Translate

onsdag 24 april 2013

Vad är synd?

En fråga vi alla bör ställa oss är vad är synd. Eftersom bibel lär att alla har syndat och är onda av sin natur då borde man ju fråga sig vad som är synd?
Jag pratade här om dagen på IRC med en kille som jag fick ge evangelium och han såg sig själv som en syndare efter att jag hade listat lite synder för honom. Alla vet att de är syndare få omvänder sig för de ser inte synden som något problem. De har inte blivit överbevisade av Guds ande om syndens allvar och konsekvenser.
Bibeln lär att "Synd är brott mot lagen" och att lagen sammanfattas i ett enda bud. Du skall älska din nästa så som dig själv och älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Men vad innebär detta. Finns det en lista på konkreta saker i bibeln som inte är att älska sin nästa och Gud av hela sitt hjärta. Ja, det finns det.

Här är en del av alla. Det finns säkert mera skulle gärna fylla på listan med mera:


avgudadyrkan

avund

elakhet

falskhet

fiendeskap

feghet

Fräckt och oförnuftigt prat

förtal

föräldramisshandel

girighet

gräl

gudlöshet

hat mot Gud

hyckleri

högmod (stolthet)

häftighet

illvilja

kiv

kärlekslöshet

lidelse

lusta

Se på en  annan kvinna än ens egna med lusta. 

mened

mord (inkluderar abort och bli arg på någon utan orsak)

motstånd mot den sunda läran

oförståndighet

olydnad

ondska

orenhet

orättfärdighet

otro

otukt (sex utanför äktenskapet)

skryt

skvaller

skändlighet

slavhandel

smädelser

stridslystnad

stöld (ladda ned olika filer, stjäla, tjuvåka på bussen)

splittringar

supande

svek

svindleri

svartkonst

trolldom

trolöshet

tvetydiga skämt

tänka ut ont

uppror 

utövande av homosexualitet

utsvävningar (njutningsfyllt levnadssätt, intensivt nöjesliv, festande )

vredesutbrott

våld

äktenskapsbrott

villoläror

Rom 1:29-32, 1 Kor 6:9-10, Ef 5:4-6, Kol 3:5-8 1 Tim 1:9-10, 1 Petr 2:1, Upp 21:8, Gal 5:19-

22; Jak 4:6; Matt 5

Vem behöver inte efter denna listan en frälsare?

Jesus dog för syndare på korset och skipades fast för våra synder.

Han var Guds syndfria offerlam. Inga syndoffer eller goda gärningar kunde kompensera vår 

skuld. En bra domare måste döma brottslingen efter ens straff.

Vi förtjänade att bli dömda av Gud.

Men Jesus dog för oss medans vi ännu var syndare.

Om vi omvänder oss och tror evangelium så för vi syndernas förlåtelse.


tisdag 23 april 2013

Danielsboken och de 70 årsveckorna

Eftersom det finns folk idag som lägger in ett stort gap i Danielsboken och tolkar i en ond antikrist in i texten.
Tänkte jag nu göra ett tappert försök att förklara vad Danielsboken handlar om. Jag säger inte att min tolkning är korrekt men jag anser att det är mera bibliskt att försöka plocka ut vad texten handlar om och säger än att försöka ta dagens världsbild och tolka in den i texten och göra den till något den inte handlar om.
Först tänker jag ge min syn och avsluta med att ge en länk som visar på citat av kyrkofäder och att min syn var den rådande inom den tidiga kyrkan.
Jag har även läst många bibelkommentarer i ämnet speciellt lite äldre kommentarer och de håller och samma syn som jag nu skall presentera.

Så vad handlar boken om? För att kortfattat berätta om dess innehåll så handlar det om tiden på profeten Daniel levde fram till tiden då gamla förbundet skulle avskaffas och ett nytt förbund skulle komma.
På grund av profetiornas exakthet har många liberala viljat ändra och senare lägga dess nedskrift.
Men Danielsboken skrev innan allt skedde som Daniel såg och bevisar på bibelns trovärdighet.

