Translate

fredag 29 mars 2013

Omvändelse är nödvändigt för hycklare!

(5) Omvändelse är nödvändigt för hycklare 

Jag menar sådana som tillåter sig själva att synda. Hyckleri är en förfalskad helighet. Hycklaren eller aktören har gått ett steg längre än moralisten, och klär sig själv i religiösa kläder. Han ger ett sken av gudsfruktan, men förnekar dess kraft (2Tim 3:5). Hycklaren är helig i sin förklädnad. Han ger en utmärkt show, som en apa klädd i fint linne. Hycklaren är som ett hus med en vacker fasad-men varje rum inuti är mörkt. Han är en rutten stolpe som är fint övermålad. Under hans mask av bekännelse, döljer han sina förpestade sår.
Hycklaren är emot målande av ansikten - men han målat helighet. Han verkar god - så att han kan vara riktigt ond. I Samuels mantel spelar han djävulen. Därför betyder samma ord i sin grund hyckleri och att vara profan. Hycklaren ser ut att ha sin blick lyft mot himlen-men hans hjärta är full av lustar. Han lever i hemlighet emot sitt egna samvete. Han kan umgås i sitt sällskap, och agera både som en duva och en gam.
Han hör ordet-men det är bara gehör. Han älskar offentliga andakter, där andra kan se honom och beundra honom- men han försummar sin familj och hemlig bön. Om inte bön får honom att avstå synden så kommer synden få honom att avstå bönen. Hycklaren ger ett sken av ödmjukhet-men i sitt inre vill han bli stor.
Han spelar troende- men han använder tron som en mantel istället för en sköld. Han bär sin bibel under sina armar men inte i sitt hjärta. Hela hans religion är en stor lögn (Hos 11:12)
Men finns det sådana män i dag ibland oss? Må herren förbarma sig över deras målade helighet.

Hycklare är en bitter galla (Apg 8:23) O hur de behöver ödmjuka sig i stoft och aska! De har gått långt med sin sjukdom, om något ens kan bota dem, de måste föda på saltat kärr av omvändelse. Låt mig säga vad som finns i mitt sinne. Ingen komma finna det mer svårt att omvända sig än hycklaren. De har jongglerat i religion. Hyckleri är svårare att bli av med än en mentalsjukdom.Hycklaren böld i hjärtat, rasar sällan.
De som är skyldiga till rådande hyckleri, låt de frukta och bäva! Deras tillstånd är syndfullt och ledsamt.
Det är syndfullt för de har ingen religion av hjärtat utan av mönster, de älskar inte religionen utan spelar bara.
Det är ledsamt på grund av dubbelt ansvar.
Först för denna konst av bedrägeri kan inte hålla länge, han som har ett sken av gudsfruktan-men inte har Guds nåd kommer att behöva ta en paus.
För det andra, Guds vrede kommer att falla hårdare över hycklare! De vanärar Gud och tar bort evangeliets goda namn. Därför reserverar Gud den mest dödliga pilen i sitt koger för att skjut på dem.
Om hedningar blir dömda hur mycket mer skall inte då hycklarna blir det? Hycklare skall bli dubbelt dömda.
Helvetet kallas för en plats för hycklare!!(Matt 24:51)
Helvetet är särskilt förberett för dem!

Orginaltext : The Doctrine of repentance
Stycke: Repentance needful for hypocrites
Författare: Thomas Watson


Mer från samma bok läs här : http://bergsjobloggen.blogspot.se/2013/01/laran-om-omvandelse.html

måndag 25 mars 2013

Randy Clark en falsk profet?

