Translate

lördag 2 mars 2013

Vad innebär det att förgås?


Från James Smiths predikan   "The Way of Salvation Set Forth"

" Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under som de!" Luk 13:3 (Jesus sade detta)

Det är hoppet som förevigt förgås- och förtvivlan tar evig besittning av själen.
Det är att bli förvisad bort från Gud i evighet - och att vara inlåst tillsammans med demoner och dömda själar!.
Det är att vara utesluten från himlen - och vara begränsad i helvetet!
Det är att bli bortdriven från njutandets floder som Gud håller i sin högra hand - och att bli dömd till sjön av eld och bo i en evig brand!
Det är att bli stoppad in i svärta, mörker och evig olycka!
Om du därför lever obotfärdig så är du redan dömd, din destination är ordnad, och den är ordnad av dis själv.
Helvetet är din eviga destination! Och i helvetet kommer du vara borta från Gud underbara närvaro.
Där blir du inlåst i fängelset tillsammans med alla andra fiender till Gud - insatt i fängelset där det inte finns någon ordning utan bara skräck; 
Ingen röst- utan de som hädar och förbannar Gud, sig själva och andra;
Inget ljud- utan de hemska skriken av de torterade;
Inget samhälle - utan demonerna och de dömda!  Och de som evigt blir plågade kommer också att plåga dig!
   
I helvetet måste du erfara straff, utan medlidande;
misär utan nåd;
sorg; utan stöd;
gråt; utan tröst;
ofog; utan mått;
plåga, utan slut!

Där dör aldrig maskarna -- och elden släcks aldrig. Guds vrede är som en flammande syra av svavel, som kommer att inta din själ och kropp, och i de lågorna kommer du att...
förevigt brinna - men aldrig förstöras;
förevigt dö- utan att dö;

förevigt vredgas i kvalet över den andra döden- och aldrig för en sekund bli av med kvalen, eller känna till slutet av de kvalen.

Din plågor kommer alltid att vara i begynnelsen! Dina reflektioner kommer att vara: "
Allt detta har jag själv dragit på mig på grund av mina synder! Allt detta har jag själv valt i stället för himlen!
Till denna fruktansvärda plats, tvingade jag mig själv - Jag blev varnad, inbjuden och bönfallen av Guds tjänare! Men jag föraktade deras varningar! Men nu känner jag denna fruktansvärda verklighet!
Jag förkastade inbjudan om en frälsare för mina synder - och nu är jag avvisad från hans närvaro förevigt!
Jag får skylla mig själv! Jag valde vägen- och nu är jag förlorad, förlorad!, förlorad för evigt!!

Rättvisa dömer mig,
Helighet straffar mig,
Nåd och barmhärtighet förbi passerar mig utan medlidande,
alla runt omkring mig förbannar mig,
allt inom mig fördömer mig, 
Jag är förpliktigad att säga att i allt detta enorma straff så är Gud helt rättvis!!

"Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen.!" 1 Thess 1:10James Smith var en puritan och nu finns möjlighet att varje dag få en puritansk predikan i din mejlbox
Skriv upp dig på mejllistan på http://gracegems.org/