Translate

fredag 29 mars 2013

Omvändelse är nödvändigt för hycklare!

(5) Omvändelse är nödvändigt för hycklare 

Jag menar sådana som tillåter sig själva att synda. Hyckleri är en förfalskad helighet. Hycklaren eller aktören har gått ett steg längre än moralisten, och klär sig själv i religiösa kläder. Han ger ett sken av gudsfruktan, men förnekar dess kraft (2Tim 3:5). Hycklaren är helig i sin förklädnad. Han ger en utmärkt show, som en apa klädd i fint linne. Hycklaren är som ett hus med en vacker fasad-men varje rum inuti är mörkt. Han är en rutten stolpe som är fint övermålad. Under hans mask av bekännelse, döljer han sina förpestade sår.
Hycklaren är emot målande av ansikten - men han målat helighet. Han verkar god - så att han kan vara riktigt ond. I Samuels mantel spelar han djävulen. Därför betyder samma ord i sin grund hyckleri och att vara profan. Hycklaren ser ut att ha sin blick lyft mot himlen-men hans hjärta är full av lustar. Han lever i hemlighet emot sitt egna samvete. Han kan umgås i sitt sällskap, och agera både som en duva och en gam.
Han hör ordet-men det är bara gehör. Han älskar offentliga andakter, där andra kan se honom och beundra honom- men han försummar sin familj och hemlig bön. Om inte bön får honom att avstå synden så kommer synden få honom att avstå bönen. Hycklaren ger ett sken av ödmjukhet-men i sitt inre vill han bli stor.
Han spelar troende- men han använder tron som en mantel istället för en sköld. Han bär sin bibel under sina armar men inte i sitt hjärta. Hela hans religion är en stor lögn (Hos 11:12)
Men finns det sådana män i dag ibland oss? Må herren förbarma sig över deras målade helighet.

Hycklare är en bitter galla (Apg 8:23) O hur de behöver ödmjuka sig i stoft och aska! De har gått långt med sin sjukdom, om något ens kan bota dem, de måste föda på saltat kärr av omvändelse. Låt mig säga vad som finns i mitt sinne. Ingen komma finna det mer svårt att omvända sig än hycklaren. De har jongglerat i religion. Hyckleri är svårare att bli av med än en mentalsjukdom.Hycklaren böld i hjärtat, rasar sällan.
De som är skyldiga till rådande hyckleri, låt de frukta och bäva! Deras tillstånd är syndfullt och ledsamt.
Det är syndfullt för de har ingen religion av hjärtat utan av mönster, de älskar inte religionen utan spelar bara.
Det är ledsamt på grund av dubbelt ansvar.
Först för denna konst av bedrägeri kan inte hålla länge, han som har ett sken av gudsfruktan-men inte har Guds nåd kommer att behöva ta en paus.
För det andra, Guds vrede kommer att falla hårdare över hycklare! De vanärar Gud och tar bort evangeliets goda namn. Därför reserverar Gud den mest dödliga pilen i sitt koger för att skjut på dem.
Om hedningar blir dömda hur mycket mer skall inte då hycklarna blir det? Hycklare skall bli dubbelt dömda.
Helvetet kallas för en plats för hycklare!!(Matt 24:51)
Helvetet är särskilt förberett för dem!

Orginaltext : The Doctrine of repentance
Stycke: Repentance needful for hypocrites
Författare: Thomas Watson


Mer från samma bok läs här : http://bergsjobloggen.blogspot.se/2013/01/laran-om-omvandelse.html