 Men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av HERREN, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse."  (Jer 28:9)


Innan du läser vidare ber jag dig titta på denna video :Ok det har varit en konferens i Sverige med denna Randy Clark som finns på videon. Många har skrivit om konferesen bla. Stefan Swärd.
Vi ser här på videon hur Randy Clark säger att han har ett ord från Gud till Todd Bentley.
Allt detta ordet handlar om är framgång och välgång.
Vilket kanske inte är fel i sig eftersom biblisk nytestamentlig profetia är uppmuntran och förmaning.
Men vi vet att samtidigt som detta ägde rum levde Todd Bentley med sin sekreterare. Han var alltså otrogen.
Vilket får mig att tänka på Apostlagärningarna kapitel 5 där Annanias och Saffira begick en synd genom att ljuga. Detta avslöjades direkt genom en sann profet Petrus.
När vi läser detta stycke från Jer 28:9 så ser vi att om en profet profeterar välgång typ väckelse och framgång och allt sådant så vet vi först om det händer som han säger att det är en sann profet.
I detta fall så profeterade Hananaja välgång. Han profeterade att Babylon skulle lämna Israel och släppa dem fria.
Jeremia som var en sann profet såg felet i detta och konfronterar Hananaja genom att säga dessa orden " Men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av HERREN, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse." och innan dess säger han " Profeten Jeremia sade: "Amen. Må HERREN göra så. Må HERREN uppfylla de ord som du har profeterat och från Babel föra tillbaka till denna plats de föremål som fanns i HERRENS hus, liksom alla fångarna. 7 Men hör då vad jag vill säga dig och allt folket. 8 Gamla tiders profeter, de som varit före mig och dig, har profeterat om krig, olycka och pest mot många länder och mot stora riken."
Sedan säger Jeremia " Profeten Jeremia sade vidare till profeten Hananja: "Hör på Hananja! HERREN har inte sänt dig. Du har fått detta folk att förtrösta på lögn. 16 Därför säger HERREN så: Se, jag skall ta bort dig från jordens yta. Under detta år skall du dö, ty du har predikat avfall från HERREN." 17 Och profeten Hananja dog samma år, i sjunde månaden."

Det här är precis vad som skedde med Annanias och Saffira, deras synd avslöjades genom profetia. De ljög för den helige anden.
En sann profet Petrus gick fram och konfronterade deras synd och de dog.

Så när vi vet att Todd under den tiden levde i äktenskapsbrott med sin sekreterare som han senare gifte sig, samtidigt som han borde bli satt under församlingsdiciplin för sin synd (1 kor 5) men varför skulle då den helige anden komma med ord om väckelse och framgång in i denna situation? Går inte det emot bibeln? Bibliskt sett borde ju samma saker ske som under Jeremias och Petrus tid.

Jag läste även en kommentar här om att Randy syn på omvändelse är att"ändra syn på helande". Om det vore fallet så är det väldigt illa och då har man inte alls förstått evangelium. Och då förkunnar man ett annat evangelium som inte är bibeln evangelium. (Gal 1:8-10)
När vi läser Jakobsbrevet så ser vi tydligt att en sann tro leder till gärningar.
Så om man säger sig ha tro men saknar gärningar så är den död.
Detta kan vi applicera på Guds evangelium. Om man verkligen tror på evangelium men inte förkunnar det är inte då tron död? Borde inte en levande tro på Guds evangelium också komma ut ur munnen på en predikant.
Grejen är inte vad som står i trosbekännelsen utan frågan är vad som förkunnas. En trosbekännelse kan man bara copy och pasta från vilken sida som helst.

Jag har följt bloggare som sprider dessa toronto predikanter och har inte sett en enda artikel eller hört en enda predikan där bibelns evangelium förkunnas under de åren jag har följt dem. Vad beror det på? Tror man inte på evangelium?
Tror Randy på evangelium? I såfall var finns den förkunnelsen? 
Tror man så kommer det ut i ens gärningar alltså ur ens mun i detta fall.
Så är Randy en falsk profet eller ej?
Har han en sund kristen tro men lite snett ute?
Det lämnar jag åt läsarna att bedömma.