Redan i kapitel 2 ser Nebukannesar Babylons kung år (602 f.kr) en syn, han ser en staty. Statyn hade fyra saker. Guldhuvud, Silver arm, brons midja, fötter av järn.
Daniel förklarar denna syn för Nebukannesar att det handlar om fyra imperier som är starkare än hans.
Det första imperiet var hans egna Babylon som existerade år 625-539 f.kr.
Nästa rike som skulle komma var Medo-Persien år 539-331 f.kr.
Efter det skulle ett tredje rike uppstå det grekiska imperiet år 331-63 f.kr.
Efter det skulle ett fjärde rike uppstå Romarriket år 63 f.kr - 476 e.kr.
I Dan 2:44 läser vi att i de dagarna alltså under det fjärde rikets tid mellan år 63-476 f.kr skulle Gud sätta upp ett evigt rike. Detta var hans egna rike som kom genom frälsningen.
Jesus sade "Guds rike är nu här". Troligtvis refererar Jesus till Daniels profetior.

Men det slutar inte här utan flera syner finns i boken som ger mer detaljer om dessa riken.
I kapitel 7 ser vi dessa riken igen nu talas det om att det fjärde riket hade tio horn. En del menar att detta var Antiochus IV Epifanes som invaderade Jerusalem och vanhelgade templet och satte upp en gris i templet.
Andra så som Iraneus, John Wesley och John Gill menar att detta var efter romarrikets fall och det delades upp i tio länder och då kom påven ämbetet. Man menar alltså att detta var den antikristliga påvens ankomst.
Antiochus IV Epifanes var inte del av Romarriket utan av det tredje riket som var Grekland och dessa tio kungar skall uppstå ur Romarriket så deras tolkning är troligen korrekt.

I kapitel åtta talar det om baggen och bockent som skall strida mot varandra. Vi ser förklaringen av synen från vers 15 och i vers 20-21 läser vi " Baggen som du såg, han med de två hornen, betyder Mediens och Persiens kungar. 21 Men den raggiga bocken är Javans* kung, och det stora hornet mellan hans ögon är den förste kungen. "
De två hornen var alltså medo persiens kungar vilket då var Darius över medien och Cyrius över Persien som var enade i ett styre. Bocken är Javans Kung alltså Alexander den store som besegrade dem.

I kapitel 9 ser vi i slutet de berömda 70 årsveckorna.
Men dessa talar inte om någon världs härskar antikrist 2000 år senare utan om att 70 årsveckor är bestämda över vilka då?
Jo vi ser svaret i texten "Över ditt folk och den heliga staden" Alltså över judarna och Jerusalem.
Varför det för att ha en 7 årig vedermöda under någon tyrann ? Nej, utan texten säger det också
"för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste. "
Det här talar om Kristus!!
Bara Jesus kan försona i från synder och ge evig rättfärdighet.
Antikrist kan inte göra detta utan bara Jesus.
Daniel profeterar alltså om Jesus som skall uppkomma mitt i det fjärde riket.
Det femte riket det eviga riket, den eviga rättfärdigheten och försoningen för synder.
Sedan för Daniel veta när detta i skall ske i vers 25 " Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor."
Den smorde fursten var Jesus som skulle komma och de skulle ske efter 70 årsveckor från den dagen det börjades byggas upp Jerusalem igen vilket skedde under Nehemjas och Esras tid.
Där började det räknas.
Mitt i denna årsvecka i vers 27 skall Jesus dö och avskaffa alla "matoffer och slaktoffer" offer för gott. Alltså mat offren och slaktoffren som var tillskrivna i GT´s lagar avskaffades i Kristus. Hebreerbrevet talar om detta hur Jesus har avskaffat alla offer.
Inga fler offer behövs utan det slutliga offret är gjort.
Efter det i resten av vers 27 när sista veckan är avslutad då skall rödaren komma och förstöra det som är kvar av offren dvs templet. 
Detta skedde en generation efter Jesu död.
Inget nytt tempel behövs det är avlutat Jesus har gjort allt.

I kapitel 11 är det ytterliggare beskrivning av det kommande medo-persien som skulle komma efter Nebubkannessar och att de skall bli besegrade av  Alexander den store och nu följer in i detalj vad som skall ske med rikerna hur de skall delas upp..
Vilket också skedde.
Det intressanta är att det står att detta skall ske i "ändens tid" 
Ändens tid som här syftas till är inte armageddon eller ett tredje världskrig utan till vad vi såg i kapitel nio.
slutet på matoffren och slaktoffren. Slutet på templet och det gamla förbundet.

Danielsboken beskriver alltså vad som skulle ske från Nebukannesars tid år 603 f.kr fram till Jesus Kristus och templets förstörelse.
Det var alltså profetior om Jesus och han tillkommande till oss människor för att frälsa oss från våra synder och en gång för alla göra slut på slakt och matoffer som inte kunde utplåna någons synd.

