Translate

onsdag 20 mars 2013

Råd till unga : Lyd era föräldrar

 Om någon har en uppstudsig och trotsig son, som inte lyder sin far eller mor och inte lyssnar på dem trots att de tuktar honom, 19 så skall hans föräldrar ta honom och föra honom till de äldste i staden vid stadens port. 20 Och de skall säga till de äldste i staden: "Den här, vår son, är uppstudsig och trotsig och vill inte lyda oss utan är en frossare och drinkare." 21 Då skall alla män i staden stena honom till döds. Du skall skaffa bort det onda ifrån dig. Hela Israel skall höra detta och känna fruktan. - 5 Mos 5:18-21
Ett av de tio budorden i bibeln som Gud gav var att man skulle hedra sina Far och Mor. " Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som HERREN, din Gud, ger dig. " (2 Mos 20:12)
I detta stycke ser vi vad som skulle ske med dem som inte lydde sina föräldrar om de syndade så skulle de föras till stadens äldste och de skulle stenas till döds.
Vad var det för synd då som begicks för att förtjäna döden? "Om någon har en uppstudsig och trotsig son" Det var alltså envishet och olydnad mot föräldrarna och vägrade man lyssna på föräldrarnas disciplin så kunde man dödas.
Detta visar så som allt annat i gamla testamentet om hur allvarligt Gud ser på synd. Gud som en rättvis domare släpper inte brottslingar fria. Om det skulle ske i dagens samhälle så hade folk protesterat. Om den värsta av alla brottslingar hade släppts fri så hade folk skrikit efter rättvisa. Så du säger att vi har rätt att kämpa för rättvisa men Gud har inte det?
Gud är den enda rättvisan som finns och han kommer att döma var och en efter sina gärningar.  
Hur många av er unga som läser detta har inte brutit mot detta budet? Det finns nog ingen som varit fullkomligt lydig mot sina föräldrar i allt. Utan vi alla har varit upproriska och envisa mot dem. Vi förtjänar alla att straffas för bara denna synden.
Hur mycket mer förtjänar vi inte för de andra budorden?
Hade vi kunnat klaga om vi hade fått den varmaste platsen i helvetet? 
Hade vi inte förtjänat att bli dömda för våra brott?
Varför skulle Gud egentligen visa något medlidande eller någon nåd mot oss?
Detta är bara ett brott men det finns hur många som helst som vi har begått.

Alla är vi i behov av nåd och förlåtelse för våra synder. Vi behöver en frälsare. En som frikänner oss i domstolen för våra brott.
Det är precis vad Jesus gjorde för oss. Han levde ett syndfritt liv och höll hela lagens krav och bröt aldrig mot dem. Vi var inte i oss själva förmögna att lyda och hålla buden utan Jesus gjorde det i vårt ställe. Han blev  Guds offerlamm för våra synder.
Om vi tror på honom och omvänder oss till honom som vårt enda hopp för frälsning.
Så skall vi bli frälsta på domens dag och ingen vredesdom faller över oss.
Alla de synder vi har begått blir förlåtna.
Så nu om du tillhör Kristus och har omvänt dig så lev i enlighet med din omvändelse "Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, det är rätt och riktigt. 2 Hedra din far och mor" (Ef 6:1-2)