onsdag 20 mars 2013

Råd till unga : Lyd era föräldrar

 Om någon har en uppstudsig och trotsig son, som inte lyder sin far eller mor och inte lyssnar på dem trots att de tuktar honom, 19 så skall hans föräldrar ta honom och föra honom till de äldste i staden vid stadens port. 20 Och de skall säga till de äldste i staden: "Den här, vår son, är uppstudsig och trotsig och vill inte lyda oss utan är en frossare och drinkare." 21 Då skall alla män i staden stena honom till döds. Du skall skaffa bort det onda ifrån dig. Hela Israel skall höra detta och känna fruktan. - 5 Mos 5:18-21
Ett av de tio budorden i bibeln som Gud gav var att man skulle hedra sina Far och Mor. " Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som HERREN, din Gud, ger dig. " (2 Mos 20:12)
I detta stycke ser vi vad som skulle ske med dem som inte lydde sina föräldrar om de syndade så skulle de föras till stadens äldste och de skulle stenas till döds.
Vad var det för synd då som begicks för att förtjäna döden? "Om någon har en uppstudsig och trotsig son" Det var alltså envishet och olydnad mot föräldrarna och vägrade man lyssna på föräldrarnas disciplin så kunde man dödas.
Detta visar så som allt annat i gamla testamentet om hur allvarligt Gud ser på synd. Gud som en rättvis domare släpper inte brottslingar fria. Om det skulle ske i dagens samhälle så hade folk protesterat. Om den värsta av alla brottslingar hade släppts fri så hade folk skrikit efter rättvisa. Så du säger att vi har rätt att kämpa för rättvisa men Gud har inte det?
Gud är den enda rättvisan som finns och han kommer att döma var och en efter sina gärningar.  
Hur många av er unga som läser detta har inte brutit mot detta budet? Det finns nog ingen som varit fullkomligt lydig mot sina föräldrar i allt. Utan vi alla har varit upproriska och envisa mot dem. Vi förtjänar alla att straffas för bara denna synden.
Hur mycket mer förtjänar vi inte för de andra budorden?
Hade vi kunnat klaga om vi hade fått den varmaste platsen i helvetet? 
Hade vi inte förtjänat att bli dömda för våra brott?
Varför skulle Gud egentligen visa något medlidande eller någon nåd mot oss?
Detta är bara ett brott men det finns hur många som helst som vi har begått.

Alla är vi i behov av nåd och förlåtelse för våra synder. Vi behöver en frälsare. En som frikänner oss i domstolen för våra brott.
Det är precis vad Jesus gjorde för oss. Han levde ett syndfritt liv och höll hela lagens krav och bröt aldrig mot dem. Vi var inte i oss själva förmögna att lyda och hålla buden utan Jesus gjorde det i vårt ställe. Han blev  Guds offerlamm för våra synder.
Om vi tror på honom och omvänder oss till honom som vårt enda hopp för frälsning.
Så skall vi bli frälsta på domens dag och ingen vredesdom faller över oss.
Alla de synder vi har begått blir förlåtna.
Så nu om du tillhör Kristus och har omvänt dig så lev i enlighet med din omvändelse "Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, det är rätt och riktigt. 2 Hedra din far och mor" (Ef 6:1-2)

måndag 18 mars 2013

Jesus Culture en god maträtt för växande unga heretiker?

