Translate

torsdag 28 februari 2013

När munnen börjar klaga

 Folket började högljutt klaga inför HERREN hur illa de hade det. Då HERREN hörde det, upptändes hans vrede och hans eld började brinna ibland dem och förtärde dem som var ytterst i lägret. - 4 Mos 11:1
Av denna vers kan vi lära oss flera saker. Det första vi ser är att folket börjar klaga på hur illa de hade det.
Här ser vi människans natur. Vem av oss har inte klagat på saker och ting här i livet?
Det är så kallt ute. Jag gillar inte den maten. Jag har för dålig lön etc. Ingen av oss går oskyldig från detta för vi är alla onda i våran synda natur. Israels barn var inte mycket sämre än vi på något sett vi hade gjort precis samma sak i deras ställe.
Det andra vi ser är Guds helighet och stränga straff mot detta klagande. Att klaga i livet är att klaga på Gud för det är Gud som styr denna världen Gud dödade dem alla omedelbart. Han visar sin helighet mot synder. Gud är helig och kan inte bara sopa synden under mattan. Vi kunde alla ha varit döda idag om det inte vore för Guds godhet och kärlek. Hade Gud inte varit god hade han för länge sedan utrotat oss alla. Vi förtjänar det värsta av alla straffen för vi har inte bara klagat en gång i detta livet utan säkert hundratals gånger bara den senaste månaden. Hade vi fått den varmaste platsen i Helvetet och råkat ut för Guds helighet så hade det varit helt välförtjänst.! Vem kan inte säga vilken stor nåd det är när Gud sätter oss fri i från klagandet?
Det är nåd över nåd över nåd. En guld medalj i skidor betyder ingenting mot att var frälst från Guds vrede.
Om inte Gud hade sänt Jesus hade det varit ute med oss alla. Jesus dog på korset i vårt ställe just för att befria oss i från syndens makt. Vad i hela denna värld kan mätas med det? Den minsta av alla synder som finns är mycket mer ond av något elände någon människa någonsin kan möta på denna jorden.
Så varje gång vi vill yttra ett ord av klagan över livets omständigheter så kom ihåg folket i öknen och frukta Gud. Och kom ihåg vilket nåd och kärlek oss har blivit given.