Danielsboken handlar inte om någon antikrist 2000 år senare. Den hamnar inte om någon världsvid diktator långt senare.
Utan den Handlar om Jesus och löftet om hans frälsning.


Slutligen länken till vad de flesta av kyrkofäderna trodde. Vilket stödjer min syn:
http://georgekouri.com/the-early-church-fathers-and-the-last-days-of-the-jewish-agesöndag 21 april 2013

Biblisk evangelisation

"Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. 16 Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd." - Mark 16:15-16

Jesus befallde oss att gå ut och predika. Ett tecken på att man är pånyttfödd är att man inte sitter hemma i soffan och aldrig öppnar sin mun om frälsningen som kommer i från Jesus.
Jag tror på evangelisation i alla former så länge evangelium når ut. Men jag tror det finns andra former som är mer bibliska än andra.
De senaste åren har jag sysslat mycket med internet evangelisation och det är ju bra. Men tiderna förändras och numera är det mera svårt eftersom twingly knappt används mera.
Man kan gå ut på forum och sådant om man vill allt sådant är bra. Men jag har också upptäckt de senaste månaderna att möjligheterna blir begränsade på internet och har fått längtan tillbaka att gå ut på stan och predika.
Jag tror att gatupredikan är den mest bibliska formen. Vi ser att Jesu lärjungar i den första kyrkan gick ut på gator och torg och predikade (Luk 9:5-7; Apg 3:11-26; Apg 8:6-8; Apg 13:44-52; Apg 17:22-34;  Apg 18:27-28). Vid alla dessa tillfällen skedde predikan mitt ute på gatan eller på något torg.
Gatupredikan eller så kallad "open air" är den mest bibliska modellen som de första kristna använde.
Detta med att man skall "lysa Jesus för världen" är en stor lögn. Evangelium är ett budskap hur kan man lysa ett budskap?
Hur skulle aftonbladet överleva om man "lyste ut sin nyheter"
Nej, nyheter är något man berättar verbalt. Likaså är evangelium ett budskap som kommer ut ur ens mun.

Det första vi behöver gå tillbaka till är evangelum budskapet som frälser.
Utan att vi  vet evangelium och tror på det är det meningslöst att ens försöka predika ett budskap man inte känner till. Det blir som att tala om fysisk när man skall tala om engelska. Det blir två helt olika saker.

Jag vill rekommendera två moderna böcker om detta.  Vad är evangelium ? och boken  Shameless av Paul Collins

tisdag 16 april 2013

Shai Linne - Fal$e Teacher$

Jag gillar inte så mycket rap nu för tiden men detta är utmärkt.
Fal$e Teacher$
By Shai Linne
Special dedication to my brothers and sisters on the great continent of Africa:
To saints to Malawi, Ghana, Nigeria, Kenya, Zimbabwe.
Don't be deceived by what America's sending y'all, man.
Let me begin
While there's still ink left in my pen.
I'm set to contend
For truth you can bet will offend.
Deception within the church man,
Who's lettin' 'em in?
We talked about this years ago;
Let's address it again.
And I ain't really trying to start beef,
But some who claim to be part of the sheep got some sharp teeth—
And cast at me when you criticize 'em,
But Jesus told us: Matthew 7:16, we can recognize 'em!
And God forbid that for the love of some fans
I keep quiet and watch them die with their blood on my hands!
So . . .
There's nothing left for me to do
Except to speak to you
In the spirit of Jude 3 and Second Peter 2.
And I know that some will label me a Pharisee,
Because today the only heresy is saying that there's heresy:
I'll dare to be specific and drop some clarity
On the popularity of the gospel of prosperity.
Turn off TBN; that channel is overrated.
Their pastors speak bogus statements, financially motivated.
It's kind of like a pyramid scheme.
Visualize heretics christianizing the American dream.
It's foul and deceitful.
They're lying to people,
Teaching that camels squeeze through the eye of a needle!
Ungodly and wicked—
Ask yourself how can they not be convicted?
Treating Jesus like a lottery ticket.
And you're thinking they're not the dangerous type
'Cause some of their statements are right?
That only proves that Satan comes as an angel of light.
This teaching can't be believed without a cost.
The lie is you can achieve a crown without a cross.
And I hear it all the time when they speak on the block.
Even unbelievers are shocked
How they're fleecing the flock.
It should be obvious then,
Yet I'll explain why it's sin.
Peep, the Bible—it's in 1 Timothy 6:9-10.
It talks about how the desire for riches
Has left many souls on fire, and stitches
Mired in ditches.
Tell me: Who would teach you to pursue as a goal
The very thing that the Bible says will ruin your soul?
Yet they're encouraging the love of money!
To make it worse, they've exported this garbage into other countries!
My heart breaks even now as I'm rhyming.
You wanna know what all fal$e teacher$ have in common?
It's called selfism, the fastest growing religion.
They just dress it up and call it "Christian."
Don't be deceived by this funny biz;
If you come to Jesus for money, then He's not your God; money is!
Jesus is not a means to an end.
The gospel is He came to redeem us from sin.
And that is the message forever I'll yell!
If you're living your best life now you're headed for hell!
Joel Osteen—fal$e teacher!
Creflo Dollar is a fal$e teacher!
Benny Hinn is a fal$e teacher!
I know they're popular but don't let them deceive ya!
TD Jakes is a fal$e teacher!
Joyce Meyer is a fal$e teacher!
Paula White is a fal$e teacher!
Use your discernment, let the Bible lead ya!
Fred Price is a fal$e teacher!
Kenneth Copland is a fal$e teacher!
Robert Tilton is a fal$e teacher!
I know they're popular but don't let them deceive ya!
Eddie Long is a fal$e teacher!
Juanita Bynum is a fal$e teacher!
Paul Crouch is a fal$e teacher!
Use your discernment, let the Bible lead ya!
"But false prophets also arose among the people, just as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Master who bought them, bringing upon themselves swift destruction. And many will follow their sensuality, and because of them the way of truth will be blasphemed. And in their greed they will exploit you with false words. Their condemnation from long ago is not idle, and their destruction is not asleep" (2 Peter 2:1-3).
http://www.gty.org/Blog/B1304151