Låt dig inte skrämmas av titeln det är inte jag som har satt den utan youtube klippet som följer har valt den titeln. Jag har stött på denna Jesus Culture en del i Sverige och de har blivit populära speciellt på grund av sin musik. Det är en rörelse som fokuserar på under och tecken och som enligt de själva är sunda i tron. De vill inte förknippas med trosrörelsen och många som är trötta på trosrörelsen dras till dem.
Vad få vet men vad jag har märkt som utbildad trosrörelse elev är att deras undervisning är som hämtad från trosrörelsen. Jag har samtalat med folk som är influerad av denna rörelse och upptäckt att det är trosrörelsen tankar och teologi mer än många tror. Videon nedan tar upp detta. Jag kanske inte håller med om varje uttalande som görs men jag tycker ändå visar på hur trosförkunnelse har influerat denna rörelse och vilka rena villolärare som man har släppt in.
Jesus Culture startades i från Bill Johnsons Bethel church genom en av deras ungdomspastorer om jag inte har fått det hela om bakfoten?
Bethel church var en gång i tiden med i Assembly of God, USAs pingströrelse. Men de är det inte längre för de ansågs inte av AOG sunda utan de hade övergivit mycket av den klassiska pingstteologin som man har hållt sedan Assemblies of Gods start.!959 fördömde Assemblies of God denna latter rain teologin och kallade den för inte ortodox kristen teologi.
lördag 16 mars 2013

J.C Ryle - Shall We Know One Another?

Om du har följt min blogg så har du nog märkt att den är väldigt influerad av puritanerna.
Puritanerna var en grupp i England som ansåg att den statliga kyrkan hade blivit korrumperad och skrev otroligt mycket böcker.
Det fanns puritaner som jobbade heltid inom engelska regeringen samtidigt som man producerade tusentals med sidor om vad det innebär att vara en kristen. Puritanernas skrifter handlade oftast en enda sak ofta Evangelium!. John Owen skrev böcker om hur man övervinner synd och frestelser i sitt liv en volym med hundratals sidor.
Det verkade som att dessa män ägnade all sin tid åt att skriva, predika, studera bibeln och be. Puritanerna i sin tur var influerade av John Calvins skrifter och reformationens arv. Många män efter det har blivit uppbyggda av deras skrifter i modern tid har vi Paul Washer som är väldigt puritansk i sin förkunnelse. på 1800 talet fanns en man som hette J.C Ryle som skrev utläggningar av Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelierna som har blivit väldigt populära och sålda i mängder. Han har skrivit en av mina absolut favorit böcker som heter Holiness. Han har skrivit böckera "A call to prayer" och "Churches Beware" Om du har läst denna mans skrifter så har du märkt att det andas en enda sak och det är GUD och hans frälsning. Det är svårt idag att hitta folk som är så Guds och  frälsnings fokuserade som puritanerna var. För puritanerna var människan en fallen syndare och det fanns puritaner som skrev hundratals sidor med bibel citat om hur fallen människan är och i vilket behov av frälsning hon är. J.C Ryle skiljde sig inte på denna punkten utan hans utläggande av de fyra evangelierna andas detta budskap om våran syndfullhet och Jesus som vår frälsare!.

Förra veckan fick jag en bok av J.C Ryle. När jag såg omslaget kunde jag först inte tro att detta var den riktige J.C Ryle, för det stod John Charles Ryle som författare och omslaget var väldigt trist och titeln inte alls så speciellt J.C Ryle stil eller tilltalande. Men när jag läste första sidan så andas det hela skriften och GUD. 
Denna bok innehåller flera olika ämnen. Det första kapitlet handlar om himlen, det andra om Jorden.
I kapitlet om Jorden så talar han om att hela skapelsen vittnar att det finns en Gud och om att människans synd har förstört den. Men Gud råder suveränt över den och kommer en dag tillbaka och ställer allt tillrätta igen. Det finns kapitel där som är ord till Kvinnor och det finns kapitel som handlar om lärdomar och visdom.
Det finns mycket visdom att hämta i från denna boken. Boken har 64 sidor vilket kan tyckas lite men när det gäller puritanerna så är det ofta mycket text på få sidor och mycket innehåll i varje kapitel.
Du kan beställa boken Här.
Slutligen ett citat från kapitlet som heter "Be Content"
"Let me tell you why there is so little contentment in the world. The simple answer is because there is so little grace and true religion. Few know their own sin; few feel their desert; and so few are content with such things they have. Humility, self-knowledge,  clear sight of our utter vileness and corruption, these are the true roots of contentment."

