Translate

måndag 25 mars 2013

Randy Clark en falsk profet?

 Men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av HERREN, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse."  (Jer 28:9)


Innan du läser vidare ber jag dig titta på denna video :Ok det har varit en konferens i Sverige med denna Randy Clark som finns på videon. Många har skrivit om konferesen bla. Stefan Swärd.
Vi ser här på videon hur Randy Clark säger att han har ett ord från Gud till Todd Bentley.
Allt detta ordet handlar om är framgång och välgång.
Vilket kanske inte är fel i sig eftersom biblisk nytestamentlig profetia är uppmuntran och förmaning.
Men vi vet att samtidigt som detta ägde rum levde Todd Bentley med sin sekreterare. Han var alltså otrogen.
Vilket får mig att tänka på Apostlagärningarna kapitel 5 där Annanias och Saffira begick en synd genom att ljuga. Detta avslöjades direkt genom en sann profet Petrus.
När vi läser detta stycke från Jer 28:9 så ser vi att om en profet profeterar välgång typ väckelse och framgång och allt sådant så vet vi först om det händer som han säger att det är en sann profet.
I detta fall så profeterade Hananaja välgång. Han profeterade att Babylon skulle lämna Israel och släppa dem fria.
Jeremia som var en sann profet såg felet i detta och konfronterar Hananaja genom att säga dessa orden " Men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av HERREN, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse." och innan dess säger han " Profeten Jeremia sade: "Amen. Må HERREN göra så. Må HERREN uppfylla de ord som du har profeterat och från Babel föra tillbaka till denna plats de föremål som fanns i HERRENS hus, liksom alla fångarna. 7 Men hör då vad jag vill säga dig och allt folket. 8 Gamla tiders profeter, de som varit före mig och dig, har profeterat om krig, olycka och pest mot många länder och mot stora riken."
Sedan säger Jeremia " Profeten Jeremia sade vidare till profeten Hananja: "Hör på Hananja! HERREN har inte sänt dig. Du har fått detta folk att förtrösta på lögn. 16 Därför säger HERREN så: Se, jag skall ta bort dig från jordens yta. Under detta år skall du dö, ty du har predikat avfall från HERREN." 17 Och profeten Hananja dog samma år, i sjunde månaden."

Det här är precis vad som skedde med Annanias och Saffira, deras synd avslöjades genom profetia. De ljög för den helige anden.
En sann profet Petrus gick fram och konfronterade deras synd och de dog.

Så när vi vet att Todd under den tiden levde i äktenskapsbrott med sin sekreterare som han senare gifte sig, samtidigt som han borde bli satt under församlingsdiciplin för sin synd (1 kor 5) men varför skulle då den helige anden komma med ord om väckelse och framgång in i denna situation? Går inte det emot bibeln? Bibliskt sett borde ju samma saker ske som under Jeremias och Petrus tid.

Jag läste även en kommentar här om att Randy syn på omvändelse är att"ändra syn på helande". Om det vore fallet så är det väldigt illa och då har man inte alls förstått evangelium. Och då förkunnar man ett annat evangelium som inte är bibeln evangelium. (Gal 1:8-10)
När vi läser Jakobsbrevet så ser vi tydligt att en sann tro leder till gärningar.
Så om man säger sig ha tro men saknar gärningar så är den död.
Detta kan vi applicera på Guds evangelium. Om man verkligen tror på evangelium men inte förkunnar det är inte då tron död? Borde inte en levande tro på Guds evangelium också komma ut ur munnen på en predikant.
Grejen är inte vad som står i trosbekännelsen utan frågan är vad som förkunnas. En trosbekännelse kan man bara copy och pasta från vilken sida som helst.

Jag har följt bloggare som sprider dessa toronto predikanter och har inte sett en enda artikel eller hört en enda predikan där bibelns evangelium förkunnas under de åren jag har följt dem. Vad beror det på? Tror man inte på evangelium?
Tror Randy på evangelium? I såfall var finns den förkunnelsen? 
Tror man så kommer det ut i ens gärningar alltså ur ens mun i detta fall.
Så är Randy en falsk profet eller ej?
Har han en sund kristen tro men lite snett ute?
Det lämnar jag åt läsarna att bedömma.