fredag 12 april 2013

Omvändelse är en gåva - Har du omvänt dig?

 Saul sade till Samuel: "Jag har syndat genom att inte lyda HERRENS befallning och dina ord. Jag fruktade för folket och lyssnade till dem. 25 Men förlåt mig nu min synd och vänd tillbaka med mig, så att jag får tillbe HERREN." 26 Samuel sade till Saul: "Jag vill inte vända tillbaka med dig, för du har förkastat HERRENS ord, och HERREN har också förkastat dig, så att du inte längre kan vara kung över Israel." (1 Sam 15:24-26)

Av denna text kan vi lära oss flera saker.
Det första vi kan lära oss är att omvändelsen är en gåva i från Gud.
Saul bad Samuel och Gud om förlåtelse för sin synd men ändå var syndabekännelsen inte accepterad av Gud. Det som låg bakom det var ingen sann ånger utan Saul ville säkert bara behålla sin ställning som kung.
Gud accepterade alltså inte hans omvändelse för den var inte sann. Vi kan lära oss från detta att sann omvändelse enbart kommer i från Gud.
Vi läser i 2 Tim 2:25 "Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen".
Vi ser alltså att Gud KANSKE skulle ge omvändelse. Eftersom det står kanske så betyder det att Gud kanske inte ger alla omvändelse som ber om det. Detta skedde i Sauls fall. 
Gud gav honom ingen sann omvändelse och accepterade inte Sauls omvändelse som kom i från människans kött.
En icke kristens sätt att lätta på sitt samvete är att säga "förlåt". Man att säga förlåt utan hjärtats ånger är ingen omvändelse. Utan det föder död och Gud accepterar inte sådan omvändelse.
I Apg 11:18 ser vi också hur Gud ger sann omvändelse "Så har Gud skänkt också åt hedningarna den omvändelse som ger liv."  och slutligen ser vi samma sak i Apg 8:22 "Vänd dig därför bort från din ondska och be till Herren. Kanske skall han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta."

Det andra vi kan lära oss av detta är att bara för att man säger orden "förlåt" betyder det egentligen ingenting. En del säger det av själviska motiv för att rädda sig själva. Men det betyder inte att det är en sann biblisk omvändelse.
Saul bad om förlåtelse men var förkastad. Judas bad om förlåtelse men var förkastad.
Vi vet inget om Simon trollkarl men det verkar som att han inte blev sant omvänd.
Så bara för att något bekänner att man har syndat så betyder det ingenting.
Har du erfarit sann omvändelse? Annars är du precis som Saul förkastad av Gud.onsdag 10 april 2013

Gud är en hämnare som hämnas på sina fiender.