torsdag 14 mars 2013

Den nya Påven

Jag vet inte vad jag skall säga.
Just i denna stunden är jag skärrad över alla så kallade evangelikala som berömmer den nya påven för hans "godhet". Man måste förstå att det finns måste som inte är kristna som sysslar med välgörenhet gör det dem kristna? Nej inte alls. Igen människa är god utan Kristus, inte ens jag,
En kristen är en person som fått sina synder förlåtna av Gud och som har insett att han inte är en god människa och kastat sig på Jesus som ens enda hopp för frälsning.
Man kan göra ton med "goda gärningar" men ända vara Guds fiende.
Tex inom Islam lär man ut att om man har gjort lite ont så kan man kompensera det genom att göra lite goda gärningar. Inom hinduismen lär man ut att om man bara gör tillräckligt med gott så blir man belönad.
Det är inget fel i att göra gott det skall man göra. Man skall ge till de behövande det är bibliskt.
Men att ge till fattiga utan evangelium och Jesus ger ingenting på domens dag.
Om vi läser Guds lag så är det tydligt att man inte skall göra sig en ikon av någon.
Läs den katolska katekesen och deras Council of Trent för att se vad de tror på.
Sedan vill jag bjuda med dig att följa med mig ned till Filippinerna nästa gång jag åker dit så får du se med egna ögon hur den katolska kyrkan tillber Maria över allt annat.
Man har tagit bort det andra av tio Guds bud eftersom det förbjuder ikoner!
På Filippinerna när det är påsk så firar man inte Jesus utan Maria.
Där jag bor finns brukar en lastbil åka genom staden med en kista. I kistan ligger den döda Jesus och ovanför står en stor Maria staty som man ber till genom en megafon.
Alla väckelsegubbar såg katolska kyrkan som en falsk kyrka och som en Anti-Krist.
Inom Katolska kyrkan lär man ut en annan väg till frälsning man är enligt Paulus under en förbannele
Jag citerar Paulus : " Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. 9 Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. 10 Är det människor jag nu försöker få på min sida - eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare." (Gal 1:8-10)

På denna tiden syftade Paulus på judaismen men så fort den inte var något större problem och Landet Israel hade förstörts började det nya komma den katolska kyrkan som förkunnande en annan väg till frälsning.

När jag berättar för pingstvänner nere på Filippinerna (ett mycket starkt katolskt land) vad som sker här hemma i Sverige där speciellt karismatiker går ut och försvarar påven och pingst åker till studieresor till Rom så blir man totalt shockad!
Jag såg så sent som idag en karismatiker som skrev "Sorgligt att se så mycket fördomar och fördömande av katolicismen i detta kommentarsfält. Byt ut det till islam och det luktar Avpixlat. Katolska kyrkan har ett omfattande arbete för miljö och rättvisa och den nya påvens erfarenheter från Latinamerika lär inte ändra på det." Jag undrar. Sedan när kunde goda gärningar utan Jesus frälsa någon?måndag 11 mars 2013

Gärningarnas plats i frälsningen.

Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. - 1 Joh 3:17
När man förkunnar frälsning genom tron allena stöter man alltid på folk som protesterar och citerar versar som handlar om gärningar.
Fastän frälsningen kommer av tron allena så betyder det inte att gärningarna inte har någon betydelse.
Som jag skrev i mitt förra inlägg så är gärningarna en bekräftelse på en sann tro eller med andra ord gärningarna är frukten som kommer av tron.
För att mera understryka detta så skall jag ta er tillbaka till gamla testamentet.
I Hesekiel kapitel 36 där löftet om pånyttfödelsen finns läser vi:
"Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem."  (Hes 36:27) .
Här ser vi åter igen frukten av pånyttfödelsen att goda gärningar skall produceras genom oss och vi läser att det är andens verk. I engelskan står det "I will cause you to obey my commandments"
Så det är andens verk att vi lyder Guds bud. Lydnad är tron som vi såg i mitt förra inlägg och denna tron producerar även lydnad till Guds bud vilket är kärleken. Vi läser "Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek." (Joh 15:10);
Så människan är född med en syndanatur och är fördärvad i sina synder och under Guds vrede. Ingen av oss förtjänar något av Gud. Vår natur följer syndens begär och vad synden har begär till det gör vi. Men när pånyttfödelsen sker så föds nya begär och dessa begär är att behaga Gud. Guds kärlek ingjuts i våra hjärtan och vi lever därmed i kärleken.
pånyttfödelsen är alltså vad som producerar lydnad till Gud i oss. Om någon inte lyder Gud så är det ett bevis och tecken på att hans tro är död och han är inte frälst.
"Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? 15 Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen 16 och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? 17 Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar." (Jak 2:14-16)
"Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro." (Jak 2:23)
Så varför säger då Paulus att man blir frälst inte bara genom tron om nu frälsningen är genom tron allena?
Jo, vad han menar är att tron är död utan gärningar vilket han sade i vers 14. Det bekräftar precis det som Hes 36:27 säger att Guds ande skall göra så att vi vandrar efter hans stadgar.
Finns inte kärleksgärningarna så är tron död. Men är man en sann kristen så finns kärleksgärningarna och de produceras enbart av tron på evangelium inte av att man försöker göra gott. Frälsningen sker därför genom tron allena!!


tisdag 5 mars 2013

Frälsning genom tron alena

Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. - Joh 15:4
Det finns rörelser i dag och har alltid funnits som attackerar läran om att frälsningen inte sker av gärningar utan endast av tron. Som tex denna blogg.
Man citerar versar som handlar om goda gärningar som stöd för sina argument.
Problemet är att människan är så syndig och fördärvad och en slav under synden. Så utan att ett Guds verk sker i människans hjärta så är det kört. Man kommer fortfarande vara en slav under synden.
I Hes 36. Säger Gud att han skall ge oss ett nytt hjärta och att han skall stänka rent vatten på oss.
"Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. 26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. "
Detta handlar om pånyttfödelsen och när man hör evangelium om sin syndfullhet och om lagens krav och Guds straff mot synden och att bara Jesus kan frälsa och man tror på evangelium så sker denna förvandling av en människas hjärta. Visst är det enbart av tro denna förvandling av hjärtat sker? Eller vilken gärning i världen kan åstadkomma ett nytt hjärta? Ingen alls!!!
Eller som Jer 13:23 säger "Kan en nubier förvandla sin hud eller en leopard sina fläckar? Då skulle också ni kunna göra gott, ni som är så vana att göra ont."
En del går emot att frukten av en sann tro är dessa goda gärningar som bibeln talar om.
Men om vi tar Jesu ord här i Joh 15:4 så talar han om grenar och ett träd.
Vi är grenarna och han är trädet. Han säger att en gren kan inte bära frukt av sig självt. Alltså ett äppelträd kan inte på egen hand bära frukt. Om du hugger av grenen från trädet så blir det inga äpplen och ingen frukt produceras. Eller om du inte har någon rot men du som gren försäker producera äpplen så går det inte heller.
Utan hela trädet och att den ens produceras frukt beror på roten.
Det spelar ingen roll hur mycket grener gör gott om han inte är i roten så produceras ingen frukt.
Precis likadant är det i Guds rike om grenen dvs vi inte är i Kristus så produceras ingen frukt.
Frukten produceras av roten !
Jesus är alltså roten som bär grenarna och vi förblir i grenarna genom tron!
En del menar att det är lydnad som man förblir genom. Men att tro är att lyda gud!!
Vi läser "Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hednafolk föra människor till trons lydnad för hans namns skull." (Rom 1:5) ; "men nu har uppenbarats och genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk skall föras till trons lydnad" (Rom 16:26); "Även en stor skara präster blev lydiga mot tron" -Apg (6:7); "Ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt." (Rom 6:17);
Lägg märke till att om lydnad relaterat till läror och inte till gärningar.
När man blir frälst och pånyttfödd så blir man alltså lydig mot Gud och resultatet av denna tro(lydnad) är att man placeras i roten och i trädet och vi som grenar börjar bära frukt.
Vi läser i jakobsbrevet att tron utan gärningar är död. ! Precis grenar utan någon rot bär ingen frukt!
Vi läser i Matt 25 om de som gjorde gott kom in i himlen. Precis " Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem." - Ef 2:10
Gärningarna är förbereda av Gud alltså av roten och grenarna bär dem bara!
Så frukten är helt ett resultat av tron och inte av ens egna prestationer.


