Translate

söndag 21 april 2013

Biblisk evangelisation

"Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. 16 Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd." - Mark 16:15-16

Jesus befallde oss att gå ut och predika. Ett tecken på att man är pånyttfödd är att man inte sitter hemma i soffan och aldrig öppnar sin mun om frälsningen som kommer i från Jesus.
Jag tror på evangelisation i alla former så länge evangelium når ut. Men jag tror det finns andra former som är mer bibliska än andra.
De senaste åren har jag sysslat mycket med internet evangelisation och det är ju bra. Men tiderna förändras och numera är det mera svårt eftersom twingly knappt används mera.
Man kan gå ut på forum och sådant om man vill allt sådant är bra. Men jag har också upptäckt de senaste månaderna att möjligheterna blir begränsade på internet och har fått längtan tillbaka att gå ut på stan och predika.
Jag tror att gatupredikan är den mest bibliska formen. Vi ser att Jesu lärjungar i den första kyrkan gick ut på gator och torg och predikade (Luk 9:5-7; Apg 3:11-26; Apg 8:6-8; Apg 13:44-52; Apg 17:22-34;  Apg 18:27-28). Vid alla dessa tillfällen skedde predikan mitt ute på gatan eller på något torg.
Gatupredikan eller så kallad "open air" är den mest bibliska modellen som de första kristna använde.
Detta med att man skall "lysa Jesus för världen" är en stor lögn. Evangelium är ett budskap hur kan man lysa ett budskap?
Hur skulle aftonbladet överleva om man "lyste ut sin nyheter"
Nej, nyheter är något man berättar verbalt. Likaså är evangelium ett budskap som kommer ut ur ens mun.

Det första vi behöver gå tillbaka till är evangelum budskapet som frälser.
Utan att vi  vet evangelium och tror på det är det meningslöst att ens försöka predika ett budskap man inte känner till. Det blir som att tala om fysisk när man skall tala om engelska. Det blir två helt olika saker.

Jag vill rekommendera två moderna böcker om detta.  Vad är evangelium ? och boken  Shameless av Paul Collins