var Grekland och dessa tio kungar skall uppstå ur Romarriket så deras tolkning är troligen korrekt.

I kapitel åtta talar det om baggen och bockent som skall strida mot varandra. Vi ser förklaringen av synen från vers 15 och i vers 20-21 läser vi " Baggen som du såg, han med de två hornen, betyder Mediens och Persiens kungar. 21 Men den raggiga bocken är Javans* kung, och det stora hornet mellan hans ögon är den förste kungen. "
De två hornen var alltså medo persiens kungar vilket då var Darius över medien och Cyrius över Persien som var enade i ett styre. Bocken är Javans Kung alltså Alexander den store som besegrade dem.

I kapitel 9 ser vi i slutet de berömda 70 årsveckorna.
Men dessa talar inte om någon världs härskar antikrist 2000 år senare utan om att 70 årsveckor är bestämda över vilka då?
Jo vi ser svaret i texten "Över ditt folk och den heliga staden" Alltså över judarna och Jerusalem.
Varför det för att ha en 7 årig vedermöda under någon tyrann ? Nej, utan texten säger det också
"för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste. "
Det här talar om Kristus!!
Bara Jesus kan försona i från synder och ge evig rättfärdighet.
Antikrist kan inte göra detta utan bara Jesus.
Daniel profeterar alltså om Jesus som skall uppkomma mitt i det fjärde riket.
Det femte riket det eviga riket, den eviga rättfärdigheten och försoningen för synder.
Sedan för Daniel veta när detta i skall ske i vers 25 " Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor."
Den smorde fursten var Jesus som skulle komma och de skulle ske efter 70 årsveckor från den dagen det börjades byggas upp Jerusalem igen vilket skedde under Nehemjas och Esras tid.
Där började det räknas.
Mitt i denna årsvecka i vers 27 skall Jesus dö och avskaffa alla "matoffer och slaktoffer" offer för gott. Alltså mat offren och slaktoffren som var tillskrivna i GT´s lagar avskaffades i Kristus. Hebreerbrevet talar om detta hur Jesus har avskaffat alla offer.
Inga fler offer behövs utan det slutliga offret är gjort.
Efter det i resten av vers 27 när sista veckan är avslutad då skall rödaren komma och förstöra det som är kvar av offren dvs templet. 
Detta skedde en generation efter Jesu död.
Inget nytt tempel behövs det är avlutat Jesus har gjort allt.

I kapitel 11 är det ytterliggare beskrivning av det kommande medo-persien som skulle komma efter Nebubkannessar och att de skall bli besegrade av  Alexander den store och nu följer in i detalj vad som skall ske med rikerna hur de skall delas upp..
Vilket också skedde.
Det intressanta är att det står att detta skall ske i "ändens tid" 
Ändens tid som här syftas till är inte armageddon eller ett tredje världskrig utan till vad vi såg i kapitel nio.
slutet på matoffren och slaktoffren. Slutet på templet och det gamla förbundet.

Danielsboken beskriver alltså vad som skulle ske från Nebukannesars tid år 603 f.kr fram till Jesus Kristus och templets förstörelse.
Det var alltså profetior om Jesus och han tillkommande till oss människor för att frälsa oss från våra synder och en gång för alla göra slut på slakt och matoffer som inte kunde utplåna någons synd.

Danielsboken handlar inte om någon antikrist 2000 år senare. Den hamnar inte om någon världsvid diktator långt senare.
Utan den Handlar om Jesus och löftet om hans frälsning.


Slutligen länken till vad de flesta av kyrkofäderna trodde. Vilket stödjer min syn:
http://georgekouri.com/the-early-church-fathers-and-the-last-days-of-the-jewish-age