" Vad skall vi då säga? Jo, att hedningarna, som inte strävade efter rättfärdighet, vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. 31 Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. 32 Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, 33 så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam." - Rom 9:30-33
lördag 2 mars 2013

Vad innebär det att förgås?


Från James Smiths predikan   "The Way of Salvation Set Forth"

" Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under som de!" Luk 13:3 (Jesus sade detta)

Det är hoppet som förevigt förgås- och förtvivlan tar evig besittning av själen.
Det är att bli förvisad bort från Gud i evighet - och att vara inlåst tillsammans med demoner och dömda själar!.
Det är att vara utesluten från himlen - och vara begränsad i helvetet!
Det är att bli bortdriven från njutandets floder som Gud håller i sin högra hand - och att bli dömd till sjön av eld och bo i en evig brand!
Det är att bli stoppad in i svärta, mörker och evig olycka!
Om du därför lever obotfärdig så är du redan dömd, din destination är ordnad, och den är ordnad av dis själv.
Helvetet är din eviga destination! Och i helvetet kommer du vara borta från Gud underbara närvaro.
Där blir du inlåst i fängelset tillsammans med alla andra fiender till Gud - insatt i fängelset där det inte finns någon ordning utan bara skräck; 
Ingen röst- utan de som hädar och förbannar Gud, sig själva och andra;
Inget ljud- utan de hemska skriken av de torterade;
Inget samhälle - utan demonerna och de dömda!  Och de som evigt blir plågade kommer också att plåga dig!
   
I helvetet måste du erfara straff, utan medlidande;
misär utan nåd;
sorg; utan stöd;
gråt; utan tröst;
ofog; utan mått;
plåga, utan slut!

Där dör aldrig maskarna -- och elden släcks aldrig. Guds vrede är som en flammande syra av svavel, som kommer att inta din själ och kropp, och i de lågorna kommer du att...
förevigt brinna - men aldrig förstöras;
förevigt dö- utan att dö;

förevigt vredgas i kvalet över den andra döden- och aldrig för en sekund bli av med kvalen, eller känna till slutet av de kvalen.

Din plågor kommer alltid att vara i begynnelsen! Dina reflektioner kommer att vara: "
Allt detta har jag själv dragit på mig på grund av mina synder! Allt detta har jag själv valt i stället för himlen!
Till denna fruktansvärda plats, tvingade jag mig själv - Jag blev varnad, inbjuden och bönfallen av Guds tjänare! Men jag föraktade deras varningar! Men nu känner jag denna fruktansvärda verklighet!
Jag förkastade inbjudan om en frälsare för mina synder - och nu är jag avvisad från hans närvaro förevigt!
Jag får skylla mig själv! Jag valde vägen- och nu är jag förlorad, förlorad!, förlorad för evigt!!

Rättvisa dömer mig,
Helighet straffar mig,
Nåd och barmhärtighet förbi passerar mig utan medlidande,
alla runt omkring mig förbannar mig,
allt inom mig fördömer mig, 
Jag är förpliktigad att säga att i allt detta enorma straff så är Gud helt rättvis!!

"Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen.!" 1 Thess 1:10James Smith var en puritan och nu finns möjlighet att varje dag få en puritansk predikan i din mejlbox
Skriv upp dig på mejllistan på http://gracegems.org/