 HERREN tar hämnd och vredgas, HERREN tar hämnd på sina ovänner, han har vrede i förvar åt sina fiender. - Nahum 1:2

Det är uppenbart i dagens Sverige där Gud har välsignat oss med en historia av väckelse. Där många blivit frälsta att vi har gått ifrån mycket av vårat arv. Vi har kastat ut Gud ur bibeln och ersatt det med en falsk jesus och en falsk gud som inte är bibelns Gud. Bibeln kallar detta för avguderi och det är en synd!
Jag läste en artikel här om dagen där man försöker sudda bort vem Gud är. 

Bibeln lär i hela gamla testamentet hur Gud slaktade och tog hämnd på sina fiender. Detta är inget undantag i nya testamentet utan vi skall gå igenom de versarna och kolla på dem.
Men först så måste vi förstå varför Jesus sade att vi skall vända "andra kinden till". När Jesus säger att vi skall vända andra kinden till så handlar det just om att vi skall göra det. Vi som människor har ingen rätt att hämnas bara Gud som är skaparen har rätt att hämnas för han är rättvis och det är inte vi. När Jesus kom till jorden så kom han inte som en hämnare utan som en frälsare. Men nästa gång han kommer tillbaka då kommer han som en hämnare. 
Vi skall nu titta på dessa bibelord.
Jag väljer att bara citera nya testamentet och inget i från gamla testamentet.
Eftersom en del har fått för sig att det som står i gamla kan vi inte lära oss något i från eftersom det finns så mycket grymheter där som inte passar med nya testamentet. Sanningen är att de ligger i harmoni och Gud är den samma i går, idag, och i all evighet.

"Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den,* säger Herren." - Rom 12:17

Här uppmanar Paulus oss att inte hämnas på någon. Varför inte så ? Om vi läser vidare så ser vi svaret på det. Gud skall hämnas på våra fiender. Alla de som förföljer oss skall Gud personligen utkräva sin hämnd emot. Därför skall vi inte hämnas utan vända andra kinden till och be för våra fiender.

"Vi känner honom som har sagt: Min är hämnden, jag skall utkräva den, och vidare: Herren skall döma sitt folk." - Hebr 10:30

I denna vers ser vi precis samma sak. Hämnden är Guds han skall utkräva den. Gud kommer inte låta hans fiender dem som inte tror på honom slippa undan, utan som en rättvis domare skall han döma med rättvisa och hämnas mot dem som gjort oss illa. I himlen just nu sitter alla de heliga som redan är döda och de ber. Vad ber dem? 

"De ropade med hög röst: "Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge skall det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod?" - Upp 6:10

I himlen sitter just nu folk som dag och natt ropar ut till Gud om hämnd över alla dem som har utgjutit deras blod. Detta kommer vi också göra i himlen om vi kommer dit innan Jesus kommer åter.
Vi kommer dag och natt att be till Guden som hämnas och vi kommer be honom att hämnas på sina fiender.
Därför har vi som människor ingen rätt att göra någon illa utan Gud kommer personligen att utkräva hämnden. 

Vi som troende kan trösta oss i att en dag skall rättvisa skipas. Hämnden skall komma.
Var och en skall få vad de förtjänar på domens dag. Varje mun skall tystas.

Du kanske läser detta och inte är omvänd till Gud. Det är inte försent det finns nåd för dig. Det finns nåd för var och en som tror på evangelium. Jesus har dött för världens synd och står med öppna armar redo att stoppa sin hämnd och redo att frälsa var och en som omvänder sig och tror. Baptistväckelsen del 4 - Anders Bogrens karaktär och teologi

Vi skall avsluta denna serie med att ta upp om hurdan Anders var. Och vad hans teologi var.

Anders var en märklig man som inte var som alla andra pastorer och predikanter.
Han var uppvuxen i ett fattigt hem och åt ibland bara ett mål mat om dagen. Han var en kolsportör en sann sådan. Vart han än gick hade han med sig kristen literatur och traktater.

Han bar en trasig svart rock som såg sliten ut och den bar han hela sitt liv. De baptistiska pastorerna hade någon form av dresscode eller människobud som bibeln aldrig talar om som man ville få Anders att bära.
Anders bar någon gång detta men var väldigt obekväm med det och det blev bara en gång och sedan tillbaka till sin enkla stil. En gång så ville man visa sin uppskattning till honom en fin kostym till honom.
Anders var då helt plötsligt försvunnen och man undrade vart ha tog vägen?
Man sökte efter honom och slutligen fann man honom i ett hörn på sina knän under tårar där han bad till Gud om att inte bli högmodig på grund av all uppmärksamhet.

Vid ett annat tillfälle så ville man visa sin uppskattning genom att ge honom en fast lön.
En man sade till Anders "Nu kan du äntligen sätta in lite besparingar på banken"
Men Anders sade att det finns ingen "bank" bara en himmelsk bank och dit skall man investera och in på denna jordens bank.

Han var en man uppfylld av anden i enlighet med efesierbrevet där det står att man skall uppfyllas av anden genom ständig bön och andliga hymner.
Bogren levde så, det sägs att han bad hela tiden eller sjöng hymner i bland hela nätter.
Studerade han inte biblen eller läste kristen literatur så var det bön och hymner som gällde.
Han skrev en del egna hymner.

Teologiskt var han djupt influerad av Martin Luther och Charles Spurgeon.
I sitt resebagage hade han två böcker av Martin Luther och på senare dagar hade han även fulla volymer med Spurgeon predikningar och en del av hans böcker också.
Hela svenska baptistsamfundet på den tiden var djupt präglade av reformert (Kalvinsk) teologi vilket man ser i trosbekännelsen i från år 1861 som Anders Wiberg skrev.
Anders Bogren verkade inte vara något undantag utan med den typen av böcker han läste så bekräftar det vad baptistsamfundet på den tiden stod teologiskt.
Samtidigt så brydde sig inte Bogren om trosbekännelser och predikoutkast utan bibeln var hans bekännelse och bibeln var hans utkast. Men det finns ingenting som skulle tyda på att han inte var reformert för hela Sverige under den tiden var antingen reformerta eller lutheraner. Arminianismen kom väl först till Sverige genom metodismen vilket var senare om jag inte har helt fel?
 tisdag 9 april 2013

Open Air Preaching i Göteborg några reflektioner.

I dag medverkade jag på ontheredbox open air preaching i Göteborg. Det är med blandade känslor för min egna del. Jag glädjer mig att det finns kristna som förkunnar ett sant evangelium men samtidigt sörjer jag över tillståndet i mitt egna hjärta. Jag ser fram emot att förkunna på boxen men men......
Jag sade till de innan jag kom dit att jag är långt i från kristus lik och det är sant.
När jag läser min bibel så ser jag saker som jag saknar.
Paulus skriver " ty jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta.  Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe" - Rom 11:2-3
Detta var den nöd Paulus kände för judarna som var på väg till helvetet. "stor vånda och ständig smärta" Han önskar att han själv skulle hamna i helvetet i deras ställe. Jag kan ju bara ärligt säga att jag är inte där. Jag skulle inte vilja byta plats med de man såg på stan i dag. Det fanns folk som förbannade oss och några var så arga så att ordnings vakterna fick köra bort dem. Kände jag "stor vånda och ständig smärta för dem" - Absolut inte!
Skulle jag ta deras plats i helvetet ? Absolut inte?
Visst fällde jag en och annan tår under bönen innan vi gick ut. Jag grät lite grann och fick dricka vatten för jag kände mig svag efter det. Jag grät för de förlorade i bönen men "stor vånda och ständig smärta"? Absolut inte. 
Bibeln är full av män av tårar.  Profeten hesekiel var i djupa tårar när han blev utsänd som profet. Jeremia kallades den gråtande profeten och klagovisorna är fulla av tårar.
Jesus sade " Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade" och slutligen ser vi "De som sår med tårar skall skörda med jubel." - ps 126:5
Att så tårar är det som bringar fram jubel. Det bringar in människor i Guds rike.
Alla väckelsegubbar jag har läst om har varit män av tårar. En del gick ut i skogen och under starka tårar bad Gud om folks frälsning. En del kunde inte fortsätta arbeta på grund av tårar och nöd för de förlorade. George Whitefield grät när han predikade och sade "Jag gråter i ert ställe eftersom ni inte gråter över era synder". John Wesley förkunnade utan tårar.
Vem är då arma jag ? Ingenting. Jag grät en gång under tårar när jag förkunnade på en ungdomsgård i Finland. Jag predikade om synden och helvetet och under tårar uppmande jag till omvändelse. Men för det mesta sker aldrig det..
Men "stor vånda och ständig smärta" Ge upp min plats i himlen där är jag inte. Må Gud gripa in och krossa mitt hjärta i tusen bitar.måndag 8 april 2013

Svenska Baptistväckelsen del 3 - Karismatiska inslag och under och tecken

Jag håller tolkningen av att karismatiska företelser är mycket vanligare under pionjärs mission och väckesletider än under tider när kyrkan är etablerad. Teologen D.A Carson håller denna synen och baptistväckelsen var inget undantag. Det förekom en del karismatiska inslag men från det lilla jag har läst så var det en del.

Anders Bogren hade profetians gåva och kunde ofta profetiskt avslöja människans synder. Ibland kände sig folk totalt avslöjade när Bogren talade till dem. Ett exempel är hämtad i från medelpard :

"Bogren stod och predikade när en man kommer in genom dörren. Han var känd för att vara grovt ogudaktig. Han hade nu fått höra talas om "den tokige Bogren" och beslöt sig för att besöka ett av hans möten. När Bogren såg mannen komma in i rummet vände han sig direkt till honom och sade:
-Jaså, du kommer med nu, du som är så ogudaktig att du ej velat höra Guds ord på sju år. Jag vet att du kommer bara hit för att se på mig. Gud skall slå dig förhärdade syndare, så att du ej kan gå härifrån med torra ögon".
Sedan fortsatte han sin predikan som vanligt och folk kom i  nöd över sina synder föll ned på knän och ropade till Gud om nåd och förbarmande. Det märkliga med denna mannan var att det var exakt sju år sedan han senast satte sin fot i en kyrka.

Vi ett tillfälle blev Bogren överfallen av en man som var så arg på honom och ville döda honom. Men Gud kom emellan som Bogren beskrev det och slog mannen med reumatism och hans rygg kröktes ihop och blev torr som en granrot. Bogren skriver "Jag fick komma och be för honom och nu har jag blivit kvitt den fienden" Frågan är vad menar han med det? Blev personen helad eller frälst? Det framkommer inte.
Men att folk blev slagna av sjukdomar som gick emot Bogren hände flera gånger.

Fortsättning följer...


* Källa för citat : boken "Här kommer Gud och Bogren" av Arthur Sundstedt.

söndag 7 april 2013

Den baptistiska väckelsen i Sverige på 1800 talet del 2 - Anders Bogrens budskap

Anders Bogren som hade drabbats av nöd för de förlorade tvingades ibland sluta hugga ved och gå ned på sina knän och be för de förlorade kunde inte längre stå emot Guds kallelse utan gav sig iväg.
Bogrens förkunnelse var utläggande genom att använda en tum vers.
Han bad en enkel bön till Gud om vägledning satte sin tumme i bibeln och där tummen föll den versen predikade han utifrån. Hans förkunnelse var väldigt enkel och bestod av ett enkelt språk som vem som helst kunde förstå. Han använde mycket bilder han hade läst Charles Spurgeons böcker och tog hans citat att en predikan utan liknelser är som en kyrka utan fönster.
Han blev snabbt kallad för "Svavel predikant" Han drogs inte för att förkunna om vilka fasor som väntar syndare som inte omvänder sig. En gång tog han upp en man ur publiken och målade upp ett skräck scenario som väntade honom i helvetet om han inte omvände sig från sina synder.
Bogren brydde sig inte mycket om exegetik och homiletik. Faktum var han visste inget om sådant. Han visste inte mycket om teologiska frågor heller utan förkunnade enkelt om människans synd och dess behov av omvändelse. En gång när han förkunnade om Guds vrede med de starkaste bibelorden han kände till så reste sig 40 personer och sprang ut från mötet. De klarade inte av budskapet. Folk som kritiserade honom sade "Du kastar bara sten på folk". Med det menade dem att han genom sin förkunnelse bara "dömde folk"
Men allt Bogren gjorde var att visa på människans synd och den kommande domen. Men han försummande inte heller nåden. Utan kunde predika om himlen och Guds kärlek.
Han brydde sig inte om kritiker eller vad folk tyckte om honom utan han citerade bara bibeln.
Han fick mycket förföljelse från den tidens poliser som kom för att arrestera honom. Ofta tillsammans med präster som tyckte att han var en villolärare.
Bogren som var lutheran från början bröt mot mycket av den lutherska liturgin och många präster kallade honom för villolärare. Man ordnarde seminarier där man skulle avslöja Bogrens villoläror och man målade ut honom som en falsk profet. Men ju mer man höll på ju mer spred sig väckelsen.
Det spreds rykten om att han hade tre fruar vilket inte var sant för han var inte ens gift.
Det var inte bara präster som förföljde honom utan vanligt folk hatade honom. Bogren skriver i sin egna dagbok så här : "Den 17:e September 1858 var det några skalkar som gick i försåt för mig och tänkte dräpa mig. Men Gud visade att han var sannfärdig, att ej ett hår faller av huvudet Hans vilja förutan. De lossade ett skott, så att haglen ven omkring mig och några fastnade i min ytterrock, men icke ett träffade min lekamen. Ära vare Gud !"
Vid andra tillfällen stormade folk in under möterna för att stena folk. Bogren skriver om en kvinna som träffades av en sten i ansiktet. Vid ett annat tillfälle låg folk i bakhåll nere vid en sjö för att skjuta honom. Men kulorna träffade bara vattnet.
Vid ett annat tillfälle blev Bogren misshandlad så svårt att han inte kunde predika på tre veckor.
En som hade förföjlt Bogren blev slagen av Gud med en krokig rygg och kraftig ryggmärta.
Bogren bad för sina fiender och denna man drabbades av syndanöd och omvände sig till Gud och bad Bogren om förlåtelse. Han blev även botad från sin krokig rygg och från smärtorna.
Många av hans förföljare drabbades av syndanöd och blev omvända.

Bogren gick nu med i baptistsamfundet men brydde sig inte så mycket om man var baptist eller lutheran.
för honom var det ingen viktig fråga utan vad som betydde något var att folk blev frälsta.
På ett ställe fick den lokala baptistkyrkan döpa 50 stycken efter att Bogren hade varit i den lilla byn.
Vid Bogrens möten var det vanligt att folk började gråta och jämra sig över sina synder och att man avslutade med jubel över sin frälsning. Det förekom "rop av ånger över sina synder". Mängder blev omvända vart än Bogren predikade. På ett ställe blev ingen frälst. Då gick Bogren undan och grät för deras frälsning. När han kom tillbaka hade folk redan drabbats av syndanöd och folk började omvända sig.

Så vad vi ser är att Guds evangelium förkunnades omvändelse, dom, synd, helvete och Guds nåd var i centrum. Förföljelse både fysiskt och verbalt förekom.

Fortsättning följer...

lördag 6 april 2013

Den baptistiska väckelsen i Sverige på 1800 talet del 1 - Anders Bogrens Kallelse

Jag läste en dag en artikel om en viss baptist predikant vid namn Anders Bogren. Jag blev nyfiken på detta och köpte boken om honom på ett antikvariat för 35 kronor.

Väckelsen som drog fram i Sverige i mitten och slutet på 1800-talet skedde genom enkla människor ofta väldigt fattiga. Landet var djupt i fattigdom och mycket superi förekom. Genom den väckelsen som drog fram i Sverige på artonhundratalet förändrades byar och mängder av kyrkor byggdes. Många blev frälsta från syndens gissel. Allt detta skedde under stark förföljelse. Man blev kastad i fängelse. Man gav dem böter. Man tog deras arvsrätt. Man blev hotad med att kastas ut ur landet.
En av dessa predikanter var Anders Bogren. Han bodde i en liten by där Gud redan hade börjat sända väckelse genom prästen Erik Jakob Ekman. Anders Bogren var en av dessa som drabbades av syndanöd och blev omvänd.
En dag när Bogren stod och högg ved så hörde han en röst bakom honom säga "Gå ut och predika".
Bogren vände sig om men såg inget. Rösten kom tillbaka igen men åter igen såg Bogren inget.
Bogren tänkte att detta är ju inte bibeln och yttre röster skall man vara försiktig med så han tänkte inte mer på det. Men rösten kom tillbaka och denna kallelse från Gud släppte honom inte. Hur mycket han än försökte fly så gick det inte. Bogren packade sin väska med en bibeln, Luthers katekes och Luthers en huspostilla. Bogren såg mycket upp till Luther och sin präst E.J Ekman.
Vad förkunnade då denna Ekman när väckelsen  drog fram över byn?
Han förkunnade väldigt lugnt och stillsamt utan att visa några känslor. Han förkunnade om synd och nåd om förtappelse och frälsning och Guds stora nåd.
Han gjorde inga gester och försökte inte manipulera folks känslor ändå var hans lunga ord väldigt kraftfulla och folk beskriv de som en hammare som slog ned i människor själar.
Flera började gråta under predikningarna och många hamnade under syndanöd. Detta var vad Bogren kom i från och som han hade med sig ut när han packade sin väska. Bogren kom senare att kallas "Baptismens störts själavinnare"

Fortsättning följer...